Posts van april 2020

Woordbingo bij de preek van 26-4

Bijna alle woorden of plaatjes uit deze tabel komen allemaal in de preek voor. Het ene woord of plaatje komt vaker voor, het andere woord of plaatje maar één keer. Er is één woord of plaatje dat in de preek niet voorkomt. Stuur dat woordje in een mail naar de dominee (ajmouw@gmail.com) en wie weet krijg je een zak snoep. Doe je best en een fijne dienst! Groep 1-4 Groep 5-8 overgave Heer groei slikken pneumatikos begin geloofsbelijdenis uitstorting bemoedigend…

Uitslag KerkQuiz

De eerste Online KerkQuiz was een groot succes. In totaal deden er maar liefst 60 teams/deelnemers mee. Wilt jij/u de Quiz nogmaals spelen? Of doorsturen naar iemand anders? Via ons YouTube kanaal kun jij/kunt u de Quiz nogmaals spelen. Zie onderstaand de Playlist met de totale Quiz en de Quiz apart per groep of bezoek https://www.youtube.com/playlist?list=PLj4t8vg6vm0ayboQ8lmByu5Il_V-IhIvF Top 3 Uitslag Kinderen 1 Luuk Molenaar 2 Lucas en Lynn Schot 3 Evy Baumanneke! Top 3 Uitslag Tieners 1 LI-RO💕 2 Rutger en…

Winnaars woordbingo 12 april

En wéér heeft het loten 2 winnaars in 1 gezin opgeleverd: Tijn en Niek van Wijk! Tijn had met veel anderen ‘lente’ overgehouden. Niek had 50% kans, omdat alleen Febe ook ‘weggerold’ had ingeleverd. Nu maar hopen dat Tijn en Niek met Sem willen delen… Gefeliciteerd! Heb je niet gewonnen? De kans op de winst wordt steeds iets groter, want de kids die hebben gewonnen loten niet meer mee… 😉 Hou vol!

Woordbingo & knutsel 12 april bij Lukas 24:1-12

Ha jongens en meisjes, leuk dat jullie er weer bij zijn! We hebben deze keer ook een knutsel, als je de woorden soms een beetje lastig vindt. Als je meedoet met de bingo: bijna alle woorden of plaatjes uit deze tabel komen allemaal in de preek voor. Het ene woord of plaatje komt vaker voor, het andere woord of plaatje maar één keer. Er is één woord of plaatje dat in de preek niet voorkomt. Stuur dat woordje in een…

Winnaars woordbingo!

Er waren wel 15 goede inzendingen voor ‘dokter’ (1-4) en 7 keer ‘struikelen’ (5-8). Het loten leverde de volgende winnaars op: Lucas Schot (groep 1-4) en Mare Steenstra (groep 5-8). Gefeliciteerd! Niet gewonnen? De preek ging over volhouden, weet je nog…? Succes zondag!

Collecte tijdens de aangepaste diensten

Nu we als gemeente aangepaste diensten hebben vragen wij u als gemeentelid de collectebijdrage per bank aan het college van Kerkrentmeesters over te maken op rekening NL38RABO0373300573. Uw bijdrage zal verdeeld worden onder de drie collectedoelen. Naast voorgenoemde wijze kunt u direct via de QR-code in het beeld uw collectebijdrage overmaken of klikken op de volgende link: klik hier Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Gemeente-zijn in coronatijd

Met de geldende maatregelen rondom het corona-virus zijn de ‘gewone’ manieren om gemeente te zijn lastig geworden. Eredienst en aanbidding, elkaar ontmoeten, met elkaar meeleven en samen groeien in geloof… We missen dat! Toch willen we niet alleen ‘missen’. Tot de dag waarop we weer mogen samenkomen zoeken we naar andere manieren om toch gemeente te zijn. Hieronder vindt je een aantal mogelijkheden en activiteiten. Weet je welkom mee te doen! Uitzendingen Op 3 momenten in de week hebben we…