Locatie Details

Oude Kerkstraat 19a 4261 BL Wijk en Aalburg

Laatste nieuws

Kerkblad Voetius 11-08-2022

Kopij Voetius 11 augustus 2022 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 14 augustus 2022 10.00 uur ds. M. Batenburg, Gouda18.30 uur ds. J. De Goeij, AmersfoortRondom de eredienst– Kinderoppasdienst: Wenda Vos, Ilona Groeneveld, Annelieke Timmermans en Bram Versluis– Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en eredienst en 3. De Burg Diensten zondag 21 augustus 2022 10.00 uur ds. M.J. Paul, Ede18.30 uur ds. G.J. van Beek, Nieuw Lekkerland Rondom de eredienst– Kinderoppasdienst: Nanda Bax, Elise van Rijswijk, Romy de Graaf en Emma Kraaij– Collecten: 1.…

Vakantie

Van maandag 1 tot en met zondag 28 augustus heeft dominee Mouw vakantie. Voor dingen rond voorbede en pastoraat: scriba@hervormdaalburg.nl. In deze periode is Ton Schoon aanspreekpunt voor pastorale crisissituaties. Hij kan dan verder contact opnemen met wijkouderling en indien nodig een vervangende voorganger. In onze gemeente zullen eerst Martijn Blankers en daarna ds. Lucias de Haan beschikbaar zijn.

Podcast

26-05-22: Hoop in hemels leiderschap

In deze serie, gaan we met elkaar door het boek Hebreeën. – Hebreeën 1   Door Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw Klik hier om naar de podcast te gaan: Read More

Hilbert Spuijbroek

De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Mededelingen voor de afkondigingen, voorbede, tips bloemengroet kunt u aan de scriba richten, evenals alle correspondentie aan de kerkenraad.