Laatste nieuws

Ontmoeting en sport

Goedemiddag, Wij als kerken in Genderen, Eethen/Drongelen, vinden ontmoeten en verbinden belangrijk.Om elkaar buiten de kerken te ontmoeten.Daarom nodigen we jullie uit voor een sportieve ontmoeting. We vinden het leuk om op het GDC terrein ook eens te laten zien, hoeveel plezier je kunt hebben om een bal juist óver het net te zien krijgen. Kom gezellig meedoen. Regel een team of geef je alleen op en laat je door ons verrassen bij wie je in een team komt. Geef…

Kerkblad Voetius 18-07-2024

Kopij Voetius 18 juli 2024 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 21 juli 202410.00 uur ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht18.30 uur dr. H. de Leede, Amersfoort Rondom de eredienst– Kerkauto: Henk van den Broek, telefoonnr. 06 20 03 51 04– Kinderoppasdienst: Lia Steenstra, Janita van Vuuren, Sigrit Kroon, Carola Lam, Ruth Louwerse en Jonna Louwerse– Collecten: 1. Jad Ezra 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg Diensten zondag 28 juli 2024  10.00 uur ds. W.J. Glashouwer, Nijkerk18.30 uur Proponent Caspar de Gelder  Rondom de eredienst–…

Kerkblad Voetius 20-06-2024

Kopij Voetius 27 juni 2024 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 30 juni 2024  10.00 uur proponent G. van Lingen, Nieuw-Lekkerland14.30 uur ds. A.J. Mouw. Afscheidsdienst– Kerkauto: Christian Bauman, telefoonnr. 06 51 10 63 37 63– Kinderoppasdienst: Kaltlin Molenaar, Marijke Maas, Jessica Vos, Ruth Bouman, Micha de Snoo, Sanne Ockers en Elsbeth Schouten – Collecten: 1. Zending en Evang. Comm. 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg Diensten zondag 7 juli 2024  10.00 uur ds. A.J. Mouw, Doopdienst18.30 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem– Kerkauto: Arno van Bergeijk,…

Beleidsplan 2024-2028

Hieronder te downloaden (via de oranje knop) het geactualiseerde beleidsplan van de Hervormde gemeente Aalburg. De Kerkorde verplicht de kerkenraad een beleidsplan op te stellen voor de aankomende vijf jaar. In het beleidsplan wordt aangegeven welke koers er wordt gevaren ten aanzien van de sacramenten, samenlevingsvormen en andere thematieken. Daarnaast worden inrichting en werkzaamheden van de diverse colleges toegelicht. Voor nieuwe ambtsdragers kan dit beleidsplan dan ook fungeren als handboek voor het kerkenwerk en de organisatie van de Hervormde Gemeente…

Formulier indienen namen voorgangers

Download hieronder (oranje knop) het ‘Formulier voor het voordragen vannamen voor de vacature van predikant’ Eén formulier per huishouden volstaat.Dit formulier kunt u tot en met uiterlijk maandag 8 juli aanstaande inleveren bij Wilmer van Ginkel, Binnenwaard 22, 4261MA Wijk en Aalburg. Vergeet niet uw handtekening(en) te plaatsen!

Kerkblad Voetius 20-06-2024

Kopij Voetius 20 juni 2024 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 23 juni 2024  10.00 uur ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg18.30 uur ds. N.M. Tramper. Cothen Rondom de eredienst– Kerkauto: Jaap van Ballegooijen, telefoonnr. 691851– Kinderoppasdienst: Hannelies van Ooijen, Miranda van Vuuren, Marloes van Vugt, Joalien van Spronsen, Don Steenstra en Febe Mouw– Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg Indienen namen predikant De beroepingscommissie roept de gemeenteleden op om namen in te dienen van predikanten. Het indienen is mogelijk tot en…