Voetius

Kerkblad Voetius 21-01-2021

Diensten zondag 24 januari 2021  10.00 uur ds. A.J. Mouw 18.30 uur ds. A. de Wit, Besoyen Rondom de eredienst – Kinderoppasdienst: wegens de huidige omstandigheden is er geen oppasdienst – Kerkauto: wegens de huidige omstandigheden zal de kerkauto voorlopig (tot nader order) niet rijden. – Collecten: 1. Christenen voor Israёl 2. kerk en eredienst en 3. De Burg  U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college…