Voetius

Kerkblad Voetius 15-04-2021

Kopij Voetius 15 april 2021 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 18 april 2021  10.00 uur ds. A.J. Mouw 18.30 uur ds. J. Haeck, Zeist Rondom de eredienst – Kinderoppasdienst: Aanwezig – Kerkauto: wegens de huidige omstandigheden zal de kerkauto voorlopig (tot nader order) niet rijden. – Collecten: 1. diakonie 2. kerk en eredienst en 3. De Burg U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters…