Censura Morum

Als wij samen Avondmaal vieren is dat bedoeld ter versterking van ons geloof en tot opbouw. Het kan zijn dat er dingen spelen die dat in de weg staan. Dingen in je persoonlijke leven, gebeurtenissen of uitspraken in je relatie met een ander. Dat kan zijn binnen de kerkenraad, binnen de gemeente, in gezinnen. Het is goed om daarom op weg naar het Avondmaal daarover gesprekken te voeren. In de kerkenraad proberen we dat vaker te (gaan) doen. Maar elke keer geven we elkaar in de hele gemeente ook de ruimte om dat te doen. Dát is de betekenis van censura morum. Voorheen waren daarvoor op een moment in de week van voorbereiding twee ambtsdragers aanwezig in de consistorie. In de praktijk is dat geen helpende vorm (meer). Daarom gaan we dat anders vormgeven. Als er iets is dat jou of een ander in de weg staat om samen Avondmaal te vieren, neem dan voorafgaand aan de viering contact op met ds. Mouw. Hoe eerder je dat doet, hoe eerder er ruimte is om in een pastoraal bezoek door te spreken over deze dingen. Zo kunnen we eventuele zorgen recht doen en zoeken naar verzoening en viering. We hopen dat deze nieuwe vorm tot zegen zal zijn. De kerkenraad