Kerkblad Voetius 08-02-2024

Kerkblad Voetius 08-02-2024

Kopij Voetius 8 februari 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 11 februari 2024  
10.00 uur ds. A.J. Mouw. Doopdienst
18.30 uur ds. P. Vroegindeweij, Kootwijkerbroek

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Kees Donkersloot, telefoonnr. 06 22 54 19 02
– Kinderoppasdienst: Heidi Bouman, Nadine van Hemert, Jessica Vos, Kirsten van Ballegooijen, Rhode Mouw en Raisa Booi
– Collecten: 1. Stichting Hoop voor Albaniё 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg 
– Bij de diensten: D.V. komende zondagmorgen is er een doopdienst. Joah Hartgers (zoontje van Samuël en Caroline, Begoniastraat (Begoniastraat 7 4261 CA) en Juda de Vaan (zoontje van Dave en Rowena en broertje van Abel, De Vlijt 11 4261 XA) zullen worden gedoopt. We bladeren even terug in de geschiedenis van Simson. Uit hoofdstuk 13 hebben we de vorige keer vooral bij het begin stilgestaan. De aankondiging van de geboorte en de geboorte zelf. Het stuk ertussenin hebben we laten liggen. Dat gaan we deze keer wat beter bekijken. Je ziet Simsons vader doen wat zoveel ouders doen: zich druk maken over hoe het moet als dat kindje geboren is. Wonderlijk genoeg wordt de moeder telkens aangesproken. De vader wil er meer van weten. Maar krijgt hij wat hij wil – of heeft hij iets anders nodig? We bidden om gezegende diensten.  

Afwezigheid predikant In de voorjaarsvakantie is ons gezin een paar dagen weg, ook om alles van de afgelopen weken samen te laten bezinken. Aansluitend ga ik voor de GZB naar Rwanda. D.V. zondag 25 februari hoop ik ‘gewoon’ weer voor te gaan. In de tussentijd is onze kerkelijker werker Gerrit van Lingen bereikbaar voor pastorale situaties die niet kunnen wachten (06-29812199/gerritvanlingen@gmail.com). We hopen op een rustige tijd, zowel hier als elders. 

Collecte Stichting Hoop voor Albanië Stichting Hoop voor Albanië is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanië. 

De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. Hoop voor Albanië blijft zich inzetten voor de Albanese bevolking aan de rand van de samenleving. Er worden gelijkwaardige kansen gecreëerd voor de allerarmsten zoals de Roma bevolking, zieken, gehandicapten en (dementerende) ouderen in Albanië. De stichting verbindt Albanese initiatiefnemers op het gebied van werkgelegenheid en ondersteunt lokale initiatiefnemers met middelen die nodig zijn om hun doel te bereiken. Twee keer per maand vertrekt een volle vrachtwagen met hulpgoederen naar Albanië. De lading bestaat vaak uit kleding, meubels, medische hulpmiddelen, (geconserveerd) voedsel en andere materialen. Deze worden gebruikt in gevangenissen, ziekenhuizen, kinder-/ouderprojecten, bij kerken of bij het inrichten van bouwprojecten zoals huizen. Dinsdag 20 februari gaan onze broeders Marco van Rijswijk en Cornelis van Rijswijk met een volle vrachtwagen met goederen zo’n reis maken. Ze gaan dan naar Prush, in de buurt van hoofdstad Tirana. De diaconie wil dit project financieel en met gebed ondersteunen. Zondag 11 februari wordt hier een collecte voor gehouden. Helpt u mee? Verder informatie: https://hoopvooralbanie.nl

Rondom kring en vereniging
50+ Wij komen weer bij elkaar op vrijdagavond 17 februari a.s. vanaf 20.00 uur bij Klaas en Sina Verbeek, Polstraat 34b. Hartelijk welkom! Lezen ter voorbereiding Prediker 1 vs 1 t/m 11. Voor de onkosten wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon per avond.

Parel-avond Er komt er weer een aan! Er komt er weer een aan! Vrijdag 8 maart van 19.00 tot 21.00 uur in De Burg. Lees verder onder de Regioberichten.

Gemeenteavond 29 februari Op donderdagavond 29 februari is er een gemeenteavond. We beginnen om 20.00 uur en onze nieuwe kerkelijke werker Gerrit van Lingen neemt ons mee rondom het thema gebed. Naast kennismaken met Gerrit willen we met elkaar in gesprek gaan om te ontvangen en te delen wat ons bezighoudt als het gaat over het spreken met God. Van harte welkom!

