Kerkblad Voetius 22-02-2024

Kerkblad Voetius 22-02-2024

Kopij Voetius 22 februari 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 25 februari 2024  
10.00 uur ds. A.J. Mouw Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur Jafeth Bekx   Opendeurdienst.

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Jarno van Hemert, telefoonnr. 06 27 01 77 17
– Kinderoppasdienst: Kaltlin Molenaar, Dorien van den Berg, Tineke van Ginkel, Henrieke den Besten, Don Steenstra en Febe Mouw
– Collecten: 1. Joodse kindergem. Cheider 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg 

Benoeming Evangelisatie ouderling Helaas heeft Wouter Vervoorn niet de vrijmoedigheid gekregen om de benoeming voor het ambt van evangelisatie ouderling aan te nemen. Wij respecteren zijn besluit en wensen hem Gods nabijheid toe. 

Opendeurdienst D.V. 25 februari is er Opendeurdienst die om 18.30 uur begint. In deze dienst zal Jafeth Bekx voorgaan en de muzikale begeleiding verzorgen. We kijken uit naar een gezegende dienst en hopen u en jou daar te ontmoeten. Nodig je familie en vrienden uit, iedereen is welkom! Na afloop is er koffie/thee/fris en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Rondom kring en vereniging
Een Parel-avond voor bijzondere mensen In De Burg (Oude Kerkstraat 19a in Wijk en Aalburg) wordt vrijdag 8 maart van 19.00 tot 21.00 uur weer een Parel-avond georganiseerd. Wie helpt mee vrijdag 8 maart? We kunnen wel wat extra handjes gebruiken. Zie verder onder Regioberichten

Passie- en Paasconcert Op 23 maart a.s. wordt er in onze kerk De Burg een concert georganiseerd met medewerking van het Christelijk Mannenkoor ICHTUS uit Sliedrecht o.l.v.  Martin Zonnenberg, organist is Joost van Belzen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Slagerij Oomen in Wijk en Aalburg, boekhandel ’t Schrijvertje in Veen, Ans van Bergeijk 0416 691970 of 0623950189 ans.van.bergeijk@outlook.com  en Nico van Bergeijk 0651303684 nicovanbergeijk@ziggo.nl  Ook is het mogelijk om via de QR-code die op de flyers en op de website van de kerk staat, online kaarten te kopen. Kaarten kosten € 12,50 en dit is inclusief de koffie in de pauze. Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open om 19.15 uur. Locatie Hervormde Kerk Aalburg, Oude Kerkstraat 19a in Wijk en Aalburg. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Oude Kerk Aalburg. 

Oude kerk wintermaanden gesloten We hebben besloten om in de wintermaanden het Oude Kerkje dicht te laten. Na biddag (15 maart) zal het kerkje weer elke donderdagmiddag open zijn.

Overpeinzing Heilig Avondmaal – Wat zijn er veel artikelen en boeken geschreven over dit sacrament. Het ene wat dogmatisch, klip en klaar, helder en duidelijk. Een ander vanuit pastorale bewogenheid, vanuit echte liefde. En alle schrijvers doen hun uiterste best om alle aspecten te belichten. Niets mag verkeerd worden begrepen. Toch gaat het in al die geschriften om die ene beslissende vraag: wat betekent de Heere Jezus voor mij persoonlijk. Heb ik Hem echt lief, wat heb ik voor Hem over, is mijn leven denkbaar zonder Hem, is Hij werkelijk mijn enige troost in leven, maar, als het moment daar is, óók in sterven? Iemand heeft eens een mooi voorbeeld gegeven, uit het leven van alledag.  Dat van een jongen en een meisje: zij hebben elkaar ontmoet en onderhouden sindsdien een relatie. Naar mate zij elkaar steeds beter leren kennen, wordt hun relatie alsmaar inniger. Na verloop van tijd belooft de jongen haar voor altijd zijn liefde en trouw. Hij wil oud met haar worden. Hij belooft lief en leed met haar te willen delen en een huis waarin zij elkaar kunnen beminnen tot in lengte van dagen. En dan het meisje…Met een omhelzing als blijk van hartelijke wederliefde beantwoordt zij zijn woorden. Met heel haar hart vertrouwt zij zich toe aan hem, ja, zij gelooft in hem, met alles wat in haar is. Zij kan hem niet meer loslaten. Een leven zonder hem is nu niet meer denkbaar!  Prachtig voorbeeld van Christus en Zijn gemeente. Van bruid en bruidegom. Een menselijk voorbeeld, waarbij het helaas maar al te vaak fout gaat. Om allerlei redenen. Wat is het voor ons mensen soms moeilijk om trouw te zijn, zelfs aan ons eigen woord. Maar God zweert bij Zijn eigen woord!  Miljoenen mensen om ons heen en over de hele aarde hebben daar getuigenis van afgelegd! Zijn beloften zijn in Christus ja en amen. Is de jongen en het meisje dan toch misschien het voorbeeld voor uw of jouw geloof in de Heere Jezus? ‘Bij God is overvloed, voor iedereen’. Alvast een goede en gezegende voorbereiding en Avondmaalszondag toegebeden!
Ad de Bruin

