Wat wij geloven

Wat wij geloven

God is onze hemelse Vader. Hij staat aan het begin van ons bestaan en zorgt voor ons.

Jezus is Heer, Gods zoon. Hij herstelt het contact tussen mensen en God de Vader. Hij is  intens betrokken bij het leven van ons mensen.

De Heilige Geest is God in ons leven. Hij laat ons met andere ogen naar de wereld om ons heen kijken, maakt ons leven compleet en leidt ons, persoonlijk en als kerk.

We kennen God nu maar vaag en gedeeltelijk, maar ooit zullen we onbevangen oog in oog met onze Maker staan in het leven na dit leven.

Beleidsplan in ontwikkeling

In ons beleidsplan is onze visie t.a.v. een aantal zaken uitgewerkt en zijn praktische afspraken van onze gemeente vastgelegd.

Het vorige beleidsplan (2007-2011) is de kerkenraad op dit moment aan het herzien. Veranderingen worden steeds met de gemeente gedeeld en elke keer als er een onderdeel is gewijzigd en vastgesteld, wordt deze tekst hieronder gepubliceerd. Vandaar de titel ‘Beleidsplan in ontwikkeling’, waar we overigens ook mee aangeven dat het niet de bedoeling is dat het een statisch document wordt.

We houden de nummering aan van de hoofdstukken van het oude beleidsplan. Omdat dit document veel (praktische) informatie bevat die niet meer klopt, is het niet op de website geplaatst. U kunt het oude beleidsplan wel opvragen bij de scriba.