Actie Kerkbalans

Dit jaar liep actie Kerkbalans tot 23 januari. Er is inmiddels een prachtig bedrag ontvangen, waar we heel dankbaar voor mogen zijn. Toch heeft nog niet iedereen nog gereageerd. Bent u/ben jij het vergeten? Per abuis geen envelop ontvangen? Geen probleem! Hier onder staat een digitaal exemplaar van de machtigingskaart. Deze kaart mag na invullen per mail verstuurd naar van.bergeijk@kpnmail.nl. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL38RABO03733.00.573 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.