Kerkbalans

Vanaf zaterdag 9 januari is het weer tijd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. In verband met Corona zal de actie iets anders verlopen dan andere jaren. De antwoordenvelop wordt niet bij u opgehaald, maar we willen u vragen om deze bij Hans van Bergeijk (Taxhof 17) door de bus te doen. Heeft u geen envelop ontvangen maar wilt u toch graag meedoen? Hieronder kunt u een antwoordstrook downloaden.

U kunt deze antwoordstrook printen, invullen en in een envelop inleveren bij Hans. Een gescand exemplaar kan uiteraard ook gemaild worden naar van.bergeijk@kpnmail.nl

We danken u hartelijk voor uw bijdrage en rekenen op uw steun.