Zaalhuur oude kerk

Al tijdens de bouwplannen voor de nieuwe kerk is nagedacht over een respectvolle functie voor de oude kerk. Er is gekozen om het beheer en onderhoud van de kerk onder te brengen in een aparte stichting. In het bestuur zit een vertegenwoordiger vanuit de kerkenraad.
De kerk wordt niet meer voor de wekelijkse eredienst gebruikt, maar wel voor rouw-, trouw- en herdenkingsdiensten. Het is ook mogelijk om het burgerlijk huwelijk in de kerk te sluiten.
Het bestuur probeert de oude kerk een functionele plek te geven tussen de kerkelijke gemeente en de maatschappij. Het programma zal zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen. Komende jaren zal de focus gericht zijn om de toegankelijkheid te verbeteren en achterstallig onderhoud op te vangen met vrijwilligers vanuit de gemeente.

Voor een huwelijksdienst in de oude kerk dient ter bestrijding van de kosten €275,- te worden voldaan.

Kerkzaal: €125,00
Electra: €50,00
Koster: €50,00
Organist: €50,00
Kosten voor eventuele gastpredikant

Voor vragen over de toekomst en gebruik van de oude kerk kunt u contact opnemen met de bestuursleden: Wijnand vd Hoeven, Jan Stuut, Aart Leeman, Arie van Vuuren (namens de kerkenraad) of Jaap van Wijk.

U kunt ook op de website www.oudekerkaalburg.nl kijken of het twitteraccount @oudekerkAalburg volgen.