Inzameling oud ijzer De container voor de inzameling van oude metalen staat op het adres Polstraat 84-C. De container staat direct na het grasveld rechts, achter de coniferen en is makkelijk bereikbaar. Geen koelkasten – (vaat)wasmachines – diepvrieskisten – velgen met autobanden – printers -kopieerapparaten. Wel mogen elektrische apparaten en oude accu’s ingeleverd worden. Heeft u vervoersproblemen? Bel Gerrit Vos 06 30 67 96 99 of Ad de Kok 691117.

Rommelmarkt. Let op!! De inzameltijden zijn verandert!! U kunt weer op de laatste zaterdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur spullen brengen voor een volgende rommelmarkt. Er worden geen meubelen meer aangenomen. Heeft u nog spullen liggen, dan kunt u die op het genoemde tijdstip (en niet daarbuiten!) brengen naar de schuur, Polstraat 101A. (zie het bordje aan de straat). In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Klaas Verbeek, Polstraat 34b, tel.nr 06 22 65 64 54.

Verantwoording De collectes over de maand januari hadden de volgende opbrengsten: kerk en eredienst €2417,01, onderhoud gebouwen €242,05 en de Burg €3157,59. Hartelijk dank voor deze bijdragen.
De kerkrentmeesters

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 26 februari – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Groet Namens de kerkenraad een hartelijke groet!

REGIOBERICHTEN

Een Parel-avond voor bijzondere mensen In De Burg (Oude Kerkstraat 19a in Wijk en Aalburg) wordt vrijdag 8 maart van 19.00 tot 21.00 uur weer een Parel-avond georganiseerd.

We kunnen nog hulp gebruiken. Opgeven kan bij Liesbeth Kraaij; 0681829082 of liesbethkraaij@gmail.com , bij Nieske van Son, Marian van Kapel en Melanie van der Hoeven

Passie- en Paasconcert Op 23 maart a.s. wordt er in de Hervormde kerk te Aalburg een concert georganiseerd met medewerking van het Christelijk Mannenkoor ICHTUS uit Sliedrecht o.l.v.  Martin Zonnenberg, organist is Joost van Belzen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Slagerij Oomen in Wijk en Aalburg, boekhandel ’t Schrijvertje in Veen, Ans van Bergeijk 0416 691970 of 0623950189 ans.van.bergeijk@outlook.com  en Nico van Bergeijk 0651303684 nicovanbergeijk@ziggo.nl  Ook is het mogelijk om via de QR-code die op de flyers en op de website van de kerk staat, online kaarten te kopen. Kaarten kosten € 12,50 en dit is inclusief de koffie in de pauze. Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open om 19.15 uur. Locatie Hervormde Kerk Aalburg, Oude Kerkstraat 19a in Wijk en Aalburg. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Oude Kerk Aalburg.