Kerkblad Voetius 20-06-2024

Kerkblad Voetius 20-06-2024

Kopij Voetius 27 juni 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 30 juni 2024  
10.00 uur proponent G. van Lingen, Nieuw-Lekkerland
14.30 uur ds. A.J. Mouw. Afscheidsdienst
– Kerkauto: Christian Bauman, telefoonnr. 06 51 10 63 37 63
– Kinderoppasdienst: Kaltlin Molenaar, Marijke Maas, Jessica Vos, Ruth Bouman, Micha de Snoo, Sanne Ockers en Elsbeth Schouten 
– Collecten: 1. Zending en Evang. Comm. 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg

Diensten zondag 7 juli 2024  
10.00 uur ds. A.J. Mouw, Doopdienst
18.30 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem
– Kerkauto: Arno van Bergeijk, telefoonnr. 696985
– Kinderoppasdienst: Petra van der Wou, Mirjam Spuijbroek, Tineke van Ginkel, Tanja Vente, Liv Millenaar, Lieke van Rijswijk, Danielle van der Wiel en Jantine Vos 
– Collecten: 1. Jeugdwerk 2. Kerk en Eredienst en 3. Onderhoud gebouwen

Diensten zondag 14 juli 2024  
10.00 uur ds. R. Visser, Amsterdam
18.30 uur ds. M. Visser, Wezep
– Kerkauto: Nico van Bergeijk, telefoonnr. 692932
– Kinderoppasdienst: Annelieke Timmermans, Henrieke Voets, Evelien van Wijk, Wenda Vos, Manasse van der Velden en Myrthe Versluis
– Collecten: 1. Bulgarijecommissie 2. Kerk en Eredienst 3 De Burg
– Bij de diensten: Tja, wat lees je tijdens een afscheidsdienst? Nou, vooral iets dat de aandacht weghaalt bij mij of ons en brengt bij Hem. Dat is mijn hoop en het doel voor zondagmiddag. Het persoonlijke mag er zijn. Het zou raar zijn te doen alsof het een dienst is als alle andere. En tegelijk hoop ik oprecht dat we zondag vooral verwondering proeven over het Woord van God en hoe dat ons precies geeft wat we nodig hebben. We lezen Markus 4:26-29. Het is maar een kort verhaal. Maar het heeft heel veel in zich om heel erg dankbaar van te worden. En, zoals we al zo vaak hebben ontdekt, die dankbaarheid zit gek genoeg vooral in onze onmacht en tegelijk Zijn macht! Ik hoop deze week met dit gedeelte door te brengen op weg naar zondag en zie uit naar waar Gods Woord ons door Zijn Geest brengt. We bidden om gezegende diensten.

Doopdienst D.V. zondag 7 juli wordt de Heilige Doop bediend aan een drietal kinderen uit onze gemeente. Op alfabetische volgorde: Louise Eveleens (dochtertje van Corné en Simone, Hoptuin 7 4261 LS), Meira Sonneveld (dochtertje van Michel en Ilona, De Vlijt 24 4261 XB) en Joep van Wijk (zoontje van Peterjan en Annemijn, Veldstraat 4a 4261 TA). We bidden deze gezinnen Gods zegen toe in de voorbereiding.

Pastorale zorg in de vacante periode In de gemeente dragen we de pastorale zorg voor elkaar. Velen hebben daarin een rol. De wijkouderlingen, de dominee en de kerkelijk werker. In het ‘gewone’ pastoraat plannen wijkouderlingen huisbezoeken en houden ze contact met mensen in de wijk. Nu we als gemeente vacant raken gaat dat stukje pastoraat gewoon door zoals gewend. Zijn er dingen waarvan we als kerk moeten weten: deel het met de wijkouderling. Hij kan het dan weer verder delen indien nodig. In het crisispastoraat, zoals rond uitvaarten en ernstige ziekte, is de dominee vaak het eerste aanspreekpunt op weg naar pastorale begeleiding en voorbede. Na de afscheidsdienst moeten we in de komende vacante periode dus anders invullen. Als er bijzondere pastorale zorg nodig is, bijvoorbeeld rond een uitvaart of bij ernstige ziekte, kan eerst de wijkouderling worden benaderd. Als die (bijvoorbeeld vanwege werk overdag) niet bereikbaar is of een wijk is nog niet ingevuld is Ton Schoon (0653463028) als pastoraal ouderling het eerste aanspreekpunt. Ton kan dan anderen inschakelen. Hij kan ook Gerrit van Lingen (0629812199) erbij betrekken, onze kerkelijk werker. Gerrit is bijvoorbeeld de eerste om voor te gaan in uitvaarten vanuit onze gemeente (indien het in zijn agenda mogelijk is, omdat hij naast het werk in onze gemeente ook nog andere verplichtingen heeft). Hij is ook beschikbaar voor het bredere pastoraat, naast andere werkzaamheden die hij in de vacante periode in onze gemeente hoopt te doen. We zijn dankbaar voor de inzet van Ton en Gerrit in dit belangrijke werk. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen: in een vacante periode mis je soms ook overzicht. Daarom vragen we elkaar als hele gemeente om de zorg voor elkaar ook samen te dragen. Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid om met elkaar mee te leven en mee te bidden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we er als gemeente kunnen zijn waar nodig, in afhankelijkheid van de goede Herder.

