Collecte tijdens de aangepaste diensten

Collecte tijdens de aangepaste diensten

collecte qr code

In deze aangepaste diensten hebben vragen wij u als gemeentelid de collectebijdrage per bank aan het college van Kerkrentmeesters over te maken op rekening NL38RABO0373300573. Uw bijdrage zal verdeeld worden onder de drie collectedoelen. Naast voorgenoemde wijze van collecteren kunt u ook de QR code scannen
of klikken op de volgende link: klik hier
U kunt ook een bijdrage doen via de kerk app:
https://hervormdaalburg.nl/betalen-via-de-app/

Hartelijk dank voor uw bijdrage.