Kerkblad Voetius 09-11-2023

Kerkblad Voetius 09-11-2023

Kopij Voetius 9 november 2023 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 12 november 2023  
10.00 uur ds. M. van Duijn, Zeist
18.30 uur ds. P.J. Visser, Rotterdam

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Arie Vos, telefoonnr. 06 53 62 88 95
– Kinderoppasdienst: Hannelies van Ooijen, Dorien van den Berg, Hanneloes Vos, Sandra Stevens, Manasse van der Velden en Sem van Ooijen
– Collecten: 1. Noodhulp Israël en Gaza 2. Kerk en Eredienst en 3. Onderhoud gebouwen
– Bij de diensten: Vanuit ds. Van Duijn: ’Ga verder naar Kalverstraat’, altijd een leuke kaart bij Monopoly. (tenzij er een hotel van iemand anders op staat) Dan maar beter ‘Terug naar Dorpsstraat Ons Dorp’. Daar is volpension voor iedereen wel op te brengen. GA… op de berg waar Jezus eerdere zijn zaligsprekingen sprak, woorden over het koninkrijk van God gehoord zijn, klinkt opnieuw een opdracht. Leerlingen staan klaar om door te geven wat ze ontvangen hebben; dichtbij zoals Jacobus in Jeruzalem, Petrus richting Rome, Thomas zelfs in India. Ga. Het tuinhek van de buren kan al een compleet andere wereld zijn; je kunt -zoals dat zo heet- missionair verhuizen, uit de vertrouwde omgeving naar zo’n prachtwijk, zoals dat heet. Of zelfs je geroepen weten om de grens over te gaan.

Maar het begint allemaal met dat ene woordje. GA. Durft u de kaart op te pakken? Jij laat de kans van het koninkrijk toch niet liggen? Zondag 12 november weer een Focusdienst, welkom!’

En verder alvast een aankondiging: volgende week zondagmiddag 19 november is er in onze kerk wat heet een ‘aangepaste dienst’. Dit is een dienst voor de hele gemeente. In deze laagdrempelige dienst is er speciale aandacht voor de bezoekers van de Parelavonden en anderen uit de regio. In de Bijbelstudiegroep van de Markt denken ze na over de 10 geboden. Daar sluiten we in deze dienst bij aan. Het thema zal zijn ‘ik mag hoef niks’. Na de dienst is er gelegenheid voor koffie, thee en fris. Vanwege de doelgroep, het bezoek vanuit de regio en het vervoer dat nodig is, is de ‘avonddienst’ die zondag dus niet 18.30 maar 15.00 uur. We zien uit naar een bijzondere dienst!

Collecte Noodhulp Israël & Gaza De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie steunt mensen in deze gebieden met hun noodhulpprogramma. Op zondag 12 november zal de diaconiecollecte daarom ten behoeve van de Noodhulp in Israël & Gaza zijn. Geeft u ook?

Rondom kring en vereniging   
70+ Donderdag 9 november is er weer 70+ (13:30 begin). We bespreken de Focusdienst van zondag 12 november vast voor. Welkom!

Koffie Ochtend Woensdag 15 november is er weer koffie ochtend. Hoofdstuk 19 van het boekje van Henk Binnendijk is aan de beurt. Gods dienst aan Johannes. Om half 10 staan koffie thee en wat lekkers klaar in de consistoriekamer. Welkom!

Parel-avond Wie helpt mee vrijdag 24 november? We kunnen wel wat extra handjes gebruiken. Lees verder bij de Regioberichten

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Rondom jeugdwerk
Follow Me/tienercatechese Maandag 13 en dinsdag 14 november komen we weer bij elkaar. Het gaat dan over bidden. Welkom, 19.00 uur inloop, 19.15 uur begin!

Belijdeniscatechese Dinsdag 14 november komen we bij elkaar. We denken dan na over ‘God kennen’, uit het boekje Hou(d)vast.

Overpeinzing Enkele weken geleden schreef ik een stukje over de Israёlzondag. Naar aanleiding van nogal wat reacties leek het mij zinvol, om de komende tijd nog over, voor ons enkele belangrijke onderwerpen een overpeinzing te schrijven, nl. de strekking van het (genade)Verbond zoals de Heere die er zelf aan heeft gegeven (Genesis 17). God kijkt naar de (familie)verbanden waarin wij leven. Dit vormt de basis voor het Bijbelse gemeenschapsdenken en het Joodse begrip ‘huis’. (gezin, familie, volk) De Proselietendoop zoals die functioneerde binnen Israёl. (Van gezinnen uit de heidenen die toe traden tot het Joodse geloof moest al wat mannelijk was besneden worden. Daarnaast moest het gehele gezin, inclusief eventuele kleine kinderen een reinigingsbad ondergaan, door onderdompeling in water). Hieruit zijn nogal wat paralellen af te leiden die door, met name de apostel Paulus, toegepast zijn bij de dooppraktijk in de vroegste Christelijke gemeenten. Drie onderwerpen die veel met elkaar te maken hebben, dus vooral met het Bijbelse gemeenschapsdenken, het ‘wij’ gevoel. Samen met nogal wat andere teksten, kunnen we daarom heel veel meer zeggen over en er ook de legaliteit af leiden van de (kinder)doop, zoals wij die in onze kerken kennen. Want hoewel er nergens expliciet in de Bijbel melding wordt gemaakt van het dopen van kinderen en zuigelingen, kun je dus niet zomaar even zeggen ‘het staat niet in de Bijbel, dus punt, discussie gesloten’. Bij nader inzien zie ik hiervan af. Om volledig te zijn zouden dan de stukken veel te lang worden en opdelen werkt m.i. niet. Bovendien hoef ik het wiel niet meer opnieuw uit te vinden, dat is allang gedaan door theologen die daar veel meer studie van hebben gemaakt en er dus meer van af weten. Daarom raad ik iedereen die hierover meer wil weten aan, om op internet het eerlijke en Bijbelse artikel op te zoeken en te bestuderen ‘(Kinder)doop in het licht van de Bijbel’ van Ds. H.D Rietveld.                                                                                   Ad de Bruin

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 13 november – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Wat doet ons gebed er eigenlijk toe? Als je naar de situatie in Israël kijkt bekruipt die vraag je wel eens. We bidden om vrede in Jeruzalem en tegelijk lijkt dat elke dag wat verder weg. De politiek lijkt het te moeten oplossen maar krijgt dat maar niet voor elkaar. In de kerk weten we: er is meer dan wat we zien, ook hier. Een geestelijke werkelijkheid ligt verscholen achter zichtbare strijd. Het bemoedigende daarin vind ik dat ook ons bidden, zingen, ons verlangen en onze verbondenheid belangrijker is dan je op het eerste gezicht zou denken. In een geestelijke strijd hebben we ook geestelijk te strijden. En met Efeze 6 blijven we dan dus de handen vouwen, in geloof en vertrouwen dat God regeert. Hij komt en zal vrede brengen – Hij, die de vrede is. Laten we ons verenigen in gebed, door het niet zelf in handen te nemen maar het in handen te laten van Hem Die het al regeert.

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw

REGIOBERICHT

Een Parel-avond voor bijzondere mensen
In en om De Burg (Oude Kerkstraat 19a in Wijk en Aalburg) wordt vrijdag 24 november van 19.00 tot 21.00 uur weer een Parel-avond georganiseerd.

We kunnen nog hulp gebruiken. Opgeven kan bij Liesbeth Kraaij; 0681829082 of liesbethkraaij@gmail.com, bij Nieske van Son, Marian van Kapel en Melanie van der Hoeven