Laatste nieuws

Kerkblad Voetius 02-02-2023

Kopij Voetius 2 februari 2023 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 5 februari 2023   10.00 uur ds. A.J. Mouw, voorbereiding HA 18.30 uur ds. M. van Duijn, Zeist. Focusdienst Rondom de eredienst – Kerkauto: Jetse van Tilburg, telefoonnr. 693220 – Kinderoppasdienst: Wenda Vos, Heidi Bouman, Janine Vos, Nadine van Hemert, Emma Kraaij en Myrthe Versluis – Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en eredienst en 3. Thuisfront Remon en Mary  – Bij de diensten: Zondagmorgen 12 februari hopen we het Heilig…

Actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans loopt formeel op haar einde. Inmiddels is al een mooi bedrag ontvangen, dank daarvoor!! Van de > 650 uitgestuurde enveloppen zijn er 209 reacties ontvangen. Wil iedereen die nog niet gereageerd heeft dit alsnog doen? Dan zorgen we samen voor een prachtige opbrengst! Heeft u/heb jij onverhoopt geen envelop ontvangen? Geen probleem! U kunt per mail ook uw toezegging bevestigen. Dit kan naar het adres van Hans van Bergeijk,  via van.bergeijk@kpnmail.nl. Ook staat in de hal van…

Enquête Focus

Aan het einde van het eerste jaar van Focus, willen we onderzoeken of we op de goede weg zijn met het Focustraject en de begeleiding daarvan.Wat gaat goed? Wat kan beter?  De komende drie weken is er daarom de mogelijkheid om een online-enquête in te vullen.