Kerkblad Voetius 02-05-2024

Kerkblad Voetius 02-05-2024

Kopij Voetius 2 mei 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 5 mei 2024  
10.00 uur ds. Hoftijzer, Rijswijk
18.30 uur ds. A.J. Mouw. Kringdienst 5

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Tonny Teuling, telefoonnr. 06 23 83 78 79
– Kinderoppasdienst: Petra van der Wouw, Marijke Maas, Tineke van Ginkel, Tanja Vente, Liv Millenaar en Sanne Ockers
– Collecten: 1. Jeugdwerk 2. Kerk en Eredienst en 3. Onderhoud gebouwen

– Bij de diensten:

Dienst donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 
10.00 uur ds. A.J. Mouw

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Jetse van Tilborg, telefoonnr. 693220
– Kinderoppasdienst: Annelieke Timmermans, Mirjam Spuybroek, Evelien van Wijk, Ruth Bouman, Ruth en Jonna Louwerse en Jeanette Verduijn
– Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk en Eredienst 3. De Burg

Diensten zondag 12 mei 2024  
10.00 uur ds. C. Hoek, Giessen
15.00 uur ds. A.J. Mouw. Tentdienst terrein Wilhelmina ‘26
18.30 uur ds. M. Dubbelman, H’-veld-Giessendam

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Niek van der Laar, telefoonnr. 696530
– Kinderoppasdienst: Lia Steenstra, Miriam Mouthaan, Sigrit Kroon, Wenda Vos, Manasse van der Velden en Myrthe Versluis
– Collecten: 1. Dorcas 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg 

– Bij de diensten: Zondagavond 5 mei gaan we verder met het thema van de kringen, met het boekje van ds. Van Olst in de hand. Deze keer denken we na over vasten en bidden. We lezen Handelingen 13:1-3. Juist als er wordt gevast en gebeden spreekt de Geest. Is dat toevallig? Of zijn er vormen die ons ontvankelijker maken voor het verstaan van Gods stem? Donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag. Dat is altijd een feestdag die wat minder feestelijk voelt dan Kerst of Pasen. En toch vieren we hele grote dingen: de Heere Jezus op de troon, de voorbode van een nieuwe wereld, een hemelregering die alles overwint. Zondagmiddag 12 mei is er de jaarlijkse tentdienst bij Wilhelmina op het terrein (zie ander bericht). We bidden om gezegende diensten.

Midweekje weg Maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei ben ik een midweekje weg met familie. Onze kerkelijk werker Gerrit van Lingen (0629812199) is bereikbaar voor dingen die niet kunnen wachten. Ds. (Bert-Jan) Mouw.

Tentdienst 12 mei ‘Voorbij de eerste indruk’. Het thema van de jaarlijkse tentdienst in de feesttent bij Wilhelmina ’26 op 12 mei om 15.00 uur. Een eerste indruk kan veel zeggen, maar juist soms zo anders uitpakken. Het beeld wat je had van iemand kan soms verrassend anders zijn. Ds. Bert-Jan Mouw zal daarover spreken. De band ‘One Desire’ is er voor de muzikale begeleiding. Het belooft een hele mooie dienst te worden. Nodig je vrienden en bekenden uit en wees welkom! Ook na de dienst hopen we je te ontmoeten en nog even gezellig na te praten. Tot dan!

Rondom kring en vereniging   
Mannenvereniging Augustinus Maandagavond 13 mei hopen we weer samen te komen. We willen met elkaar de Bijbelstudie uit de MANkracht van oktober 2023 behandelen; De brief aan Efeze, Lichaam van Christus. Alle mannen, jong en oud weer van harte welkom! We starten om 19.30 uur in Rehoboth.

Samenzijn 70+ en alleenstaanden Op D.V. woensdag 22 mei willen we voor de laatste keer van dit seizoen bij elkaar komen. Om 10.00 uur staat de koffie/ thee klaar. Graag opgeven bij Hanny tel. 0630704452.  Allen hartelijk welkom.

Parelavond 7 juni Er komt er weer een aan! Er komt er weer een aan! Lees verder onder Regioberichten.

