Redactie Voetius

Berichten voor het regionale kerkblad Voetius kunnen gestuurd worden naar dhr. Ad de Bruin, ajdbruin@hotmail.com

Als berichten voor maandagmiddag 18.00u binnen zijn worden ze geplaatst in het eerstvolgende nummer van Voetius.