Kerkblad Voetius 25-04-2024

Kerkblad Voetius 25-04-2024

Kopij Voetius 25 april 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 28 april 2024  
10.00 uur ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
18.30 uur ds. A.J. Mouw

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Hans van Son, telefoonnr. 696103
– Kinderoppasdienst: Kaitlin Molenaar, Miranda van Vuuren, Marloes van Vugt, Henrieke den Besten, Don Steenstra, Febe Mouw en Daniёlle van der Wiel
– Collecten: 1. Aleh Israёl 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg 
– Bij de diensten: Zondagavond sluiten we de Simson-serie af. We lezen het slot van Richteren 16. We hoorden vorige week al dat het haar van Simson weer begon te groeien. Met dat schitterende vers 22 gloort er hoop. Ondanks zijn val en verlatenheid verhoort God toch nog een gebed. Sterker nog: het grootste werk waar Simson voor wordt gebruikt komt ná zijn val, niet ervoor. Ik ben benieuwd waar deze week ons brengt! We bidden om gezegende diensten.

Midweekje weg Maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei ben ik een midweekje weg met familie. Onze kerkelijk werker Gerrit van Lingen (0629812199) is bereikbaar voor dingen die niet kunnen wachten. 
Ds. (Bert-Jan) Mouw

Rondom kring en vereniging   
Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Overpeinzing Dit keer maar een wat kortere, maar wel een om (heel) lang over na te denken. Zo las ik vorige week ergens: ‘De wereld bereidt zich voor op oorlog, maar de hemel bereidt zich voor op de bruiloft’. Toch wel treffend. Het is niet nodig om nader in te gaan op de huidige situatie in de wereld, iedereen ziet de toenemende dreiging van een uitgebreide oorlog, maar ook vanuit wetenschappelijke gezichtspunten lijken veel dingen vast te lopen en wordt het steeds moeilijker of misschien wel onmogelijk oplossingen te vinden voor het leefbaar en veilig houden van onze aarde. Er zijn immers zoveel zorgen. Maar hiervan nog afgezien, als we de profetieën over de eindtijd serieus nemen dan wordt het ‘kort dag’. Maar dan mogen wij als gelovige Christenen biddend en verlangend uitzien naar de (weder)komst van onze Heere Jezus, om Hem als bruid tegemoet te gaan! ‘En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’. (2 Petrus 1 vs 19)
Ad de Bruin

Kopij Voetius Let op!! De volgende Voetius (die van 2 mei) is i.v.m. Hemelvaartsdag voor twee weken. Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 29 april – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Wat heerlijk, als een Bijbelverhaal toch ook alles met ons gewone leven te maken heeft. Ik vind dat zo’n voorrecht om mee bezig te mogen zijn. Zo’n rauw figuur als Simson, wat dan zo’n wonderlijke geschiedenis blijkt te zijn. Dan denk ik: wat een zegen als je naar de kerk kunt gaan om zulke verhalen te horen. Misschien niet nieuw, misschien niet verrassend, misschien niet altijd passend bij jou en misschien niet altijd even sprankelend. En toch: elke week weer krijg je een ander, eerlijker, confronterender en hoopvoller verhaal dan wat je de rest van de week te horen krijgt. Laten we het wonder van een gewone kerkdienst alsjeblieft niet over het hoofd zien!

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw