Contact

Contact

Adresgegevens

 • Nieuwe kerk ‘De Burg’
  Oude Kerkstraat 19a
  4261BL Wijk en Aalburg
  Telefoon: 0416-697789
 • Oude kerk
  te bereiken via ingang van Oude Kerkstraat 19a
  Telefoon: 0416-693082
 • Postadres
   Maasdijk 179
  4261 AH Wijk en Aalburg

Collectebonnen
Voor meer informatie zie Giften en Collectebonnen

Kerkblad Voetiusvoetius@hervormdaalburg.nl
voor het aanleveren van de berichten voor Kerkblad Voetius.

Contactpersoon kerkblad Voetius (abonnementen e.d.):
Gerard Versteeg gpversteeg@gmail.com

Reserveringen kerkgebouwverhuur@hervormdaalburg.nl
voor het reserveren van ruimten in De Burg (nieuwe kerk).
Voor meer in informatie zie de agenda en tarieven:
Jan de Waal, 0416-693090, verhuur@hervormdaalburg.nl

Kerktelefoon: diaconie@hervormdaalburg.nl
Voor het aanvragen van de kerktelefoon, ook voor technische problemen met de kerktelefoon.

Berichten voor afkondigingen en voorbede
Wilt u de mededelingen en voorbeden (indien gastpredikant) die ‘s zondags afgekondigd moeten worden inleveren bij: Hilbert Spuijbroek, scriba@hervormdaalburg.nl
De deadline voor de afkondigingen is vrijdagavond 18.00 uur.
Voorbeden mogen tot zaterdagmiddag 12.00 uur doorgestuurd worden.
Uiteraard uitzonderingen daargelaten.

Aanmelden voor

 • Geboorte – Dopen – Kinderdoop
  Meld de geboorte van je kind aan de predikant en de scriba 
 • Trouwen – Huwelijksbevestiging
  Neem hiervoor contact op met de predikant.
 • Belijdenis van het geloof 
  Neem hiervoor contact op met de predikant.
 • Overlijden – Begrafenis
  Neem hiervoor contact op met predikant
 • Verhuizing
  Graag een adreswijziging sturen naar de predikant

Website beheerder: redactie@hervormdaalburg.nl Voor het insturen van nieuwsberichten en doorgeven van wijzigingen voor de website.

App beheerders: app@hervormdaalburg.nl
Voor het insturen van nieuwsberichten en doorgeven van wijzigingen voor de app.

Predikant en kerkenraad
Contactgegevens van de kerkenraad en predikant staan op de pagina https://hervormdaalburg.nl/contact-2/wie-is-wie/

Voor overige vragen: contact@hervormdaalburg.nl

Wijkindeling
Op de volgende pagina kunt u zien in welke wijk u valt: https://hervormdaalburg.nl/wie-wij-zijn/wijkindeling/

Bankrekeningnummers
Diaconie
NL 08 RABO 03733.02.762
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Aalburg

College van Kerkrentmeesters
NL 38 RABO 037.33.00.573
t.n.v. Hervormde Gemeente Aalburg

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Analytics

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics waarbinnen wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen.

Analytische cookies

Other