FOCUS-start

FOCUS-start

Beste gemeenteleden, 

Zoals al eerder gemeld willen we met elkaar de komende periode aan de slag gaan met FOCUS. Focus is een ontdekkingstocht waar we met elkaar leren wie we als gemeente en persoonlijk zijn, maar ook hoe we ons geloof handen en voeten kunnen geven in de wereld om ons heen. Kort gezegd, een beweging naar binnen, naar onszelf en ons eigen hart, ons denken en voelen. Maar ook een beweging naar buiten, naar de vele momenten dat we in contact zijn met mensen om ons heen en de vragen van het leven spelen. 

FOCUS is ontwikkeld door de IZB en biedt een leerproces om zowel naar binnen als naar buiten.

Op zondag 19 september willen we bij de Opening Winterwerk een eerste dienst beleven; een Focusstart. Fijn als jullie de dienst willen meebeleven.

Voor 19 september wordt op ieder adres van de kerk een exemplaar bezorgd met het eerste boekje van het FOCUS-traject; het zogenaamde NUL-exemplaar om met elkaar de komende tijd ons voor te bereiden op een mooie periode van 2 jaar (vanaf voorjaar 2022) waarin we met elkaar steeds meer willen ontdekken van Jezus binnen en buiten onze gemeente.

Het is ons verlangen als kerkenraad om dit samen te doen. 

Graag komen we in contact met gemeenteleden die mee willen doen met het FOCUS-team; dit team gaat ervoor zorgen dat alle mogelijkheden van het FOCUS-materiaal benut worden, er toerusting is, de PR up to date is. Vanuit de IZB is een begeleider beschikbaar; dat is ds. Marius van Duijn, predikant van Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en Honswijk. Voor dit team kijken we naar allerlei soorten mensen uit de gemeente. Dus, vind je het mooi om betrokken te zijn bij gemeenteopbouw, het kringwerk en de verdere uitwerking van FOCUS, laat het weten aan Janno Groeneveld (06-29004780; janno_groeneveld@hotmail.com)
of Jan Klop (06-82640485; scriba@hervormdaalburg.nl). Dit kan t/m 20 september a.s.
Ook als er vragen zijn, aarzel niet om te contacten.