Contact

Contact

Adresgegevens

 • Nieuwe kerk ‘De Burg’
  Oude Kerkstraat 19a
  4261BL Wijk en Aalburg
  Telefoon: 0416-697789
 • Oude kerk
  te bereiken via ingang van Oude Kerkstraat 19a
  Telefoon: 0416-693082
 • Postadres
  Taxhof 17
  4261 ZJ Wijk en Aalburg

Collectebonnen
Voor meer informatie zie Giften en Collectebonnen

Kerkblad Voetiusvoetius@hervormdaalburg.nl
voor het aanleveren van de berichten voor Kerkblad Voetius.

Contactpersoon kerkblad Voetius (abonnementen e.d.):
Gerard Versteeg gpversteeg@gmail.com

Reserveringen kerkgebouwverhuur@hervormdaalburg.nl
voor het reserveren van ruimten in De Burg (nieuwe kerk).
Voor meer in informatie zie de agenda en tarieven:
Jan de Waal, 0416-693090, verhuur@hervormdaalburg.nl

Kerktelefoon: diaconie@hervormdaalburg.nl
Voor het aanvragen van de kerktelefoon, ook voor technische problemen met de kerktelefoon.

Berichten voor afkondigingen en voorbede
Wilt u de mededelingen en voorbeden (indien gastpredikant) die ‘s zondags afgekondigd moeten worden inleveren bij: Hilbert Spuijbroek, scriba@hervormdaalburg.nl
De deadline voor de afkondigingen is vrijdagavond 18.00 uur.
Voorbeden mogen tot zaterdagmiddag 12.00 uur doorgestuurd worden.
Uiteraard uitzonderingen daargelaten.

Aanmelden voor

 • Geboorte – Dopen – Kinderdoop
  Meld de geboorte van je kind aan de predikant en de scriba 
 • Trouwen – Huwelijksbevestiging
  Neem hiervoor contact op met de predikant.
 • Belijdenis van het geloof 
  Neem hiervoor contact op met de predikant.
 • Overlijden – Begrafenis
  Neem hiervoor contact op met predikant
 • Verhuizing
  Graag een adreswijziging sturen naar de predikant

Website beheerder: webmaster@hervormdaalburg.nlVoor het insturen van nieuwsberichten en doorgeven van wijzigingen voor de website.

App beheerders: app@hervormdaalburg.nl
Voor het insturen van nieuwsberichten en doorgeven van wijzigingen voor de app.

Predikant en kerkenraad
Contactgegevens van de kerkenraad en predikant staan op de pagina https://hervormdaalburg.nl/contact-2/wie-is-wie/

Voor overige vragen: contact@hervormdaalburg.nl

Wijkindeling
Op de volgende pagina kunt u zien in welke wijk u valt: https://hervormdaalburg.nl/wie-wij-zijn/wijkindeling/

Bankrekeningnummers
Diaconie
NL 08 RABO 03733.02.762
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Aalburg

College van Kerkrentmeesters
NL 38 RABO 037.33.00.573
t.n.v. Hervormde Gemeente Aalburg