Inschrijven erediensten

Inschrijven erediensten

Vanaf zondag 11 oktober is er per dienst voor 30 gemeenteleden de mogelijkheid in de kerk aanwezig te zijn. Conform de voorschriften van overheid en PKN zal dat gaan door middel van inschrijving.

Reserveren
Bij het reserveren klik je op 1 van de onderstaande links , de morgen- of de avonddienst en vervolgens geef je het aantal personen op waarmee je in de kerkzaal aanwezig wil zijn. Via de groene knop [Registreer] kunt u zich daarna registreren als bezoeker voor de kerkdienst

In de morgendienst is er ook de mogelijkheid kinderen voor de oppas (0-4) en kinderen voor de KinderBijbelClub in te schrijven (groep 1-3). De kinderen tellen niet mee voor de 30 kerkgangers (zij verblijven in afgescheiden ruimtes met ieder hun eigen ingang), maar het is fijn om te weten hoeveel kinderen we mogen verwachten. Er zijn 2 diensten per zondag.

Vanaf vrijdag 19 februari 18.00 uur kan worden ingeschreven voor één van de drie avondmaals-diensten van 28 februari: ’s-Morgens 10.00 uur, ’s-Middags 15.00 uur en ’s-Avonds 18:30 uur met maximaal 30 bezoekers per dienst (exclusief degenen die een taak hebben).

Mocht internet voor u lastig zijn, bel dan met Johan van Rijswijk (06-23815314).

Annuleren inschrijving
Wanneer u hebt gereserveerd en later blijkt dat u niet naar de kerk kunt komen, annuleer dan uw reservering, zodat andere gemeenteleden de mogelijkheid krijgen om alsnog in te schrijven.
Annuleren kan op twee manieren:
1. via EventBrite.nl (de software waarin de reservering is opgeslagen) een account aanmaken.
Met dit account kan daarna worden ingelogd op Eventbrite.nl. Ga dan naar Tickets. Kies de ticket die je wilt annuleren en klik vervolgens op de knop Bestelling annuleren.
2. Stuur een bericht naar aanmelding@hervormdaalburg.nl met als onderwerp Annuleren reservering en geef in het bericht aan welke dienst geannuleerd moet worden en voor hoeveel personen.

Zie hieronder voor de veelgestelde vragen voor reserveringen van de kerkdienst

Ik heb geen email ontvangen van mijn reservering

Na de reservering van de kerkdienst krijgt u van eventbrite (orders@eventbrite.com, invite@eventbrite.com, auto-message@eventbrite.com en donotreply@eventbrite.com) een email met de bevestiging van de reservering.

Controleer uw ongewenste email mocht u geen email van eventbrite hebben ontvangen:

— Controleer de map met ongewenste e-mail of spam

De stappen om de map met ongewenste e-mail of spam te controleren kunnen verschillen per e-mailadres ( Gmail, Yahoo, Outlook).  Zoek de e-mail in de map met ongewenste e-mail of spam en markeer deze als ‘Geen spam’.

Gmail

Yahoo!

Outlook

AOL

 

Ik wil mijn bestelling annuleren hoe doe ik dit?

Wanneer u hebt gereserveerd en later blijkt dat u niet naar de kerk kunt komen, annuleer dan uw reservering, zodat andere gemeenteleden de mogelijkheid krijgen om alsnog in te schrijven.
Annuleren kan op twee manieren:
1. via EventBrite.nl (de website waarin de reservering is opgeslagen) een account aanmaken.
Met dit account kan daarna worden ingelogd op Eventbrite.nl. Ga dan naar Tickets. Kies de ticket die je wilt annuleren en klik vervolgens op de knop Bestelling annuleren.
2. Stuur een bericht naar aanmelding@hervormdaalburg.nl met als onderwerp Annuleren reservering en geef in het bericht aan welke dienst geannuleerd moet worden en voor hoeveel personen.

