Kerkblad Voetius 16-05-2024

Kerkblad Voetius 16-05-2024

Kopij Voetius 16 mei 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 19 mei 2024 
1e Pinksterdag 
10.00 uur ds. A.J. Mouw. Belijdenisdienst
18.30 uur ds. A.J. Mouw

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Arie Vos, telefoonnr. 06 53 62 88 95
– Kinderoppasdienst: Hanneloes Vos, Janita van Vuuren, Ilona Groeneveld, Carola Lam, Fay Bauman en Fenne de Snoo
– Collecten: 1. Zending GZB 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg
– Bij de diensten: Zondagmorgen is er een feestelijke dienst! We vieren we Pinksteren en zes gemeenteleden doen belijdenis van hun geloof. Dat past prachtig bij elkaar. Pinksteren gaat over de gave van Gods Geest, zodat wij tot leven komen en met Hem mogen leren leven. Ook worden we langs die weg ingeschakeld voor Gods Koninkrijk, dichtbij en ver weg. De komst van de Geest op jong en oud, man en vrouw, heer en slaaf doorbrak de grenzen en bracht nieuwe ruimte aan het licht. En in die ruimte mogen wij (leren) geloven! We lezen Handelingen 2 en kijken deze keer vooral naar het begin van de preek van Petrus. Daarom lezen we ook uit Joël 2, het gedeelte dat Petrus aanhaalt. We bidden om gezegende diensten.

Belijdenisdienst
Na een seizoen vol mooie gesprekken en ontmoetingen hopen de volgende zes gemeenteleden belijdenis te doen. Ik zet hun adres erbij; meeleven doet goed!
– Daniëlle van Dijk (Polstraat 51a 4261 BP)
– Twan van Dijk (Polstraat 51a 4261 BP)
– Amy de Haan (zij deed vanuit de Hervormde gemeente van Brakel mee: Elzenstraat 12 5306 XM Brakel)
– Emma Kraaij (Oude Kerkstraat 11b 4261 BL)
– Ramona Nieuwkoop (Hanenhof 8 4264 WC Veen)
– Gitte Swets (Vroonhoeve 18 4261 LE)
We bidden hen een gezegende voorbereiding en dienst toe, met hen die hen lief zijn.

Informatieavond en afscheidsavond Zet alvast in uw agenda. Op 19 juni om 20.00 uur is er een informatieavond waarin we u zullen inlichten over het beroepingswerk.

Op zaterdagavond 29 juni zal er een afscheidsavond worden georganiseerd voor de gemeente om afscheid te kunnen nemen van fam. Mouw. Verdere details daarin volgen nog.

Rondom kring en vereniging   
70+ Kring D.V. donderdag 23 mei is er weer een 70+ kring. We bereiden met elkaar de volgende kringzondag voor. Vanaf 13.30 uur weer van harte welkom in De Burg

Samenzijn 70+ en alleenstaanden Woensdag 22 mei zal de laatste bijeenkomst worden gehouden van het seizoen. Vanaf 10 uur is iedereen weer welkom. Laat je verrassen op deze morgen en kom gezellig mee eten. Wel graag opgeven voor 20 mei bij Hanny tel. 0630704452. Tot ziens.

Parel-avond Zie Regioberichten Wie helpt mee vrijdag 7 juni? We kunnen wel wat extra handjes gebruiken. 

Rondom jeugdwerk
Examens Voor sommige jongeren begint nu de periode van examens. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen en voor het eindexamen zelf! Ik wil iedereen vragen om in gebed aan de jongeren te denken en te bidden om Gods zegen, rust en nabijheid in deze periode.

Startweekend Om alvast te noteren in de agenda: het startweekend. Dit jaar weer met een activiteit op zaterdag en de zondag.

Zaterdag 28 september een gezellige middag/avond van 14.30 uur tot ongeveer 19.00 uur en op zondag 29 september koffiedrinken bij elkaar. Meer informatie over het opgeven volgt nog.

We hopen op mooie ontmoetingen met elkaar.

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Inzameling oud ijzer De container voor de inzameling van oude metalen staat op het adres Polstraat 84-C. De container staat direct na het grasveld rechts, achter de coniferen en is makkelijk bereikbaar. Geen koelkasten – (vaat)wasmachines – diepvrieskisten – printers – Wel mogen elektrische apparaten en oude accu’s ingeleverd worden. Ook is ieder ‘panneke’ welkom.  Heeft u vervoersproblemen? Bel Gerrit Vos 06 30 67 96 99 of Ad de Kok 691117.

Rommelmarkt Let op!! De inzameltijden zijn veranderd! U kunt nog steeds op de laatste zaterdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur spullen brengen voor een volgende rommelmarkt.Er worden geen meubelen meer aangenomen. Heeft u nog spullen liggen, dan kunt u die op het genoemde tijdstip (en niet daarbuiten!) brengen naar de schuur, Polstraat 101A. (zie het bordje aan de straat). In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Klaas Verbeek, Polstraat 34b, tel.nr 06 22 65 64 54.

Verantwoording De collectes over de maand april hadden de volgende opbrengsten: Kerk en Eredienst €2499,53, onderhoud gebouwen €801,96 en De Burg €1819,45. Ouderling Ton Schoon ontving op bezoek €20,- bestemd voor de Kerk. Hartelijk dank voor deze bijdragen, De kerkrentmeesters

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 20 mei – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Het was warm en Moederdag, en toch zaten we met een mooie en gemixte groep in de tent deze zondag. We leerden elkaar ook voorbij onze eerste indruk kennen. En we zochten naar de uitdaging om Hem te kennen, onze eerste indruk voorbij… En de muziek van One Desire deed niet onder voor alle klanken die we de hele week naar ons toe hoorden komen, met de wind vervliegend tot laat door de straat. Fijn dat we bij Wilhelmina de ruimte weer kregen om deze dienst te organiseren. Want is dit niet een mooie test voor ons geloof en onze geloofsleer: als je het ook op een sportveld met elkaar kunt bezingen en uitleggen?

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw

REGIOBERICHT

Een Parel-avond voor bijzondere mensen
In De Burg (Oude Kerkstraat 19a in Wijk en Aalburg) wordt vrijdag 7 juni van 19.00 tot 21.00 uur weer een Parel-avond georganiseerd.

We kunnen nog hulp gebruiken. Opgeven kan bij Liesbeth Kraaij; 0681829082 of liesbethkraaij@gmail.com , bij Nieske van Son, Marian van Kapel en Melanie van der Hoeven

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Analytics

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics waarbinnen wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen.

Analytische cookies

Other