Biddend verwachten

Geliefd gemeentelid,

In deze periode mogen we verlangend en verwachtingsvol uitkijken naar het vieren en herdenken van de geboorte van Jezus. Een keerpunt in de wereldgeschiedenis, met directe gevolgen voor uw en jouw leven. Wij verlangen ernaar om in deze periode te zoeken naar manieren om hier met elkaar, binnen de bekende maatregelen, in de week voorafgaand aan Kerst bij stil te staan. De Focusgroep ondersteunt hierin door manieren aan te reiken en door mensen met elkaar in contact te brengen. 

Hoe samen biddend verwachten?

  1. Je leest in de thuisomgeving hoofdstuk 4 en 5 van werkboek 0 door. Dit bespreek je met een eigen groepje van maximaal 4 personen of met mensen waaraan je gekoppeld wordt via inschrijving. 
  2. Hiernaast willen wij je aanmoedigen om voorafgaand aan deze ontmoeting, te kiezen voor een dag of enkele dagen van vasten, verstilling of onthouding. Zowel de Bijbel als de traditie van de kerk kent verschillende voorbeelden van vasten als voorbereidingstijd. In deze tijd kunt u denken aan onthouding van eten en/of drinken, beeldschermgebruik, roken en alcohol, sporten of checken van het nieuws. Tijdens deze dag of dagen probeer je ruimte te geven aan gebed, bijbel lezen en stilte. Tijdens de bijeenkomst met het groepje deel je hierover en om dieper met elkaar in gesprek te komen, kun je gebruik maken van de gespreksvragen uit hoofdstuk 4 en 5 van werkboek 0. Voel u/jij vrij om het vasten wel/niet een plekje te geven.  

Wanneer

Gezamenlijke ontmoeting op maandagavond 20, dinsdagavond 21 of woensdagavond 22 december.

Ontmoeting

  • U/ jij kan opgeven via de website, op de papieren inschrijflijst na de Kerstviering voor ouderen of telefonisch bij Janita van Vuuren, 0617373300. Indien gewenst kunt u ook kiezen voor een online ontmoeting, dit kunt u aangeven bij inschrijven. Na inschrijving zorgt de Focusgroep ervoor dat je gekoppeld wordt aan andere mensen. Maximale groepsgrootte is 4 personen. 
  • Ook kun je zelf afspreken met bijvoorbeeld je gebedsgroep of een andere groep. Hiervoor hoef je je niet op te geven. 

Hoofdstuk 5 van werkboek 0 eindigt met het belang van de Geest. We bidden en kijken uit naar het werk van de Geest in uw/jouw leven en de gemeente.