Corona-nieuws

Nieuwsbrief Kerkenraad 16 februari | Corona maatregelingen

Broeders en zusters,  Naar aanleiding van de persconferentie het volgende rond de kerkdienst: vanaf 18 februari gaan andere regels voor grote groepen binnen gelden. Dat geeft veel ruimte aan onze kerkdienst en daar zijn we heel dankbaar voor!  Komende zondag, 20 februari, blijft de situatie nog even ongewijzigd in verband met de viering van het Heilig Avondmaal en de voorbereidingen daarvan.  Vanaf volgende week zondag, 27 februari, zal de kerk weer als vanouds open zijn, met alle zitplaatsen open en…

Nieuwsbrief kerkenraad 26-01-2022

Aalburg, 25 januari 2022 Beste gemeenteleden, broeders en zusters, Met woorden uit Psalm 62 en 2 Korinthe 4 hebben we als kerkenraad gesproken over het gemeenteleven en over ons geestelijke welzijn. Vanuit een gedeeld verlangen trekken we samen op met oog en oor voor verschillen die er zijn. “Bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding”. Voor David is dit de zekerheid van zijn geloof, het is zijn houvast en het geeft hem vertrouwen. Sterker het geeft…

Wijzigingen corona-maatregelen – 5 juni

Vanwege de afname van het aantal corona-besmettingen, zijn door de overheid de maatregelen tegen het coronavirus enigszins versoepeld.De PKN heeft op basis hiervan opnieuw de richtlijnen voor de kerken aangepast.Hierdoor zijn er voor onze gemeente de volgende aanpassingen mogelijk.Aantal bezoekers kerkdienstenEr is nu ruimte om 15% van het aantal zitplaatsen te reserveren. Voor de kerkzaal en zaal-3 samen betekent dit voor ons 15% van 600 zitplaatsen, d.w.z. maximaal 90 bezoekers.Vanaf zondag 6 juni kan dit aantal worden gereserveerd. Nog steeds…

14 Mei Avondsluiting om 20:30 en daarna YouTube Q&A

LiveStream YouTube met Q&A om o.a na te praten over de avondsluiting * Op het moment van publiceren van dit bericht, kon de optie om de YouTube video op de website weer te geven nog niet aangezet worden. Indien dit nog steeds het geval is, klik dan op de YouTube link. Volg ons live via onderstaande link en stel je vraag via de Q&A:https://youtu.be/VJHGzj0phmk ** We zijn aan het kijken naar verschillende manieren om verbinding te blijven zoeken met de…

Collecte tijdens de aangepaste diensten

Uw collectebijdrage kunt u per bank aan het college van Kerkrentmeesters over maken op rekening NL38RABO0373300573. Uw bijdrage zal verdeeld worden onder de drie collectedoelen. Naast voorgenoemde wijze van collecteren kunt u ook de QR code scannenof klikken op de volgende link: klik hier. U kunt ook een bijdrage doen via de kerk app:https://hervormdaalburg.nl/betalen-via-de-app/

Voetius ‘tijdelijk’ digitaal

Beste lezers. Als redactie willen wij zoveel mogelijk voorbereid zijn op mogelijke verdere aanscherping van de regeringsmaatregelen i.v.m. de corona-crisis. Eén van de scenario’s zou kunnen worden dat Voetius niet meer aan huis bezorgd kan worden – maar alleen nog via de digitale weg. Daarom graag uw aandacht voor het volgende wanneer de Voetius niet meer op papier kan verschijnen:  Als u postabonnee bent of een abonnement heeft via Stichting Hervormd Kerkblad Voetius en de Voetius graag ‘tijdelijk’ digitaal wilt ontvangen, kunt…

Whatsapp voor het laatste nieuws tijdens het coronavirus

In deze roerige tijden willen we u en jou graag op de hoogte houden van het nieuws rondom Hervormd Aalburg. Alle nieuwsberichten worden altijd op de website geplaatst, maar je kunt deze nu ook tijdelijk via Whatsapp ontvangen. Wanneer er relevant nieuws is dan ontvang je hiervan een berichtje via Whatsapp. Hoe werkt het? Stuur een whatsappbericht met ‘AAN’ en je voornaam + achternaam naar 06 – 123 593 74 en vergeet niet dit nummer op te slaan als bijvoorbeeld…