Cursus: Bidden kun je leren

Cursus: Bidden kun je leren

De leerlingen van Jezus, die in hun joodse opvoeding toch echt wel hadden leren bidden, zagen in de omgang van de Heer Jezus met Zijn hemelse Vader iets dat ze niet kenden. Dat bracht hen tot de vraag: “Heer, leer ons bidden”. En Jezus leerde hun bidden. Ook wij mogen leren bidden.
Gebed is zowel het machtigste als het meest veronachtzaamde wapen. Christenen kunnen er elk gewenst moment over beschikken. Om hopeloze situaties totaal te doen veranderen. Om troost te vinden. Om kracht te ontvangen. Opwekkingen zijn altijd voorafgegaan door het aanhoudend gebed van soms heel kleine groepen gelovigen.
Dus laten we werk maken van het gebed. In ons persoonlijk leven en in ons gemeenteleven mag gebed een centrale plaats innemen. Tegelijk is bidden moeilijk. We moeten vaak weerstand overwinnen om tot bidden te komen. We missen de rust, we weten niet wat we moeten zeggen, en kun je eigenlijk wel zomaar tot God naderen?
Om met elkaar te ontdekken wat bidden nu eigenlijk is en hoe we dit vorm kunnen geven is deze cursus een geweldig middel. In zes avonden gaan we met elkaar aan de slag door de Bijbel te openen en door van elkaar te leren. Daarnaast worden we stap voor stap meegenomen de praktijk in.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van powerpoint-presentaties met verschillende videofragmenten over de praktijk van het gebed.

Inhoud van de cursus “Bidden, hoe doe je dat?”
1. Noodzaak van gebed

We maken kennis met elkaar, delen onze ervaringen en vragen over gebed en denken aan de hand van de Bijbel na over de noodzaak van gebed. We spreken met elkaar over het Bijbelse beeld van God, en zetten de eerste stap tot persoonlijk gebed.
2: Omgang met God
Het thema van deze avond is “Omgang met God”. Wat houdt dat in? Wat betekent “stille tijd” en hoe breng je dat in praktijk? Hoe leer je luisteren naar God en hoe leer je te spreken tot God? Wat ervaren we als hulp daarbij en wat als belemmering?
3: Bidden: ….vragen, en nog veel meer
De titel van de les op de derde avond is “Persoonlijk gebed”. We onderzoeken het gebedsleven van sommige personen uit de Bijbel en zien wat dat ons te zeggen heeft. Verder gaan we in op verschillende vormen van gebed, zoals aanbidding, dankzegging, schuldbelijdenis en voorbede.
4: Samen bidden
Samen bidden in een kleine groep: wat is de waarde daarvan naast persoonlijk gebed? Wat zegt de Bijbel daarover? Wat zijn drempels en hoe kom je daarover heen. Hoe voorkom je dat de bidstond te voorspelbaar wordt, hoe houd je het levendig?
5: Gebedsverhoring
We gaan met elkaar in gesprek en onderzoeken de Bijbel over allerlei vragen rondom gebed. Hoe zit het met de beloften van gebedsverhoring? Wat is de rol van “geloof” bij bidden? En wat is “bidden in Jezus’ naam”? Hoe zit het met gebedsgenezing?
6: Praying for You
De laatste avond gaan we dieper in op bidden voor mensen in onze eigen leefomgeving. Kern is dat mensen voor niet-christenen in hun eigen relatiekring gaan bidden. Verder kijken we terug op de afgelopen cursus en vooruit naar het in praktijk brengen ervan.

Data: 4-10/ 18-10/ 1-11/ 15-11/ 29-11/ 13-12

Kosten van de hele cursus € 15,00

Opgeven kan bij Marianne van Rijswijk: mvryswyk@planet.nl, Maasdijk 30a, tot 1 oktober 2018.