Voetius

Kerkblad Voetius 23-06-2022

Kopij Voetius 23 juni 2022 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 26 juni 2022  10.00 uur ds. A.J. Mouw. Voorbereiding Heilig Avondmaal 18.30 uur John Meijerink. Opendeurdienst Rondom de eredienst – Kinderoppasdienst: Tanja Vente, Joan Vos, Lianne Hoefnagel, Renee Vos en Rosalyn de Kok – Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk en eredienst en 3. De Burg  – Bij de diensten: De komende Avondmaalsviering lezen we Hebreeën 4-5. In de voorbereiding komende zondag staan we stil bij hoofdstuk 4:1-13. Het gaat daar…