Kerkblad Voetius 01-02-2024

Kerkblad Voetius 01-02-2024

Kopij Voetius 1 februari 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 4 februari 2024  
10.00 uur ds. A.J. Mouw
18.30 uur ds. J.P. Lensen, Poederoijen

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Jan de Bruin, telefoonnr. 691995
– Kinderoppasdienst: Hannelies van Ooijen, Debbie Nieuwenhuize, Renee Vos, Miriam Mouthaan, Mare Steenstra, Lieke van Ooijen, Daniёlle van der Wiel en Nieske van Son
– Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en Eredienst en 3. Oude kerk Aalburg

Voorstellen kerkelijk werker Geliefde gemeenteleden, met dankbaarheid deel ik mee dat ik vanaf 1 februari de rol van kerkelijk Werker in de Hervormde Gemeente Aalburg zal vervullen. Mijn naam is Gerrit van Lingen, en ik kijk ernaar uit om deel uit te gaan maken van de gemeente. Ik ben 26 jaar en ik woon in Nieuw-Lekkerland. Ik zit momenteel in het laatste jaar van de Predikantsmaster aan de Protestantse Theologische Universiteit. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in Hervormde wijkgemeenten in Dordrecht en Rotterdam. Ook heb ik als pastoraal medewerker gewerkt in Aarlanderveen, een prachtig dorpje in het Groene Hart. Nu breng ik graag de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in jullie gemeente. Ik ben dankbaar voor deze kans en kijk er naar uit om u te ontmoeten. In mijn rol als Kerkelijk Werker sta ik klaar om naar u te luisteren, samen te bidden en elkaar te ondersteunen in alles wat het leven met zich meebrengt. Het is mijn wens om actief betrokken te zijn bij alle facetten en generaties in de gemeente. Ik kijk ernaar uit om samen met u te ontdekken hoe we onze band met God kunnen versterken en hoe we, geïnspireerd door onze Heer Jezus Christus, als gemeente kunnen groeien. Want Hij maakt ons één, en Hij brengt ons samen!
Met warme groet, prop. Gerrit Timotheüs van Lingen (0629812199/gerritvanlingen@gmail.com)

Rondom kring en vereniging   
Mannenvereniging Augustinus Maandagavond 5 februari hopen we elkaar weer te ontmoeten om 19.30 uur in Rehoboth. We hopen met elkaar de laatste studie van Zacharia te behandelen; De belofte van de Spruit, uit de Hervormde Vaan van maart 2023. Alle mannen jong en oud weer van harte welkom!

Samen zijn 70+ en alleenstaanden D.V. 7 februari zal om 10.00 uur de koffie/thee klaar staan in de zaal van de kerk. Er zal een gezellige morgen volgen met elkaar en aansluitend een warme maaltijd.Hiervoor opgeven bij Hanny, tel. 0630704452.

Mannenzangavond Er zijn nog kaarten beschikbaar. Op zaterdag 3 februari 2024 wordt er weer een mannenzangavond georganiseerd door de Hervormde Gemeente Aalburg, Oude Kerkstraat 19a. Dirigent is Martin Mans en de organist Wim de Penning. De avond begint om 20.00 uur, en de kerk is open vanaf 19.15 uur. Kaarten kosten € 10,00 inclusief koffie en een flesje water om de keel te smeren. De kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij: Slagerij Oomen in Wijk en Aalburg en bij boekhandel ’t Schrijvertje in Veen. Ook via ans.van.bergeijk@outlook.com (06-23950189) en nicovanbergeijk@ziggo.nl (06-51303684) zijn er kaarten te reserveren. Uiteraard zijn er op de avond zelf aan de zaal ook kaarten beschikbaar.  De opbrengst van deze avond is bestemd voor: Compassion/Muskatlon.

Oude kerk wintermaanden gesloten We hebben besloten om in de wintermaanden het Oude Kerkje dicht te laten. Na biddag (15 maart) zal het kerkje weer elke donderdagmiddag open zijn.

