De U van liturgie

De U van liturgie

De U van liturgie

We worden naar de kerk geroepen om God te ontmoeten en Hem te eren om wie Hij is. De liturgie helpt ons in die ontmoeting, door een vaste beweging te maken. We noemen dat de ‘U’ van liturgie.

Enerzijds maakt dat direct duidelijk naar wie de liturgie ons leidt: naar ‘U’. God staat centraal, niet wij.

Anderzijds maakt de ‘U’ een vaste beweging duidelijk. De eredienst begint ‘hoog’, met de aanbidding van onze Heer, die ons laat groeten met de eerste woorden van de voorganger.

Als we daarna in de spiegel van Gods wet kijken, leren we dat we als kleine en afhankelijke mensen aangewezen zijn op Gods genade. Dat is ook de kern van het geloof dat we belijden in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen.

We verootmoedigen ons en belijden onze schuld in het lied dat we zingen en in ons gebed.

We zoeken ons heil bij Christus. Dat vinden we niet automatisch of vanzelf. Daarom bidden we om de opening van het Woord en van ons hart, door de kracht van de Geest.

Zo lezen we met elkaar de Bijbel, waarin we Vader, Zoon en Heilige Geest leren kennen. In de uitleg van Gods Woord wordt het evangelie van Gods genade verkondigd en toegepast. In geloof mogen we dat Woord ontvangen.

Ons zingen na de verkondiging is een dankbaar ‘amen’ op Gods genade.

Vanuit dat wat ons is geschonken, richten we ons op onze naaste. Dat doen we in de voorbede en in het geven van onze gaven.

Onze dank brengen we tenslotte tot uitdrukking in ons loflied.

Het laatste woord in de eredienst is aan God als Zijn zegen over ons leven wordt uitgesproken.