Posts van september 2021

Vacatures kerkenraad

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn drie broeders aftredend en herkiesbaar.Ouderling-kerkrentmeester Arno van Bergeijk heeft aangegeven zich  herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn.Hij zal, mits er geen tegenkandidaat wordt aangedragen, als herkozen worden beschouwd.Diaken Jacco van der Zalm en ouderling-scriba Jan Klop stellen zich niet herkiesbaar voor een volgende periode. Samen met de bestaand vacature voor wijkouderling, ontstaan er in de kerkenraad aan het einde van dit kalenderjaar dan een drietal vacatures. Voor alle drie de vacatures kunnen namen worden…
  • 1
  • 2