Focus-traject

Focus-traject

Beste broeders en zusters,

“Meer verbinding zoeken met elkaar”, “Kwetsbaar durven zijn”,  “Nog meer een missionaire gemeente zijn voor mensen buiten de kerk”. Deze verlangens zijn tijdens verschillende gemeentevonden door diverse mensen uitgesproken. En als kerkenraad delen wij die verlangens voor de gemeente. 

We leven in een wereld waarin steeds meer mensen los raken van God en van Zijn gemeente. Het is ons verlangen om in deze wereld door woord en daad een getuige van Jezus te zijn. Wat is de plaats daarin voor ieder gemeentelid, staande in het ambt van alle gelovigen?

Sinds een aantal maanden zijn we hierover in gesprek met de IZB (missionaire organisatie binnen de landelijke kerk). De IZB heeft een traject ontwikkeld wat nauw lijkt aan te sluiten bij onze verlangens.

Het traject heeft als doel om ons gemeente-breed, te richten, te focussen, op Jezus.

In dit Focus-traject staan een aantal vragen centraal:

 • wie is Jezus voor ons persoonlijk?
 • op welke manier kunnen wij, als volgeling van Jezus, ten dienste staan van onze naaste binnen en buiten de kerk.  

Tijdens de gesprekken met de IZB zijn wij enthousiast geworden over dit Focus-traject. 
Daarom willen we de inhoud van dit traject graag delen met de hele gemeente. Om deze reden hebben we met de IZB afgesproken om het zgn. verkenningstraject in te gaan. Tijdens dit verkenningstraject moet duidelijk worden of het Focus-traject past bij de gemeente van Aalburg.

Het verkenningstraject duurt tot de zomer en bestaan uit verschillende stappen: 

 1. Bezinningsavond met de kerkenraad o.l.v. de IZB.
  (Deze avond heeft kort geleden plaatsgevonden)
 2. Een Focusscan van de gemeente door de IZB
  Als onderdeel van deze scan vindt een online enquête plaats waarmee ons als het ware een spiegel wordt voorgehouden.
 3. Bezinningsavond met de hele gemeente o.l.v. de IZB over de uitkomsten van de Focusscan
 4. Gesprek met dominee Mouw door een trajectbegeleider van de IZB
 5. Samenstellen van een eindrapport door de IZB.
  In dit rapport wordt duidelijk wat de bevindingen zijn van de IZB over onze gemeente. Tevens wordt daarin verwoord wat het Focus-traject voor de gemeente van Aalburg kan betekenen.

Voor de zomervakantie zal de kerkenraad, op basis van het IZB-rapport en de bevindingen binnen de gemeente, een besluit nemen over deelname aan het Focus-traject.

Als we daar daadwerkelijk aan zouden beginnen duurt zo’n traject twee jaar. In die twee jaar wordt de hele gemeente bij het traject betrokken. In alle activiteiten zal dan het werk en het doel van Focus een plaats krijgen (catechese, kringwerk, gebedsgroepen, ouderenwerk, mannenvereniging, kerkenraad en erediensten). Ook zal vanuit de IZB in die twee jaar dan een vaste trajectbegeleider beschikbaar zijn binnen de gemeente.

Doe mee aan de FocusScan 

De komende tijd wordt er onder begeleiding van de IZB een FocusScan georganiseerd in de gemeente. Dit is een enquête over de missionaire roeping van de gemeente. Deze scan heeft twee kanten. Aan de ene kant geeft het ons als gemeente een plaatje hoe het ervoor staat met ons missionaire verlangen. Anderzijds kan van daaruit beter worden bepaald of het tweejarige Focustraject past bij onze gemeente. Zo willen we ons gemeente-breed bezinnen op een verlangen dat we bij veel mensen hebben geproefd. 
De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Vanaf 22 april tot 15 mei kunt u de vragenlijst online invullen via onderstaande link. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. 
Hoe meer mensen die invullen, hoe beter het plaatje de werkelijkheid weergeeft. 

Als u hierop dubbelklikt, komt u automatisch bij de FocusScan: https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXpw0ZD111PFZTU

Gemeenteavond 

Op 26 mei wordt er een gemeenteavond gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. Ook gaan we dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag. Dan willen we graag uw verhalen achter de scores horen. U kunt ook meedoen vanuit huis. Via whatsapp is het mogelijk om vanuit uw huiskamer te reageren.

Tijdens deze avond mogen, op basis van de huidige maatregelen, 30 personen fysiek aanwezig zijn en de overige gemeenteleden kunnen de uitzending volgen via kerkdienstgemist.nl.

Meer informatie over het Focus-traject is terug te vinden:

We verlangen er van harte naar om dit traject samen met de hele gemeente te mogen delen. Zijn er op voorhand al vragen, dan deze graag richten aan onze predikant, dominee Mouw.

hartelijke groet,

De kerkenraad.