Collecte tijdens de aangepaste diensten

Collecte tijdens de aangepaste diensten

collecte qr code

Uw collectebijdrage kunt u per bank aan het college van Kerkrentmeesters over maken op rekening NL38RABO0373300573. Uw bijdrage zal verdeeld worden onder de drie collectedoelen. Naast voorgenoemde wijze van collecteren kunt u ook de QR code scannen
of klikken op de volgende link: klik hier
U kunt ook een bijdrage doen via de kerk app:
https://hervormdaalburg.nl/betalen-via-de-app/