Laatste nieuws

Kerkblad Voetius 06-10-2022

Kopij Voetius 6 oktober 2022 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 9 oktober 2022  10.00 uur ds. M. Zeeman, Hoogblokland 18.30 uur ds. A.J. Mouw Rondom de eredienst – Kinderoppasdienst: Gera en Jantine van der Velden, Debbie Nieuwenhuize, Chantal van Holten, Naomi Furster en Lieke van Rijswijk – Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en eredienst en 3. De Burg  – Bij de diensten: Komende zondagavond lezen we verder in Hebreeën. We zijn bij hoofdstuk 12. Volgende week wil ik de eerste…

Censura Morum

Als wij samen Avondmaal vieren is dat bedoeld ter versterking van ons geloof en tot opbouw. Het kan zijn dat er dingen spelen die dat in de weg staan. Dingen in je persoonlijke leven, gebeurtenissen of uitspraken in je relatie met een ander. Dat kan zijn binnen de kerkenraad, binnen de gemeente, in gezinnen. Het is goed om daarom op weg naar het Avondmaal daarover gesprekken te voeren. In de kerkenraad proberen we dat vaker te (gaan) doen. Maar elke…