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Overpeinzing Bereid u voorMisschien heeft u wel eens op vakantie in bijvoorbeeld Zwitserland of Oostenrijk een plaatselijke krant opengeslagen en viel uw oog op de soms vele vermeldingen van ongevallen in de bergen. Soms met dodelijke afloop. Natuurlijk kunnen ook ervaren alpinisten of geoefende bergwandelaars een ongeluk krijgen. Toch zijn dikwijls de oorzaken terug te voeren naar een slechte of misschien wel helemaal geen voorbereiding. Het schijnt, dat met name heel veel Hollanders daar erg goed in zijn. Zo kan geheel onverwacht zomaar een wolk of opkomende onweersbui het zicht zodanig belemmeren dat je niet meer kan zien waar je bent en ook niet meer weet waar je heen moet. Plotseling sta je bloot aan tal van gevaren. Dan heb je een schuilplaats nodig. Teruggaan is geen optie, die weg is zeker zo gevaarlijk. Je kunt in paniek raken, met alle gevolgen van dien. Daarom is het van levensbelang dat je aan de hand van een kaart of wandelboekje de beschrijving van de route en de gegeven tips goed in je opneemt en je zo voorbereid op de tocht die je wilt gaan maken. Dan kun je vanuit de schuilplaats, zij het met wat moeite, toch weer verder. En dan komt het moment dat de zon doorbreekt en alles gaat stralen in het volle zonlicht. Dan mag je adembenemende vergezichten aanschouwen. Dan zie je iets van de heerlijkheid en majesteit van God in Zijn schepping! Zo kan het ook gaan in het leven van alledag. Wat kun je soms plotseling en onverwacht terecht komen in een uitzichtloze situatie. Donkere wolken van zorgen, moeiten en verdriet pakken zich samen. Vragen stapelen zich op: God, waar bent U! Waarom staat U van verre! Waarom treft het mij, of iemand uit ons gezin! Niets is er te merken van Gods nabijheid. Geen Godservaring. Dan heeft u óók een schuilplaats nodig en wat is het dan ontzettend belangrijk dat u thuis bent in dát Wandelboek, de Bijbel. Want daarmee kunt u zich, zoekend, tastend en vooral biddend door dat dikke wolkendek heen worstelen. Volharden in het geloof om er doorheen te komen. Omdat het is beloofd! Dan komt óók het moment dat de zon doorbreekt en mag u het volle licht van Jezus aanschouwen en er met Hem in wandelen! Adembenemend! Onuitsprekelijk! Nu al en te zijner tijd na ons sterven, definitief, tot in eeuwigheid!                                                                         Ad de Bruin

Inzameling oud ijzer De container voor de inzameling van oude metalen staat op het adres Polstraat 84-C. De container staat direct na het grasveld rechts, achter de coniferen en is makkelijk bereikbaar. Geen koelkasten – (vaat)wasmachines – diepvrieskisten – printers – Wel mogen elektrische apparaten en oude accu’s ingeleverd worden. Ook is ieder ‘panneke’ welkom.  Heeft u vervoersproblemen? Bel Gerrit Vos 06 30 67 96 99 of Ad de Kok 691117.

Kopij Voetius Let op! Deze Voetius is i.v.m. Hemelvaartsdag voor twee weken. Berichten voor de volgende Voetius (die van 16 mei) kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 13 mei – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Inmiddels zijn de kinderen ingeschreven op nieuwe scholen voor na de zomer. Toen het hier al meivakantie was hadden de scholen in regio Ambacht nog geen vakantie. Dat gaf een mooie gelegenheid kennis te maken. Zulke keuzes kun je heel groot maken. Tegelijk proberen we maar nuchter te bedenken: overal zijn dingen mooi en minder mooi, vallen dingen mee en tegen. Het is ook gewoon maar met welke houding je iets tegemoet gaat. Rond zulke keuzes vliegt het me ook wel aan: het afscheid komt dichterbij en daar zie ik als een berg tegenop. Ik weet dat het goed is, ook voor de gemeente, om bewust toe te leven naar loslaten, maar het liefst zou ik dat onzichtbaar doen. Afijn. Vol goede moed nog even genieten van het mooie hier!

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw

REGIOBERICHT

Parelavond Er komt er weer een aan!
Wanneer? Vrijdag 7 juni 2024.
Waar? De Burg, Oude Kerkstraat 19a Wijk en Aalburg (de nieuwe kerk).
Hoe laat? 19.00 tot 21.00 uur. Voor wie? Iedereen met een beperking!!!!

Om e.e.a. te organiseren zoeken we mensen die willen helpen (18.30 -21.00 uur) en daarna opruimen. Opgeven kan bij Liesbeth Kraaij; 0681829082 of liesbethkraaij@gmail.com  bij Nieske van Son, Marian van Kapel en Melanie van der Hoeven