Gemeente-zijn in coronatijd

Gemeente-zijn in coronatijd

Met de geldende maatregelen rondom het corona-virus zijn de ‘gewone’ manieren om gemeente te zijn lastig geworden. Eredienst en aanbidding, elkaar ontmoeten, met elkaar meeleven en samen groeien in geloof… We missen dat! Toch willen we niet alleen ‘missen’. Tot de dag waarop we weer mogen samenkomen zoeken we naar andere manieren om toch gemeente te zijn. Hieronder vindt je een aantal mogelijkheden en activiteiten. Weet je welkom mee te doen!

Uitzendingen

Op 3 momenten in de week hebben we uitzendingen:

  • Dinsdagavond, 20:30, via livestream op YouTube-kanaal Hervormd Aalburg

In deze uitzendingen gaat Janno Groeneveld met een gast in gesprek over een thema rond geloof in deze tijd. Via chat is de mogelijkheid mee te ‘praten’. 

  • Donderdagavond, 20:30, via kerkdienstgemist.nl

Deze uitzending heeft het karakter van een avondsluiting. Liederen, gebeden en een korte overdenking. Aansluitend kun je via een livestream op het YouTube-kanaal met ds. Bert-Jan Mouw en anderen ‘napraten’. 

  • Zondagmorgen, 10:00, via kerkdienstgemist.nl

Deze uitzending is onze ‘gewone’ dienst, met liederen, gebeden, Schriftlezing, een preek en voorbede. Ook na deze dienst is de mogelijkheid om digitaal ‘koffie te drinken’ via livestream op ons YouTube-kanaal.

Informatie

Buiten bovenstaande momenten om kun je ook via je telefoon op de hoogte blijven van wat er in de gemeente speelt. Deze website is daarvoor een handig middel. Maar ook via WhatsApp. U kunt zich aanmelden door een whatsapp-bericht te sturen met AAN en je voor- en achternaam naar 06-12359374. Als er nieuwe informatie op de website staat of een activiteit wordt opgezet ontvang je een bericht. 

Digitaal prikbord

We leven deze tijd meer ‘op onszelf’, in onze eigen gezinnen en netwerken. Via een digitaal prikbord is er de mogelijkheid om elkaar daarin te laten delen, met foto’s, een lied dat je raakte, een tekst of gedicht, een link naar een vlog. Hiervoor hebben we een ‘padlet’ aangemaakt. Kijk op https://padlet.com/hervormdaalburg/deel en doe mee!

Spelactiviteiten

In de gewone ontmoetingen is er ook vaak ruimte voor ontspanning, humor en verbondenheid. Dat is óók belangrijk! Daarom organiseren we de komende tijd online spellen en offline acties: kleurwedstrijd voor de kids, een bijbelquiz waarin we als teams tegen elkaar strijden (18 april), een online bingo (2 mei) en wat er verder opkomt. Haak aan met je gezin of een digitaal team en ga voor de winst!