Locatie Details

Oude Kerkstraat 19a 4261 BL Wijk en Aalburg

Laatste nieuws

Kerkblad Voetius 02-02-2023

Kopij Voetius 2 februari 2023 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 5 februari 2023   10.00 uur ds. A.J. Mouw, voorbereiding HA 18.30 uur ds. M. van Duijn, Zeist. Focusdienst Rondom de eredienst – Kerkauto: Jetse van Tilburg, telefoonnr. 693220 – Kinderoppasdienst: Wenda Vos, Heidi Bouman, Janine Vos, Nadine van Hemert, Emma Kraaij en Myrthe Versluis – Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en eredienst en 3. Thuisfront Remon en Mary  – Bij de diensten: Zondagmorgen 12 februari hopen we het Heilig…

Aankomende evenementen

Podcast

Hilbert Spuijbroek

De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Mededelingen voor de afkondigingen, voorbede, tips bloemengroet kunt u aan de scriba richten, evenals alle correspondentie aan de kerkenraad.