Posts door Hilbert

Kerkblad Voetius 11-08-2022

Kopij Voetius 11 augustus 2022 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 14 augustus 2022 10.00 uur ds. M. Batenburg, Gouda18.30 uur ds. J. De Goeij, AmersfoortRondom de eredienst– Kinderoppasdienst: Wenda Vos, Ilona Groeneveld, Annelieke Timmermans en Bram Versluis– Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en eredienst en 3. De Burg Diensten zondag 21 augustus 2022 10.00 uur ds. M.J. Paul, Ede18.30 uur ds. G.J. van Beek, Nieuw Lekkerland Rondom de eredienst– Kinderoppasdienst: Nanda Bax, Elise van Rijswijk, Romy de Graaf en Emma Kraaij– Collecten: 1.…

Vakantie

Van maandag 1 tot en met zondag 28 augustus heeft dominee Mouw vakantie. Voor dingen rond voorbede en pastoraat: scriba@hervormdaalburg.nl. In deze periode is Ton Schoon aanspreekpunt voor pastorale crisissituaties. Hij kan dan verder contact opnemen met wijkouderling en indien nodig een vervangende voorganger. In onze gemeente zullen eerst Martijn Blankers en daarna ds. Lucias de Haan beschikbaar zijn.

Predikant-in-Opleiding rondt stage af:

Gemeente van Jezus Christus; De stageperiode in de Hervormde Gemeente van Aalburg zit er weer op.  Met dankbaarheid kijk ik terug op deze periode. Het was fijn om met u en jou op te trekken in de afgelopen maanden.  Ik heb me tijdens deze stage onder andere verdiept in de onderwerpen ‘Leren’ (bijvoorbeeld de catechese) en ‘Vieren’ (bijvoorbeeld de Avondmaalsviering). Ik heb jullie ervaren als een hartelijke en veelkleurige gemeente. Er is een zichtbare gerichtheid op God, en een duidelijke liefde voor…

Activiteiten zondag 18-09 & 24-09 2022 Startdag

Zondag 18-09-2022 Koffie drinken na de ochtenddienst bij elkaar Zaterdag 24-09-2022 Startdag 14.30 – 19.00 Op D.V. zaterdag 24 september wordt er een gezellige startdag georganiseerd voor de hele gemeente. Er zijn verschillende workshops waar u/jij zich voor in kunt schrijven. Er is voor ieder wat wils! Aansluitend aan de workshops zal er een frietkar komen bij de kerk, en kunnen we onbeperkt genieten van friet en snacks. Op het kerkplein is er voor de kleintjes een springkussen aanwezig.  Vanaf…

Overzicht focus kringen

De afgelopen tijd heeft het Focus-Kringen-team één en ander voorbereid en sinds kort zijn de groepjes gevormd. Hieronder een overzicht van de huidige groepen en contactpersonen. dag aanspreekpersoon mail Dinsdag 1 Hannie Molenaar hpmolenaar@live.nl Dinsdag 2 Arry Kraaij arryenliesbeth@kpnmail.nl Woensdag  Jos en Janneke jos.kolijn@gmail.com Donderdag  Jenny Kleinloog   jennykleinloog@hotmail.com   Boekenkring Bertine Mouw, Ans Schouten  bertineversteeg@hotmail.com   ansschouten65@gmail.com Jonge Gezinnenkring Annemiek van der Ham annemiekmussche@hotmail.com Seniorenkring Bert Jan Mouw ajmouw@gmail.com Thomas-kring    Peter Molenaar hpmolenaar@live.nl 70+ kring Klaas Verbeek   Wilt u/jij deelnemen aan een…

Diaconiecollecte 29 mei 2022

Diaconiecollecte A.s zondag 29 mei is de diaconiecollecte bestemd voor Jad Ezra. Jad Ezra betekent ‘Helpende hand’. De organisatie zet zich op talloze wijzen in in Israël en daarbuiten om armen en mentaal zieken te helpen en ondersteunen. Het gedachtegoed van de oprichter speelt binnen deze organisatie een enorm belangrijke rol. Rabbijn Asher Freund Jad Ezra werd opgericht door rabbijn Asher Freund (1910-2003). Hij wijdde zijn leven met een ongekende liefde en toewijding aan de zorg voor de armen en…

Aanmeldformulier ontmoetingsgroepen

Beste gemeenteleden. Via bijgaand formulier kunt u zich aanmelden voor een ontmoetingsgroep naar keuze. U kunt een tweede keuze opgeven, voor het geval uw eerste keuze vanwege te weinig aanmeldingen niet gestart wordt. Wij willen u vragen om er over na te denken of u ook (zo nu en dan) een groep wilt leiden. Het opzetten en draaien van de groepen wordt ondersteund vanuit het Focus team, maar uiteindelijk zijn de groepen van ons allemaal. Uit de eerder gehouden enquête…

Terugblik evaluatie Kerkapp

Enige tijd geleden hebben we een formulier gemaakt om het gebruik van de kerkapp te evalueren. Hierop hebben wij veel reacties mogen ontvangen, waarvoor dank. Veel mensen zijn blij met de app en vinden het een meerwaarde hebben voor de communicatie binnen de gemeente.  Berichten over Kerkblad Voetius, de groep Preekgedachten en de gemeentegids worden zeer gewaardeerd. Echter er is ook kritiek dat het geen Facebook moet gaan worden en de vele berichten/reacties bij eventuele technische problemen worden beschouwd als…