Oude kerk wintermaanden gesloten We hebben besloten om in de wintermaanden het Oude Kerkje dicht te laten. Na biddag (15 maart) zal het kerkje weer elke donderdagmiddag open zijn.

Rondom jeugdwerk
Follow Me/ouderavond Vanwege de vakanties in de beide regio’s is er komende twee weken geen catechese. Maandag 26 en dinsdag 27 februari is er weer Follow Me. Goede vakantie!

Overpeinzing Rotsvast. De Alpenlanden zijn voor ons toch wel de landen van de kunstig aangelegde spoorlijnen en kabelbanen. Vooral de kabelbanen kunnen ons naar plaatsen brengen, die voor de meesten onder ons anders onbereikbaar zouden  zijn. Misschien heeft u zich tijdens een vakantie wel eens door zo’n kabelbaan naar grote hoogte laten brengen, om daar van schitterende vergezichten te genieten. Als dan het bergstation tijdens het stijgen steeds dichterbij komt, lijkt het wel of het station als het ware tegen een rotspunt ‘vastgeplakt’ zit. Ogenschijnlijk kan het gebouw elk moment naar beneden storten. Gelukkig is dat zeker niet het geval. Wanneer je in de gelegenheid bent om de constructie wat nader te mogen bekijken, dan blijkt het gebouw diep ingeworteld te zijn in de rots. Onwrikbaar met staal en beton verankerd in de rotspartij. Het doet ons denken aan de gelijkenis uit Matt. 7. Dus wie verstandig is geeft gehoor aan de woorden van Jezus en bouwt zijn of haar huis op de rots. Diep ingeworteld in Hem, De Rots. Een geweldig fundament om op te bouwen! Volledig betrouwbaar! Dan kan het stormen, regenen in ons leven en lijkt het wel of wij elk moment meegesleurd zullen worden met de waterstromen, de diepte in…. Maar juist op die momenten mogen we dan weten dat ons huis is gefundeerd op (in) de rots, De Rots!  Ad de Bruin

Inzameling oud ijzer De container voor de inzameling van oude metalen staat op het adres Polstraat 84-C. De container staat direct na het grasveld rechts, achter de coniferen en is makkelijk bereikbaar. Geen koelkasten – (vaat)wasmachines – diepvrieskisten – velgen met autobanden – printers -kopieerapparaten. Wel mogen elektrische apparaten en oude accu’s ingeleverd worden. Heeft u vervoersproblemen? Bel Gerrit Vos 06 30 67 96 99 of Ad de Kok 691117.

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 12 februari – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie D.V. vrijdag 16 februari hoop ik op weg te gaan naar Rwanda. Ik mag dat doen vanuit mijn rol bij de GZB. Samen met de regiocoördinator bezoeken we partners en kerken daar en spreken we zendingswerkers. Ik voel me bevoorrecht dat ik me mag verbinden met de zendingskerk, om van daaruit ook weer verhalen en ervaringen mee te nemen naar onze gemeente hier. In dat kader: mocht u/jij het leuk vinden om mee te kijken: ik overweeg een appgroepje waar ik af en toe wat foto’s/gedachten in deel als impressie. Laat even weten als je daar ingevoegd wil worden (0624555227). En persoonlijk: na de roerige weken die we beleven hoop ik dat de tijd in Rwanda ook geestelijk en persoonlijk een periode mag zijn waarin gedachten en gevoelens tot rust komen (en ik hoop dat alles thuis goed zal gaan). 

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw

REGIOBERICHT

PAREL-AVOND
Er komt er weer een aan! Wanneer? Vrijdag 8 maart 2024. Waar? De Burg, Oude Kerkstraat 19a Wijk en Aalburg (de nieuwe kerk). Hoe laat? 19.00 tot 21.00 uurVoor wie? Iedereen met een beperking!!!! Om e.e.a. te organiseren zoeken we mensen die willen helpen (18.30 -21.00 uur) en daarna opruimen. Opgeven kan bij Liesbeth Kraaij; 0681829082 of liesbethkraaij@gmail.com  bij Nieske van Son, Marian van Kapel en Melanie van der Hoeven

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Analytics

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics waarbinnen wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen.

Analytische cookies

Other