Locatie Details

Oude Kerkstraat 19a 4261 BL Wijk en Aalburg

  • Zondag 10:00
    Zondag 18:30

  • 0416-69 77 89

Laatste nieuws

Kerkblad Voetius 04-03-2021

Diensten zondag 7 maart 2021 10.00 uur ds. G. Bikker, Harderwijk18.30 uur ds. Andries Knevel, Baarn. Opendeurdienst Rondom de eredienst – Kinderoppasdienst & KinderBijbelClub: Aanwezig– Kerkauto: wegens de huidige omstandigheden zal de kerkauto voorlopig (tot nader order) niet rijden.– Collecten: 1. diaconie 2. kerk en eredienst en 3. onderhoud gebouwen U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken. Ook via de nieuwe kerk…

Nieuwsbrief HervormdAalburg | 27 februari

Hierbij de vierde editie van de nieuwsbrief van HervormdAalburg. Veel lees plezier! Kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl Reserveren diensten 28 februari (er zijn nog plaatsen beschikbaar) Waarheidsvriend medicatie 25 februari Preekrooster 2021 in de app terug te vinden Berichten functionaliteit app Agenda Kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl Diensten zondag 28 februari 2021 10.00 uur ds. A.J. Mouw Viering Heilig Avondmaal15.00 uur ds. A.J. Mouw voortzetting viering HA18.30 uur ds. A.J. Mouw voortzetting viering HA, tevens dankzegging Rondom de eredienst– Kinderoppasdienst: Aanwezig bij de diensten van…

Ds A.J. (Bert-Jan) Mouw

Jan Klop