Kerkblad Voetius 21-09-2023

Kerkblad Voetius 21-09-2023

Kopij Voetius 21 september 2023 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 24 september 2023  
10.00 uur Herman Geertsma. Opendeurdienst
18.30 uur ds. A.J. Mouw

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Marry van Wijlen, telefoonnr. 696376
– Kinderoppasdienst: Henrieke Voets, Sigrit Kroon, Petra van der Wou, Miriam Mouthaan, Micha de Snoo, Julia van Tilborg en Elsbeth Schouten
– Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk en eredienst en 3. De Burg 
– Bij de diensten: In de serie van de Geloofsbelijdenis gaan we zondagavond verder met artikel 9. Het gaat daar over de kerk: heilig, algemeen, christelijk – de gemeenschap der heiligen. In de dankzeggingsdienst stond ik al even stil bij wat dat heilig dan is en waarom Paulus de gemeente heilig kan noemen om gelijk erachteraan te zeggen wat er aan schort. Rond artikel 9 wil ik daar wat uitgebreider bij stilstaan. We lezen daarom 1 Korinthe 1:1-17. Daar wordt de gemeente enerzijds met grote woorden aangesproken, om anderzijds te horen: het moet anders onder jullie! In Bijbels denken kan dat dus samengaan. Hoe, wat, waar helpt dat ons gemeente van Christus te zijn? Ik ben benieuwd waar we samen uitkomen. We bidden om gezegende diensten. 

Opendeurdienst Zondag 24 september is er om 10.00 uur weer een Open Deur Dienst. In deze dienst zal Dhr. Herman Geertsma spreken over ‘Een huis van gebed wordt een huis van heling’. De muziek wordt verzorgd door de gelegenheidsband. We kijken uit naar een mooie dienst! Nodig je vrienden en bekenden uit, iedereen is van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar. De koffie, thee en fris zal klaar staan. Tot dan!

Bezoek bisschop James Lule Eerder schreef ik dat bisschop James Lule van donderdag 5 oktober tot en met maandag 9 oktober in ons midden zal zijn. Zondagmorgen zal hij dan (deels) voorgaan in de dienst. Daarnaast zijn er nog wat andere momenten.

– Vrijdagavond 6 oktober gemeenteavond: Vrijdagavond 6 oktober is er een gemeenteavond waarbij we meer horen over hem en zijn context. Iemand van de GZB die er zelf woonde en werkte komt vertellen en vertalen. Zo hebben we beter beeld bij de dienst van zondag. We zoeken ernaar te leren van elkaars contexten. Wat kan een Zuid-Sudanese kerkleider vanuit Brabant mee terugnemen naar Oost-Afrika? Wat kunnen wij ontvangen van hem en zijn wereld? Zuid-Soedan is een onrustige wereld, vol conflict, stammenstrijd, complexe materie. Wat betekent het om daar christen te zijn, kerkleider en te zoeken naar vrede en het brengen ervan? Zet vrijdagavond 6 oktober vast in de agenda. Het lijkt me prachtig om bisschop James met open armen te ontvangen!  

– Maandagavond 9 oktober jongerenavond: Bisschop James Lule (zie hierboven) zal maandagavond 9 oktober de catechese bijwonen. Eerst met tieners, daarna gaan we met jongeren in gesprek. Ben je 18 jaar of ouder? Hierbij een prachtige mogelijkheid om een gelovige, een kerkleider uit een heel ander werelddeel wat beter te spreken. 20.30 uur in de kerk. Weet je welkom!

– Maaltijden: Bishop James (zie hierboven) moet natuurlijk ook eten. En juist in gastvrijheid zijn we in Aalburg goed. Zou hij een keertje bij u/jou mogen mee-eten? Laat het even weten (ajmouw@gmail.com/0624555227). Voor vertalers kan worden gezorgd. Zet de deur van je huis/hart maar open…

Diaconiecollecte 24 september A.s. zondag 24 september zal er gecollecteerd worden voor Stichting DAM. DAM staat voor de De Aalburgse Minima en deze stichting zet zich regionaal in met zowel materiële als immateriële hulp voor hen die dat goed kunnen gebruiken. 

Rommelmarkt De zaterdag jl. gehouden rommelmarkt ten bate van de werkgroep Bulgarije en de Burg heeft het mooie bedrag opgebracht van € 10.100,–. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk dank!

Rondom kring en vereniging   

Mannenvereniging Augustinus Maandagavond 25 september hopen we weer met elkaar samen te komen om 19.30 uur in Rehoboth. We hopen dan het 1e nachtgezicht van Zacharia te behandelen, de Man tussen de mirten. (Herv. Vaan mei/juni 2022) Alle mannen jong en oud weer van harte welkom!

70+ Op de volgende data hoopt de 70+ kring bij elkaar te komen: 21/9, 12/10, 9/11 en 7/12. Van harte welkom om 13.30 uur!

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Rondom jeugdwerk

Follow Me/tienercatechese Op de website staat het formulier open om je kind aan te melden voor catechese. Er zijn diverse opties qua avonden en tijdstippen. Geef het even zo snel mogelijk door, dan kunnen we de groepjes gaan organiseren. Dank!

VakantieBijbelWeek In de herfstvakantie op maandag 16 en dinsdag 17 oktober van 09.30-12.15 uur zijn alle kinderen van de basisschool weer welkom in het Willem. Dit jaar is het thema: Tel maar mee! We hebben ook dit jaar weer heel veel vrijwilligers nodig. We zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Het zou fijn zijn als jij je voor 1 of zelfs 2 ochtenden op zou willen geven om te helpen. Dit kan bij Elsbeth (06-27353125 of elsbethdekrul@hotmail.com) Groeten de stuurgroep 

Rommelmarkt Let op!! De inzameltijden zijn verandert!! U kunt weer op de laatste zaterdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur spullen brengen voor een volgende rommelmarkt. Er worden geen meubelen meer aangenomen. Heeft u nog spullen liggen, dan kunt u die op het genoemde tijdstip (en niet daarbuiten!) brengen naar de schuur, Polstraat 101A. (zie het bordje aan de straat). In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Klaas Verbeek, Polstraat 34a, tel.nr 06 22 65 64 54.

Kerkschoonmaak Afgelopen maandag was het zover, de grote schoonmaak van de kerk. Om half negen werd het startsein gegeven. En vijfentwintig vrouwen en mannen waren bereid om de kerk mee schoon te maken. De klus was in 1 dag geklaard, de kerk is weer spik en span. Allen, die hebben meegewerkt, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.                          Gertjan en Marijke, Alie.

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 25 september – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Onze gemeente als een juichende puinhoop… Dat beeld raakte me afgelopen week bijzonder. Er zit zóveel in, het doet zóveel recht. Je kunt soms zo worstelen met het puinhoop-stuk. De gebrokenheid waar je in deelt, de verkeerde keuzes die je maakt, de teleurstelling die je samen te slikken hebt. Soms is het best ingewikkeld om vol geestkracht en enthousiasme lid van een kerk te zijn. En tegelijk: juichen. Een juichende puinhoop. Omdat God Die puinhoop bezoekt en zegt: er wacht een andere toekomst, Ik maak alle dingen nieuw. Ik neem dat beeld nog wel even met me mee. Het lijkt me schitterend voor het komende winterseizoen: een juichende puinhoop te zijn. 

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw