Kerkblad Voetius 18-04-2024

Kerkblad Voetius 18-04-2024

Kopij Voetius 18 april 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 21 april 2024  
10.00 uur ds. A.J. Mouw. Opendeurdienst
18.30 uur ds. O. Lohuis, Ermelo

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Ton Schoon, telefoonnr. 06 53 46 30 28
– Kinderoppasdienst: Hannelies van Ooijen, Dorien van den Berg, Jessica Vos, Joalien van Spronsen, Micha de Snoo en Sem van Ooijen
– Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg 
– Bij de diensten: In de OpenDeurDienst kijken we nog een keer naar Simson. Waar we zondagavond stilstonden bij zijn roeping en hoe hij daarmee omgaat, gaan we in de ODD wat praktischer inzoomen op verleiding (zie andere bericht). We bidden om gezegende diensten.

Appelflappenverkoop voor Bulgarije Zaterdag 20 april 2024 gaan we weer overheerlijke appelflappen verkopen voor de weeskinderen in Stara Zagora in Bulgarije. De verkoop start vanaf 8.00 uur in de hal van de Jumbo in Veen tot ongeveer 13.00 uur of zolang de voorraad strekt! Thuisbezorgen en/of vooraf bestellen kan ook: Bel of app dan naar Elske: 06-51873399
Van de opbrengst hopen we deze keer een speeltoestel te financieren. 

Opendeurdienst Op D.V. Zondagmorgen 21 april is de volgende opendeurdienst. In deze dienst zal Ds. Bert-Jan Mouw spreken over het thema ‘Vallen voor verleiding’. De gelegenheidsband staat weer klaar voor de muzikale begeleiding. De dienst begint op 10.00 uur. Na afloop is er koffie, thee, fris en gelegenheid voor ontmoeting.  Welkom!

Rondom kring en vereniging   
70+ kring Donderdag 18 april is er weer een bijeenkomst. We denken na over de preek van zondagmorgen 7 april, over samen bidden n.a.v. Handelingen 21. Welkom!

Mannenvereniging Augustinus Maandagavond 22 april hopen we weer samen te komen. We willen met elkaar de Bijbelstudie uit de MANkracht van september 2023 behandelen; De brief aan Efeze, verlangen naar meer! Alle mannen, jong en oud weer van harte welkom. We starten om 19.30 uur in Rehoboth.

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Overpeinzing – Wellicht liep u weleens over de boulevard in Vlissingen, of zat u daar op een bankje. Allerlei schepen, groot en klein trokken dichtbij aan je voorbij. Het ene op weg naar een van de havens, het andere naar de open zee, op weg naar weer een nieuwe bestemming. Tussen al die schepen zie je kleine, snelle loodsbootjes gaan, op weg naar schepen die naar ‘binnen’ willen. Via de loods ladder klimt de loods aan boord en neemt de taak van de stuurman over. De loods weet exact de weg en zal alweer een schip in veilige haven brengen. Zo gaat dat, dag in, dag uit.  Al peinzend over datgene wat er steeds maar weer voor je neus voorbijtrekt, worden voordat je er eigenlijk erg in hebt, de gedachten getrokken naar dat scheepje onder Jezus’ hoede. Bij elk passerend zeegaand schip denk je: ‘misschien wordt het geen kalme reis’ en bij elk binnenlopend schip: ‘maar wel een behouden aankomst’.  Zo gaat het ook met ons levensschip.  Wat is het dan belangrijk dat je een loods, ja De Loods, Jezus aan boord hebt. Dan zal u en jij zeker te zijner tijd veilig de hemelse haven binnen lopen. Dan is de behouden aankomst gegarandeerd!

 ’t Scheepje onder Jezus’ hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing, allen die in nood zijn op. Al staat de zee ook hol en hoog, en zweept de storm ons voort, wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord, en ‘t veilig land voor oog.

Inzameling oud ijzer De container voor de inzameling van oude metalen staat op het adres Polstraat 84-C. De container staat direct na het grasveld rechts, achter de coniferen en is makkelijk bereikbaar. Geen koelkasten – (vaat)wasmachines – diepvrieskisten – printers – Wel mogen elektrische apparaten en oude accu’s ingeleverd worden. Ook is ieder ‘panneke’ welkom.  Heeft u vervoersproblemen? Bel Gerrit Vos 06 30 67 96 99 of Ad de Kok 691117.

Verantwoording De busjes van het verjaardag fonds hebben over het 1e kwartaal 2024 een bedrag van € 688,66 opgebracht. Via de bank mochten we € 90,00 ontvangen. Alle gevers en collectanten weer hartelijk dank voor dit mooie resultaat!

De collectes over de maand maart hadden de volgende opbrengsten: Kerk en Eredienst €2727,33, Onderhoud gebouwen €500,58 en De Burg €3127,68. 

Annie Bouman ontving op ouderen bezoek een gift van €10,- bestemd voor de Kerk. Hartelijk dank voor deze bijdragen!                         De kerkrentmeesters

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 22 april – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Zondag neemt collega ds. Kuijt afscheid van Hervormd Wijk. We zullen zondagmorgen voor hem en Tjeerda bidden. Het is een ingrijpend moment: het gemeentewerk loslaten en daarmee ook je woonplaats. Velen van u en jullie kunnen in hun zestiger en zeventiger jaren teren op contacten die je gedurende het werkende leven hebt opgebouwd. Als predikant begin je rond je pensioen vaak weer (vrijwel) opnieuw. We bidden hen een heel goede overgang en een fijne tijd toe in Hoevelaken, waar ze gaan wonen. Persoonlijk heb ik collega Kuijt altijd erg gewaardeerd. Meedenken, betrokkenheid, een bredere blik dan alleen zijn eigen gemeente, zoeken naar wat wijs is in onze tijd. We hadden een goede tijd met elkaar als collega’s in deze regio. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het ga hen goed!

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw