Beweegopdracht Focusdienst 9 januari 

Beweegopdracht Focusdienst 9 januari 

Tijdens de eerste Focusdienst van blok 1 wordt er weer een beweegopdracht gegeven. Deze beweegopdracht en het eerste hoofdstuk van blok 1 kunnen weer in kleine groepjes worden besproken. U/jij kunt zelf afspreken met bijvoorbeeld je gebeds- of bijbelstudiegroep of samenkomen met het groepje van de vorige beweegopdracht wanneer je daaraan hebt deelgenomen. Hiervoor hoef je je niet op te geven. Daarnaast wordt er weer de mogelijkheid geboden om in te schrijven op 2 data: woensdagavond 19 of donderdagavond 20 januari. U/jij kan opgeven via de website: https://forms.office.com/r/hXGRsaRV89 of telefonisch bij Janita van Vuuren, 06-17373300. Indien gewenst kunt u ook kiezen voor een online ontmoeting, dit kunt u aangeven bij inschrijven. Na inschrijving zorgt de Focusgroep ervoor dat je gekoppeld wordt aan andere mensen. Uiteraard rekening houdend met de huidige maatregelen. Welkom, zondag 9 januari bij de Focus-dienst. We zien uit naar een mooi traject in het net begonnen jaar met vele gezegende ontmoetingen.