Kerkblad Voetius 16-11-2023

Kerkblad Voetius 16-11-2023

Kopij Voetius 16 november 2023 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 19 november 2023  
10.00 uur ds. A.J. Mouw. Opendeurdienst
15.00 uur ds. A.J. Mouw. Aangepaste dienst, lees verderop

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Ad de Kok, telefoonnr. 691117
– Kinderoppasdienst: Petra van der Wou, Sigrit Kroon, Tineke van Ginkel, Henrieke den Besten, Rhode Mouw, Ruth Louwerse en Elsbeth Schouten
– Collecten: 1. Bulgarijecommissie 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg 
– Bij de diensten: 
Zondagmorgen is er een Opendeurdienst met speciale aandacht voor de werkgroep Bulgarije. We zoeken in deze dienst jaarlijks naar een thema dat met dat werk te maken heeft. Deze keer willen we stilstaan bij de thematiek van iemand in hun nood zien en in beweging komen. Doen begint met zien en juist als je dan komt geeft dat hoop aan hen die je ontvangen. Prachtig zie je dat terug in Exodus 3:1-12 en Johannes 5:1-9. Het blijkt daar ook Góds hart te zijn: zien, komen, redden.

Zondagmiddag is er in onze kerk wat heet een ‘aangepaste dienst’. Dit is een dienst voor de hele gemeente. In deze laagdrempelige dienst is er speciale aandacht voor de bezoekers van de Parelavonden en anderen uit de regio. In de Bijbelstudiegroep van de Markt denken ze na over de 10 geboden. Daar sluiten we in deze dienst bij aan. Het thema zal zijn ‘ik mag hoef niks’. Na de dienst is er gelegenheid voor koffie, thee en fris. Vanwege de doelgroep, het bezoek vanuit de regio en het vervoer dat nodig is, is de ‘avonddienst’ die zondag dus niet 18.30 uur maar 15.00 uur We bidden om gezegende diensten.

Verkiezing ambtsdragers Bij de stemming van dinsdag 7 november zijn de volgende broeders verkozen: Voor de vacatures van Diaken: Anton van der Velden & Bart-Jan van den BergVoor de vacatures van Ouderling-Kerkrentmeester: Anton Butijn & Pieter van Rijswijk en voor de vacature van Evangelisatie ouderling: Heino Vos. We wensen de verkozen broeders wijsheid en geloof toe om een besluit te nemen over het aanvaarden van hun verkiezing. Laten wij als gemeente biddend om hen heen staan.

Opendeurdienst/Bulgarijedienst zondag 19 november 2023: De opendeurdienst van zondag 19 november 2023 zal in het teken staan van Bulgarije. We willen met jullie terugblikken op de werkvakantie van afgelopen zomer én vooruit kijken naar de werkvakantie van 2024. Hét startsein ook om je in te schrijven voor die werkvakantie van 2024. Deze staat gepland van maandag 29 juli 2024 tot en met woensdag 7 augustus 2024. Ben jij op 1 juli 2024 18 jaar of ouder en wil jij een all inclusive jongeren-vakantie voor € 600,– onder de heerlijk warme zon van Bulgarije meemaken? Jezelf nuttig maken en/of knutselen met enthousiaste kinderen die heel blij zijn met jouw komst? Ga dan met ons mee naar Bulgarije en geef je op via het inschrijfformulier op de website van de kerk, of via de socials van werkgroep Bulgarije. De werkgroep Bulgarije is gestart in 2007. We wilden wat betekenen voor medemensen in nood. Het werd een zoektocht die naar vele landen leidde. Toen één van de leden een uitzending van de BBC zag over wantoestanden in Bulgaarse weeshuizen, was hij zeer geschokt. Dit was de aanleiding dat de werkgroep voor Bulgarije gekozen heeft.
Het werd het begin van een mooi project, met tot op de dag van vandaag warme contacten in Bulgarije. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade.

Team werkgroep Bulgarije: Peter v.d. Velden, Hans en Linda Timmermans, Neda Simeonova, Elske en Tim Sleutjes, Jenita van Rijswijk, Ramona Nieuwkoop, Lizet en Ruben Jaspers, Marco en Marianne van Rijswijk.

Aangepaste middagdienst In de middagdienst die om 15.00 uur begint hoopt onze eigen predikant, dominee Mouw een ‘aangepaste’ dienst te leiden. Dit is een dienst voor de hele gemeente. In deze laagdrempelige dienst is er speciale aandacht voor de bezoekers van de Parelavonden en anderen uit de regio.

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Rondom jeugdwerk
Follow Me/tienercatechese Maandag 20 en dinsdag 21 november is er geen Follow Me. We hopen jullie de week erna weer te ontmoeten.

Kerstgeschenk 2023 Voor alle kinderen van Kinderbijbel Club en club Daniel
De dagen worden donkerder, kerst komt alweer dichterbij. Jullie mogen weer een mooi kerstgeschenk uitzoeken! Via onderstaande link kan je uit verschillende boeken kiezen. Link: https://hervormdaalburg.nl/kerstgeschenkenlijst-2023/
Je hebt tot 4 december de tijd om je keuze door te geven.
Het kerstgeschenk krijgen jullie tijdens het Kinderkerstfeest. 25 december om 18.30 uur. Groetjes, Leiding club Daniel en Kinderbijbelclub

Belijdeniscatechese Dinsdag 21 november komen we weer bij elkaar. We denken dan na over hoofdstuk 2-3 uit het boekje ‘Hou(d)vast’. Tot dan!

Huis aan huis collecte Kerk-in-actie Kerk-in-actie organiseert in de week van 20 t/m 25 november in onze gemeente een huis-aan-huis collecte t.b.v. de kinderen in Oekraïne.

Verantwoording De collectes over de maand oktober hadden de volgende opbrengsten: kerk en eredienst € 2.988,40 – onderhoud gebouwen € 626,45 en de Burg € 2.371,15. Ouderling Cornelis van Rijswijk ontving op bezoek € 20,00 bestemd voor Israël. Hartelijk dank voor deze bijdragen. De kerkrentmeesters.

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 20 november – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie De verkiezingen komen nu snel dichterbij. Veel nieuwsitems staan in dat teken. Wie wordt de grootste, wie mag bepalen, wie bepaalt de koers? En ja, politiek heeft een belangrijke plek. Het is een hoge roeping, waarvoor we in de kerk voorbede doen. En tegelijk geloven wij niet in de macht van mensen maar in de regering van God. Mensen worden ingeschakeld, maar het is God Die de ruimtes bepaalt. Dat is soms best een aangevochten belijdenis, met een schuin oog gericht op wat er in de wereld gebeurt. En toch ontspant het mij vooral. We mogen ons best doen zo goed mogelijk te leven, te leiden, te besturen, te bepalen. Maar niet mensenwerk maar Gods werk houdt stand en draagt voort – tot Zijn finale dag zal komen. Hopelijk komt ook dát perspectief rondom de verkiezingen voldoende voor het voetlicht.

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw