Wie is wie

Vacature

Wijk 2 Vogelenzang, Oude Kerkstraat, Schoolstraat, De Galerij, Molenstoep, Katalijnestraat en KraaijenveldWijkcoördinator:                   –Wijkouderling:                      VacatureDiaken:                                  –Ouderenpastor:                     Ad de BruinEvangelisatie:                        Janno GroeneveldH.V.D.:                                    Alie de WaalBezoekbroeder/zuster:        –

vacature

Wijk 6 Kerkverreweide tot VeenWijkcoördinator:                   –  Wijkouderling:                      vacature Diaken:                                   Ouderenpastor:                    Ad de Bruin  Evangelisatie:                       Hennie Timmermans  H.V.D.:                                    Nia van Vuuren Bezoekbroeder:                    Henk van den Broek