Welkom op onze website!

Locatie Details

Oude Kerkstraat 19a 4261 BL Wijk en Aalburg

Laatste nieuws

Kerkblad Voetius 30-11-2023

Kopij Voetius 30 november 2023 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 3 december 2023 1e Advent 10.00 uur ds. A.J. Mouw. Focusdienst 18.30 uur ds. A.J. Mouw. Voorbereiding HA Rondom de eredienst– Kerkauto: Anton Hakkesteeg, telefoonnr. 691792– Kinderoppasdienst: Annelieke Timmermans, Heidi Bouman, Marijke Brouwer, Sigrid Kroon, Lieke van Rijswijk en Bram Versluis– Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en Eredienst en 3. Onderhoud gebouwen – Bij de diensten: We naderen de afsluiting van het Focustraject als zodanig. Wat we leerden en leren proberen we de komende tijd mee te…

Kerkblad Voetius 16-11-2023

Kopij Voetius 16 november 2023 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 19 november 2023  10.00 uur ds. A.J. Mouw. Opendeurdienst15.00 uur ds. A.J. Mouw. Aangepaste dienst, lees verderop Rondom de eredienst– Kerkauto: Ad de Kok, telefoonnr. 691117– Kinderoppasdienst: Petra van der Wou, Sigrit Kroon, Tineke van Ginkel, Henrieke den Besten, Rhode Mouw, Ruth Louwerse en Elsbeth Schouten– Collecten: 1. Bulgarijecommissie 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg – Bij de diensten: Zondagmorgen is er een Opendeurdienst met speciale aandacht voor de werkgroep Bulgarije. We zoeken in deze dienst…

Aankomende evenementen

Podcast

Hilbert Spuijbroek

De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Mededelingen voor de afkondigingen, voorbede, tips bloemengroet kunt u aan de scriba richten, evenals alle correspondentie aan de kerkenraad.