Rondom jeugdwerk
Follow Me/ouderavond Maandag 5 en dinsdagavond 6 februari zijn de tieners weer welkom. We denken na over het thema ‘Jezus leeft’. Welkom! 

Actie De Wegwijzer Voor iedereen, reserveer ruimte in die overvolle agenda’s: Op 9 februari is de jaarlijkse actie van De Wegwijzer, dit keer voor De Voedselbank. De Wegwijzer is al lang verbonden aan De Voedselbank. Bij de Voedselbank in Vlijmen mogen de tieners zelf producten uit gaan delen die we kopen nadat er geld opgehaald is doormiddel van acties. In het verleden was dit een indrukwekkend moment, zowel voor de tieners als voor de mensen die bij de Voedselbank komen. Door corona kwam dit helaas stil te liggen. Maar dit jaar mogen we weer! 

En daarom organiseert De Wegwijzer: De Ontmoeting. Een avond vol gezelligheid met ontmoeting, muziek, hapjes en hele leuke prijzen.

Kosten: € 8,50 exclusief drankjes en lootjes. Start: 19.30 uur De Burg, Oude Kerkstraat 19a in Wijk Aalburg. Opgeven verplicht voor 4 februari. Stuur een berichtje naar Michel Sonneveld:0612967577 en geef meteen door met hoeveel personen je komt. Ook als je de actie wilt ondersteunen, maar niet aanwezig kunt zijn, laat dit dan via deze weg weten. De jongens en meiden (en ouders, onmisbaar) doen hun uiterste best om er voor u/jou een mooie avond van te maken en natuurlijk een mooi bedrag op te halen. 16 februari hopen de tieners dan met een mooie ‘oogst’ naar de Voedselbank te gaan. Hopelijk tot 9 februari!

Leiding gezocht voor de Kinderbijbelclub De KBC is elke zondag ochtend tijdens de preek voor kinderen van groep 1-3. We volgen het programma van ‘bijbelbasics’, dat houdt in dat er elke week een programma klaar staat wat we kunnen volgen met de kinderen. Er is weinig voorbereiding nodig. 
Is het iets voor mij? Is jouw leeftijd tussen de 18 en 100 ;-)? (Vrouw óf man)
Wil je het woord van God delen met de volgende generatie? Dan is het zeker iets voor jou! Wil je een keer mee kijken? Of lijkt het je leuk? Spreek één van de leiding aan of bel/app naar 0650499738. 
Ps. Jongens en meiden die mee willen helpen, zijn ook welkom! Leeftijd 9-17 jaar.

Verjaardagfonds Het is helaas niet gelukt om een nieuwe collectant te vinden voor Veen. De leden die in Veen wonen zullen dus voortaan hun verjaardagskaart in de brievenbus vinden. We vragen u om uw gift over te maken via de bank of QR-code, zoals in het bijgevoegde briefje vermeld staat.

Verantwoording Als kerkrentmeesters hebben wij namens het verjaardagfonds een gift van €296,45 ontvangen voor een nieuwe zuil voor de Avondmaal collecte Hartelijk dank voor jullie bijdrage en inzet!   De kerkrentmeesters

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 5 februari – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Zul je net zien: afgelopen week werd ik ziek. Gelukkig konden de diensten van 28/1 wel doorgaan. Maar het hielp allemaal niet mee in het helder krijgen van gedachten. Ik ervaar het als een intensieve, intense tijd waarin er heel de dag van allerlei gedachten door je hoofd gaan. Wat is stem van God, wat zijn mijn eigen gedachten? Spreken die elkaar eigenlijk altijd tegen of kunnen ze elkaar ook versterken? Als ik iets niet wil, is dat dan van mezelf of word ik er juist toe geroepen? Als ik iets wel wil, is dat dan de makkelijkste weg? Afijn. Ik hoop op helderheid en bid om duidelijkheid, maar ook in een pastorie gaat dat niet zomaar vanzelf. Ik vind het allemaal best zoeken, persoonlijk, als gezin, voor de gemeente. Dank voor jullie gebed! 

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw