ANBI – Diaconie

ANBI – Diaconie

Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie Hervormde gemeente Aalburg
RSIN/Fiscaal nummer: 809104209
KvK nummer: 76420523

Website adres: www.hervormdaalburg.nl
E-mail: diaconie@hervormdaalburg.nl
Adres: Oude Kerkstraat 19a
Postcode: 4261 BL
Plaats: Wijk en Aalburg

ANBI rapport

Doelstelling
Ondersteuning hulpbehoevende gemeenteleden en niet gemeenteleden op plaatselijk niveau, ouderen, zieken, gehandicapten. Hulpbehoevende personen in Nederland. Hulp Oost Europa. Ondersteuning van vervolgde Christenen wereldwijd en ondersteuning van Joden en Israël.

Beloningsbeleid
Leden van het college van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Het college van Diakenen bestaat uit vrijwilligers uit de Hervormde gemeente Aalburg. Het college bestaat uit de volgende functies:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • algemeen lid