Help! Mijn bestelling van 11 en 18 oktober is geannuleerd

Maandag 28 september zijn door de overheid de maatregelen tegen het coronavirus uitgebreid. De PKN heeft, op basis van deze maatregelen, de richtlijnen voor de kerken aangepast op vrijdag 2 oktober. We hebben u daarvan bericht via de nieuwsbrief op de website.
Op maandag 5 oktober zijn door de PKN nog extra maatregelen aan toegevoegd.
Als gevolg van deze berichten ontstaan er voor onze gemeente een viertal wijzigingen.
Aantal bezoekers in de eredienst
PKN: Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst.
De kerkenraad neemt met pijn in het hart dit dringende advies over. In de hoop dat het inderdaad alleen voor de maand oktober zal gelden.
Het maximaal aantal bezoekers per eredienst wordt m.i.v. a.s. zondag aangepast van 130 naar 30.
Zingen tijdens de erediensten
PKN: vanwege de grote toename van het aantal besmettingen roepen wij u dringend op om van de gemeentezang af te zien.
De kerkenraad neemt deze oproep over. Vanaf afgelopen zondag vindt er daarom voorlopig geen gemeentezang meer plaats. Er wordt vanaf nu door enkele gemeenteleden gezongen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Sander Louwerse. Mochten er onvoldoende aanmeldingen zijn, dan wordt er muziek via beeld en geluid gepresenteerd.
Mondkapjes
PKN: Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.
Dit betekent dat een mondkapje wordt geadviseerd als u zich beweegt binnen de  kerkzalen.
Zodra u zit, mag het mondkapje weer af.
Overige bijeenkomsten
PKN: aan alle protestantse gemeenten wordt een dringende oproep gedaan om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.
Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm gehouden kan worden, roepen we gemeenten dringend op zich te conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid; maximaal 30 personen binnen.
De kerkenraad heeft deze dringende oproep voor onze gemeente als volgt ingevuld.
Activiteiten voor de jeugd met maximaal 30 bezoekers gaan door, met in achtneming van de bekende RIVM-regels. Alle overige activiteiten komen voorlopig te vervallen.
Dit betekent concreet dat:
– de catechese en alle jeugdclubs doorgaan
– alle overige activiteiten, d.w.z. de VBW, de mannenvereniging, de toerustingsavonden,
gebedsbijeenkomsten, koffieochtenden, ouderenmiddagen e.d. in fysieke vorm voorlopig niet doorgaan.
– de kerkenraad voortaan weer op digitale wijze vergadert
– het moderamen nog, met vier personen, wekelijks fysiek bij elkaar komt, ook op gepaste afstand.
Liever hadden we een positiever bericht willen schrijven. Juist op het moment dat het winterwerk weer is opgestart, moeten activiteiten weer worden gestopt. Toch willen we als kerkenraad onze verantwoordelijkheid nemen en de adviezen die we ontvangen van de PKN opvolgen en steunen. Dit om, voor zover het in ons vermogen ligt, risico’s van besmettingen te voorkomen. Juist als christelijke gemeente hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid. We vragen u daarom om uw medewerking en hopen en bidden dat we de activiteiten weer snel mogen opstarten.

Inschrijven voor erediensten
Als gevolg van de wijziging van het maximaal aantal bezoekers, wordt ook de reservering van de diensten daarop aangepast.

Alle reserveringen die al gedaan zijn voor de diensten van 11 en 18 oktober komen te vervallen.
Als u al gereserveerd had, krijgt u persoonlijk bericht dat u reservering is geannuleerd.
Vanaf vrijdag 9 oktober 18.00 uur kan dan opnieuw gereserveerd worden voor één van de twee diensten van a.s. zondag 11 oktober, tot een maximum van 30 bezoekers (exclusief degenen die een taak hebben in en rondom de dienst).
We bekijken per week of dit een werkbare situatie is en komen waar nodig met eventuele aanpassingen op de reservering.
Reserveren kan nog steeds via: https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/
Mocht internet voor u lastig zijn, bel dan met Johan van Rijswijk (06-23815314).

De volledige laatste nieuwsbrief is te lezen op:
https://hervormdaalburg.nl/nieuwsbrief-kerkenraad-6-oktober-2020/