 Indienen namen predikant De beroepingscommissie roept de gemeenteleden op om namen in te dienen van predikanten. Het indienen is mogelijk tot en met 6 juli 2024. Het formulier is te vinden op de website en in de hal van de kerk. De ondertekende formulieren kunnen worden ingeleverd via de bussen in de kerk of bezorgd op Binnenwaard 22. Daarnaast kunnen de namen ook per mail (voorzien van een duidelijke afzender) worden ingediend via beroepingscommissie@hervormdaalburg.nl. Laten we hierbij ook bidden om Gods leiding!

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Rommelmarkt Let op!! De inzameltijden zijn veranderd! U kunt weer op de laatste zaterdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur spullen brengen voor een volgende rommelmarkt. Er worden geen meubelen meer aangenomen. Heeft u nog spullen liggen, dan kunt u die op het genoemde tijdstip (en niet daarbuiten!) brengen naar de schuur, Polstraat 101A. (zie het bordje aan de straat). In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Klaas Verbeek, Polstraat 34b, tel.nr 06 22 65 64 54.

Verantwoording De collectes over de maand mei hadden de volgende opbrengsten: Kerk en Eredienst €2775,44, Onderhoud gebouwen €624,83, De Burg €1416,99 en Stichting Oude Kerk €689,24. Hartelijk dank voor bijdragen! De Kerkrentmeesters

Kopij Voetius Let op! Deze Voetius is voor 3 weken! Berichten voor de volgende Voetius (die van 18 juli) kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 15 juli – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Kopij Voetius in de vacante periode Nu eind deze week ds. Mouw afscheid neemt van onze gemeente kunnen de normale gemeenteberichten gewoon naar onze gebruikelijke website gezonden worden of eventueel direct naar ajdbruin@hotmail.com Hieraan verandert dus niets. De pastorale berichten liepen altijd via de predikant. Omdat Ad de Bruin niet direct betrokken is op het kerkenwerk, dienen deze berichten nu te gaan lopen via de wijkouderling en/of Ton Schoon. Zie ook Pastorale zorg in de vacante periode

Uit de pastorie En dan schrijf je je laatste stukje in de Voetius. Na komende zondag zal het anders worden, voor zowel ons gezin als de gemeente. Ik zal zo eerlijk mogelijk zijn: ik zie er stevig tegenop. Aan de ene kant is het goed om belangrijke momenten te markeren. Het is een goed teken dat dat ook pijn doet en verdriet geeft. Dat laat zien dat er verbondenheid is gegroeid. We zijn ons heel erg thuis gaan voelen hier en daar zijn we heel dankbaar voor. Het is mooi om dat met elkaar ook heel bewust te beleven. Aan de andere kant veroorzaakt juist dat mooie nu ook het moeilijke. Hoe fijner het was, hoe moeilijker je loslaat. We geloven dat het voor ons nu het goede is om te doen. Maar dat zegt dus niet dat we met plezier vertrekken of dat we blij zijn dat het er hier opzit. We hebben vertrouwen in de toekomst en ook in Ambacht zullen we onze zegeningen tellen. Maar deze weken voel je vooral de verdrietige kant. De tijd in Aalburg is voor mijzelf intens geweest. Ik heb er heel veel geleerd en ga anders weg dan ik kwam. Zelf kijk ik dankbaar op die leerpunten terug. We mochten leren in een contact van Brabantse gastvrijheid. De ruimte die ik altijd heb gevoeld om mezelf te zijn doordeweeks, het ontspannen gewone leven waarin we gewoon mochten meedoen: dat hebben we erg gewaardeerd. En de Aalburgse preekstoel is me als plek lief geworden. Vaak genoeg heb ik gevoeld dat de gemeente openstond voor de verkondiging en bereid was met me mee te bewegen door de preek heen. Daar heb ik van genoten. Dank voor uw en jouw bijdrage daaraan! Er zijn natuurlijk ook dingen niet goed gegaan. Ik ben mens en één van de nare kanten daarvan is dat je vaak genoeg wijsheid, geduld, aandacht en overzicht tekort komt. Als er nog iets is dat ik deed of zei of juist had moeten doen of zeggen die u of jou in de weg zitten: neem nog even contact met me op. Laat in ieder geval niet iets van mij instaan tussen de kerk en (jo)u. We bidden om een goede tijd voor Aalburg, dat het zoeken naar een nieuwe dominee ook eensgezindheid, gedeelde verantwoordelijkheid en nieuw enthousiasme geeft. En we bidden om een goed afscheid, waarin het hopelijk meer gaat over God Die Dezelfde blijft dan over mensen en gemeenten die veranderen.

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw