Beleidsplan 2024-2028

Hieronder te downloaden (via de oranje knop) het geactualiseerde beleidsplan van de Hervormde gemeente Aalburg. De Kerkorde verplicht de kerkenraad een beleidsplan op te stellen voor de aankomende vijf jaar. In het beleidsplan wordt aangegeven welke koers er wordt gevaren ten aanzien van de sacramenten, samenlevingsvormen en andere thematieken. Daarnaast worden inrichting en werkzaamheden van de diverse colleges toegelicht. Voor nieuwe ambtsdragers kan dit beleidsplan dan ook fungeren als handboek voor het kerkenwerk en de organisatie van de Hervormde Gemeente te Aalburg.