Algemeen

Algemeen

Iedere zondag komt de gemeente twee keer samen in de kerkdiensten: ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 18.30 uur. Op Goede Vrijdag en Oudejaarsavond beginnen de diensten om 19.30 uur. Verder zijn er diensten op nieuwjaars­morgen, op de tweede Kerst‑, Paas‑ en Pinksterdag om 10.00 uur en op Hemelvaartsdag om 10.00 uur.

We gebruiken als Bijbelvertaling de Herziene Statenvertaling. In de hal van de kerk liggen exemplaren die u kunt gebruiken voor een dienst.
De psalmen zingen we ritmisch, in de berijming van 1773. Verder gebruiken we de bundel Op toonhoogte. Als we uit deze bundel een lied zingen, wordt de tekst geprojecteerd. We proberen zoveel mogelijk deze bundel aan te houden omdat de mensen die thuis meeluisteren dan gebruik kunnen maken van de bundel Op toonhoogte. Het komt ook wel eens voor dat we een Opwekkingslied of een ander lied zingen dat niet in deze bundel staat.

De viering van het Heilig Avondmaal vindt 4 keer per jaar plaats in een morgendienst.

Op biddag (tweede woensdag in maart) en dankdag (eerste woensdag in november) worden er twee diensten gehouden, om 14.00 uur een dienst speciaal gericht op de kinderen en om 19.30 uur een gewone dienst.

De plaatsen in het kerkgebouw zijn vrij met (een enkele) uitzon­dering van de plaatsen die van een bordje ‘gereser­veerd’ zijn voorzien.

Het is een voorrecht dat de Heere telkens weer spreken wil tot Zijn gemeente. Laten wij dat voorrecht van Zijn genade niet verachten en de onderlinge bijeenkomsten niet nala­ten (Hebr. 10:25). Het is nodig om telkens weer gevoed te worden met Woorden van Eeuwig Leven!