Kerkblad Voetius 22-10-2020

Kerkblad Voetius 22-10-2020

Diensten zondag 25 oktober 2020

10.00 uur ds. A.J. Mouw. Opendeurdienst, tevens afsluiting VakantieBijbelWeek

18.30 uur ds. G. Bos, Urk

Rondom de eredienst

– Kinderoppasdienst: oppasmoeders/vaders zijn Anneke van Bergeijk, Elske Schoon en Janneke van Tuijl. Oppas jongeren zijn Isabel Baks, Naomi Furster en Rosalyn de Kok

– Kerkauto: Joost Vos, telefoonnr. 693912

– Collecten: 1. Stichting Aleh Israël  2. kerk en eredienst en 3. De Burg

U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken.

– Bij de diensten: Zondagmorgen is een Open Deur Dienst die in het teken staat van de afsluiting van de VBW. Alleen kinderen konden worden ingeschreven. We proberen een VBW-ochtend en een kerkdienst bij elkaar te brengen. Ik focus dus in liederen, vormen en woorden vooral op de kinderen die in de kerk zijn en de kids thuis. Het thema is ‘Sta stevig’ en we lezen Mattheus 7:24-29. We bidden om gezegende diensten.

Verkiezing ambtsdragers Bij de stemming van afgelopen dinsdag 13 oktober zijn de volgende broeders verkozen: voor de vijf vacatures wijkouderling: Bas van Ballegooijen, Veldstraat 7 – Bart Schouten, Berenhoeksestraat 14 – Jan Vos, Polstraat 29 – Jaap Oost, Maasdijk 76 en Gerard Versteeg, Seringstraat 6.

Voor de twee vacatures diaken: Denny Benschop, Molenhof 50 en Peter van der Velden, Dr. Tjalmastraat 37 in Veen. ‘Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen’ (1 Thess. 5: 24).Wij wensen de verkozen broeders met hun gezinnen wijsheid en geloof toe om deze week een besluit te nemen over het aanvaarden van hun verkiezing Laten wij als gemeente biddend om hen heen staan.

Berichtgeving rondom corona

– Uitzendingen via kerkdienstgemist: voor verdere informatie kijk onder diensten en op de website in de nieuwsbrief.

– Inschrijven voor erediensten: Vanaf vrijdag 23 oktober 18.00 uur kan worden ingeschreven voor de volgende diensten met maximaal 30 personen per dienst. Iedereen mag zich inschrijven voor één van de volgende vijf diensten: Zondag 1 november: morgen en avond. Woensdag 4 november: avond. Zondag 8 november: morgen en avond. Voor de middagdienst van 4 november (dankdag) kan worden ingeschreven voor alleen kinderen (maximaal 30 exclusief leiding). Reserveren kan via: https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/ Mocht internet voor u lastig zijn, bel dan met Johan van Rijswijk (06-23815314).

– Annuleren inschrijving: Wanneer u hebt gereserveerd en later blijkt dat u niet naar de kerk kunt komen, annuleer dan uw reservering, zodat andere gemeenteleden de mogelijkheid krijgen om alsnog in te schrijven. Voor de werkwijze zie de nieuwsbrief op de website.

– Corona maatregelen Aanvullend: Dringend advies om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen binnen het kerkgebouw: ook aan de ouders die hun kinderen naar de oppas brengen wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

Oude kerk open Iedere donderdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bent u welkom in de oude kerk voor bezoek, gebed, een stilte moment en een bakje koffie of thee.

Rondom kring en vereniging  

Omzien naar elkaar Wij zijn bezorgd over mensen, oud en jong , die zich eenzaam voelen in deze corona-tijd. Daarom willen wij u vragen, om als alleenstaande, echtpaar, of gezin elkaar in het oog te houden. Degene die hier aan mee willen doen, worden aan iemand gekoppeld, om een kaartje, belletje, bezoekje te brengen, om zo de eenzaamheid geen kans te geven, en met elkaar een band op te bouwen. Doet u mee? U kunt zich aanmelden via e-mail: jannieleenman@hotmail.com of tel. 06-30704452 Hanny v Bergeijk of 06-83422233 Petra Donkersloot. Wanneer u bezoek wil blijven ontvangen van de HVD , kunt u contact opnemen met Nia v Vuuren  06-24519452.

De HVD, en het team Samen Zijn

De (jaarlijkse) Dorcas Voedselactie gaat door Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor. De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten. U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door:

  1. mee te doen met de collecte van 1-11-2020 en 8-11-2020 (d.m.v het scannen van de QR code) die de Diaconie voor de Dorcas Voedselactie heeft bestemd en/of;
  2. een bedrag over te maken op rekening van Diaconie Hervormde Gemeente Aalburg (rekeningnummer NL08RABO0373302762) o.v.v. Dorcas Voedselactie en/of;
  3. een bedrag over te maken via de website van Dorcas, ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl en/of;
  4. de QR code op de Dorcas posters te scannen welke zichtbaar aan de deur van het kerkgebouw De Burg worden opgehangen.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met (een van) de leden van de Diaconie; contactgegevens zie de website van Hervormde Gemeente Aalburg.

Verantwoording  Ouderen-pastor Annie Bouman ontving op bezoek € 10,00 bestemd voor de Burg. Hartelijk dank voor deze bijdrage!   De Kerkrentmeesters

Kopij Voetius  Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 26 oktober – 18.00 uur, per mail inleveren bij Ad de Bruin. Let op! De volgende Voetius (van 29 oktober) is ivm Dankdag voor twee weken.   ajdbruin@hotmail.com

Uit de pastorie Afgelopen zondag was ik ‘preekvrij’ en kon ik thuis meeluisteren. Wat een gezegende diensten waren het. Van cynische teleurstelling naar hoopvol vertrouwen met gastvrijheid als sleutel om het verrassende van de God die Zijn beloften vervult te kunnen ervaren. Leren meezingen met een lied van Gods bescherming en nabijheid die niet lijkt te kloppen, klopt als je ‘m niet kloppend wil maken en in Jezus Christus helemaal klopt… Ik heb ervan genoten. Hoe je deze tijd ook doorbrengt en hoe ‘los’ je band met de kerk misschien ook raakt, gun jezelf de regelmatige verkondiging van Gods Woord. Natuurlijk, de ene keer komt dat dichterbij dan de ander. Maar je kúnt niet zonder!

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw