Kerkblad Voetius 01-10-2020

Kerkblad Voetius 01-10-2020

Diensten zondag 4 oktober 2020

10.00 uur ds. A.J. Mouw, Doopdienst

18.30 uur ds. B.J.W. Ouwehand, Andel

Rondom de eredienst

– Kinderoppasdienst: oppasmoeders/vaders zijn Nicole Schilt, Hannelies van Ooijen en Janita van Vuuren. Oppas jongeren zijn Mirjam Mouthaan, Evan van Rijswijk en Anne Wijgers

– Kerkauto: Jetse van Tilburg, telefoonnr. 693220

– Collecten: 1. Christenen voor Israël 2. kerk en eredienst en 3. Remon en Mary Vervoorn

U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken.

– Bij de diensten: Komende zondag is het Israëlzondag. Ook worden kinderen gedoopt (zie onder). In de lezing voor deze morgen komen die dingen samen. We lezen 2 Korinthe 3. Een spannend gedeelte over hoe je eigenlijk zicht krijgt op Jezus Christus, de Verlosser. Het blijkt dat geloof in Hem niet zomaar vanzelf spreekt. Ook niet voor Israël. Er is zoiets als een bedekking. Tegelijk: door bekering wordt de bedekking in Christus weggenomen. De Geest maakt van een bediening op stenen tafels een bediening van het hart. En die bediening verandert ons, mensen, naar Zijn beeld. Spannend en hoopvol tegelijk, zowel voor Israël als voor ons en onze kinderen. We bidden om gezegende diensten!

Doopdienst D.V. zondagmorgen wordt een doopdienst gehouden. In deze dienst worden Sari van der Velden (Vlasakker 1 4261 LG) en de tweeling Micha en Jesse van den Ham (Spieringen 61 4261 XG) ten doop gehouden. We bidden de doopouders een goede voorbereiding toe!

Extra collecte a.s. zondag 4 oktober is de derde collecte bestemd voor het werk van Remon en Mary Vervoorn. We willen de collecte voor hun prachtige, maar ook moeilijke werk in Brazilië van harte aanbevelen.       De thuisfrontcommissie

Mededelingen rondom corona

Uitzendingen via kerkdienstgemist: Voor verdere informatie kijk onder diensten en op de website in de nieuwsbrief.

– Inschrijven voor erediensten: U kunt nog reserveren voor de avonddienst van a.s. zondag 4 oktober.Vanaf a.s. vrijdag 2 oktober kunt u zich aanmelden voor de diensten van 11 en 18 oktober. Er kan weer gereserveerd worden voor 1 van de 4 diensten. Als er op de vrijdag voor de zondag nog plaats is, mag iedereen de vrije plaatsen vanaf dat moment reserveren. Reserveren kan via: https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/ Mocht internet voor u lastig zijn, bel dan met Johan van Rijswijk (06-23815314).

Annuleren inschrijving: Wanneer u hebt gereserveerd en later blijkt dat u niet naar de kerk kunt komen, annuleer dan uw reservering, zodat andere gemeenteleden de mogelijkheid krijgen om alsnog in te schrijven.

Oude kerk open: Iedere donderdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bent u welkom in de oude kerk voor bezoek,gebed, een stilte moment en een bakje koffie of thee.

Rondom kring en vereniging  

Mannenvereniging D.V. maandag 5 oktober 19.30 uur in zaal 3. Bijbelstudie over 1 Johannes 1 vs 1-2:11 uit de Hervormde Vaan nr. 5-1020

Auto wasactie Corona proof Werkgroep Bulgarije organiseert zaterdag 10 oktober 2020 een auto was actie corona proof. Van 10:00 uur tot 14:00 uur kan je je bolide laten wassen voor € 10,00, betaling met QR code of gepast contant, inclusief koffie/thee met iets lekkers. We organiseren deze actie omdat we afgelopen zomer niet naar Bulgarije konden gaan, en de tickets wel al waren betaald, een flinke kostenpost dus. Ook was er geen opbrengst van de anders o zo gezellige en sfeervolle rommelmarkt. We blijven de kinderen in Teofano Popova in Bulgarije maandelijks ondersteunen met een geldbedrag, om dit alles te kunnen blijven doen hopen we op een geslaagde, drukke én mooie opbrengst  van deze auto was actie. Op facebook is er een like, deel en win actie voor een gratis wasbeurt ! (facebook.com/Werkgroep Bulgarije) Giften zijn natuurlijk ook altijd welkom: NL37 RABO 0104 0822 32 t.n.v. Werkgroep Bulgarije

APP Hervormd Aalburg Wij krijgen binnenkort onze eigen kerk-app als gemeente! Met deze app kunnen we als gemeente met elkaar communiceren en online gemeente zijn. Het wordt onze eigen app waar alleen gemeenteleden toegang toe krijgen.We zijn nu in de testfase en vinden fijn om input te krijgen van u als gemeente. Lijkt u het leuk om de app te testen of wilt u meer informatie kijk dan op www.hervormdaalburg.nl/app

Rondom jeugdwerk

Follow Me Elk seizoen behandelen we bij Follow Me een onderdeel van de kerkdienst. Zo stonden we al stil bij de 10 geboden (2018) en het Onze Vader (2019). Dit seizoen gaan we de geloofsbelijdenis langs. Komende maandag en dinsdag het begin: over waarom je eigenlijk zoiets als een geloofsbelijdenis nodig hebt en wat dat begin ‘ik geloof’ betekent. Vanaf 19:00 inloop, 19:15-20:15 programma. Welkom!

Inzameling oud ijzer De container voor de inzameling van oude metalen staat op het adres Polstraat 84-C. De container staat direct na het grasveld rechts, achter de coniferen en is makkelijk bereikbaar. Geen koelkasten – diepvrieskisten – velgen met autobanden – printers -kopieerapparaten. Wel mogen elektrische apparaten, oude accu’s en wasmachines ingeleverd worden. Heeft u vervoersproblemen? Bel Gerrit Vos 693064 of Ad de Kok 691117.

Kopij Voetius  Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 5 oktober – 18.00 uur, per mail inleveren bij Ad de Bruin: ajdbruin@hotmail.com

Uit de pastorie Ik schreef vorige week al iets over de predikantenochtend van de GZB. Het was een bijzondere ochtend, vond ik. Stemmen uit Costa Rica en Frankrijk gaven een ander perspectief op de corona-crisis. We bedachten ons dat we de afgelopen periode toch best wel veel met onszelf zijn bezig geweest. Of en zo ja hoe ons ‘gewone’ kerkelijke leven zo normaal mogelijk kon doorgaan. Dat beschaamde wel een beetje. Tegelijk waren er inspirerende verhalen over hoe juist in deze periode mogelijkheden zijn om ‘in het klein’ gemeente te zijn. Als kerkdiensten dan onder spanning staan en ontmoeting in grotere verbanden niet gaat, laat dan juist onze verbondenheid blijken in onderlinge contacten en ontmoetingen. Het was precies waar ik in de preek rond 1 Korinthe 12 mee bezig was. Ik hoop en bid dat juist die beweging onze gemeente zal versterken, om zo in ons dorp tot zegen te zijn!

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw