Kerkblad Voetius 25-11-2021

Kerkblad Voetius 25-11-2021

Kopij Voetius 25 november 2021 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 28 november 2021
1e Adventszondag 
10.00 uur ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg. Opendeurdienst
15.30 uur ds. A.J. Mouw. Kinderdienst
18.30 uur ds. A.J. Mouw
Rondom de eredienst
– Kinderoppasdienst: kinderen 0-2 jaar Gera van der Velden en Elise van Rijswijk. Kinderen 2-4 jaar Sigrit Kroon, Esther Timmermans, Rhode Mouw en Jeanette Verduijn
– Kerkauto: wegens de huidige omstandigheden zal de kerkauto voorlopig (tot nader order) niet rijden.
– Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk en eredienst en 3. De Burg
U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken. Ook via de kerk app is een collectebijdrage mogelijk.
Zie voor meer informatie: https://hervormdaalburg.nl/collecte/ , https://hervormdaalburg.nl/betalen-via-de-app/

– Bij de diensten: Advent is een tijd van verwachting. Dat brengt ook wachten met zich mee. En dat is iets waar we niet zo heel goed in zijn, in onze tijd. Als omstandigheden dan voor langere tijd anders zijn dan we zouden hopen of willen raken wij gauw de draad kwijt. In de samenleving, in ons persoonlijk leven, in ons geloof. Advent komt daarmee als geroepen en Kerst ook. Ze vertellen ons: het is het wachten waard! Zo willen we de komende weken met 3 mensen uit de Bijbel mee-wachten. Een korte serie dus, met als titel ‘Het wachten waard, wachten met Abraham, Jozef en Habakuk’. We proberen telkens hun leven in beeld te krijgen, als plaatje om vandaag naar te kijken. Komende zondagavond dus Abraham. Hij is in de Bijbel dé man met wie het allemaal begon. Zijn leven leest als een spannend boek, vol wendingen en intriges. Maar het leven van Abraham is vooral lang en veel wachten en niet zien wat je wel had gedacht te zullen zien. En dan ontvang je waar je op gewacht had, moet je het weer loslaten… Als íemand ons wachten kan leren, dan hij wel! We bidden om gezegende diensten. 

Maatregelen Beste gemeenteleden, tijdens de persconferentie op vrijdag 12 november jl. zijn verscherpte coronamaatregelen bekend gemaakt. Deze maatregelen hebben tot doel het sterk oplopend aantal besmettingen terug te brengen. Als kerkenraad hebben de maatregelen besproken om te komen tot een verantwoorde wijze van uitvoering. Op basis van de maatregelen die nu van toepassing zijn, gelden in ons kerkgebouw de volgende afspraken:
– Kom naar de kerk als u/als jij geen klachten hebt;
– Draag een mondkapje bij verplaatsing (bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk);
– Houd de 1,5 meter afstand aan.

Vanaf 5 december geldt per dienst maximaal 130 plaatsen. De rijen worden om-en-om bezet en tussen gemeenteleden die niet tot hetzelfde huisgezin behoren, worden twee stoelen leeg gelaten. Aan de rechterkant van de kerkzaal blijven een aantal stoelen op 1,5 meter van elkaar opgesteld. Om een dienst bij te wonen is het nodig om in te schrijven. Dit gaat ook weer voor de avonddiensten gelden. Uit ervaring weten we dat er in de avonddienst altijd plek is. Als er voor de morgendienst geen plek meer is, kom dan naar de avonddienst.
Op de site van de PKN schrijft de scriba: ‘Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven’. ‘Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding’. Namens de kerkenraad, Jan Klop, scriba en Jan Maarten de Bruin, voorzitter.

Reserveren diensten Vanaf a.s. vrijdag 26 november is het mogelijk om in te schrijven voor de diensten van december. Zoals al aangegeven dient weer ingeschreven te worden voor zowel de morgen als de avonddiensten. Reserveren kan via; https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/

Vrijwillige bijdrage 2021 Een groot deel, 89% van de toegezegde vrijwillige bijdrage is inmiddels ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Degene echter die hun toezegging slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal nog niet hebben betaald, willen wij vriendelijk vragen dit in de komende weken te doen. Het voorkomt dat u in januari een herinnering in de bus krijgt en het is i.v.m. de jaarafsluiting voor de kerkrentmeesters prettig om te weten dat er op dat vlak geen tegenvaller te verwachten is. Uiteraard geldt deze oproep niet voor de gemeenteleden die hun bijdrage per maandelijkse automatische overboeking regelen. Alvast bedankt voor uw medewerking.                                              De kerkrentmeesters

Rondom kring en vereniging   
Bijbelstudie voor 70plussers In het kader van mijn opleiding tot gemeentepredikant ben ik momenteel bezig met enkele leeractiviteiten binnen de gemeente in Aalburg. Een van de activiteiten die we willen organiseren is een Bijbelstudie voor 70plussers. We willen samen nadenken over het thema Ouder worden aan de hand van de geschiedenis van Simeon (Lucas 2). De Bijbelstudie zal gehouden worden op 9 december (midden in de Adventstijd) en we hopen elkaar te ontmoeten van 14.00 uur tot 15.15 uur in de grote bijzaal van De Burg, zodat we voldoende afstand kunnen houden tot elkaar. Als de Coronamaatregelen in de tussentijd door de overheid aangescherpt worden, dan zullen we zoeken naar een alternatieve locatie, zoals de kerkzaal. Graag nodigen we u van harte uit om bij deze Bijbelstudie aan te sluiten. U kunt zich tot uiterlijk 7 december aanmelden bij dominee A.J. Mouw (ajmouw@gmail.com; 06-24555227) of Koert Mostert (Koert19@hotmail.com; 06-13258691). Hopelijk tot ziens op deze middag. Hartelijke groet, Koert Mostert.

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Rondom jeugdwerk
Kinderdienst Nog even en dan is het zover! De allereerste kinderdienst met het thema FEEST. Heb je de uitnodiging gemist die uitgedeeld is in de kerk, geen probleem. Op de app van de kerk staat alle informatie. Tot de 28e november! En vergeet niet om je vrienden en vriendinnen ook uit te nodigen. 

Follow Me Maandag 29 november, zijn de ouders welkom. Tieners hebben vrij, hun ouders niet). We behandelen een les zoals we dat met de tieners ook doen. We staan stil bij het 5e gebod, over eren van je ouders en gezag. Mooi om samen na te denken hoe we onze tieners mogen voorgaan/leiden door dit leven. Mocht je niet kunnen, meld je dan even af bij de mentor van het groepje van je kind. Zonder bericht verwachten we je, 19.00 uur inloop, 19.15 uur begin. Vanwege alle maatregelen houden we deze avond in de kerkzaal. Tot dan!

Kerstgeschenk 2021
Beste kinderen,
Kies zelf je kerstgeschenk! Het duurt nog even, maar jullie mogen weer een kerstgeschenk uitzoeken op de site van de kerk.Dit kerstgeschenk krijgen jullie tijdens het kinderkerstfeest op eerste kerstdag.
Let op! Kiezen kan tot 7 december.Wanneer je niet kiest, dan kiest de leiding een passend kerstgeschenk. Klik op onderstaande link om naar het formulier te gaan. https://forms.office.com/r/11jmPkQaRJ
Groetjes, Leiding club Daniël en Kinderbijbelclub

Oud papier Op zaterdag 27 november zijn Wim Eveleens, Martijn van Dijk, Johan van Rijswijk en Jos van Wijk aan de beurt om het oud papier op te halen. We vertrekken om 8.15 uur vanaf de kerk na eerst het gebruikelijke kopje koffie met elkaar gedronken te hebben. 

Inzameling oud ijzer De container voor de inzameling van oude metalen staat op het adres Polstraat 84-C. De container staat direct na het grasveld rechts, achter de coniferen en is makkelijk bereikbaar. Geen koelkasten – diepvrieskisten – velgen met autobanden – printers -kopieerapparaten. Wel mogen elektrische apparaten, oude accu’s en wasmachines ingeleverd worden. Heeft u vervoersproblemen? Bel Gerrit Vos 06 3067 9699 of Ad de Kok 691117.

Rommelmarkt U kunt weer op de laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur spullen brengen voor een volgende rommelmarkt. Er worden geen meubelen meer aangenomen. Heeft u nog spullen liggen, dan kunt u die op het genoemde tijdstip (en niet daarbuiten!) brengen naar de schuur, Polstraat 101A. (zie het bordje aan de straat). In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Klaas Verbeek, Polstraat 34a, tel.nr 351815.

Verantwoording Ouderling Cornelis van Rijswijk ontving op bezoek € 20,00 bestemd voor de kerk. Via de bank kwam een gift binnen van € 50,00 van oud-gemeenteleden die op afstand meeleven. Hartelijk dank voor deze bijdragen!  De kerkrentmeesters

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 29 november – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Wat kan het goed zijn om dingen die misgingen bespreekbaar te maken en te delen. Ik hoorde van mensen die teleurgesteld waren n.a.v. iets wat ik in het pastoraat had nagelaten. Ik kan me dat voorstellen, want het is simpelweg gewoon niet mijn sterkste punt om goed scherp te hebben wanneer ik waar moet zijn. Zo vallen er soms gaten, niet bewust, niet met een bedoeling, maar gewoon omdat ik eroverheen kijk. Ik wil het niet, het gebeurt toch. Zo ook hier. Ze wilden mij daar niet mee lastigvallen en zeiden niets. Gelukkig kwam het via via wel tot een gesprek. En dat werd een heel fijn moment. Vaak denken we dat als je deelt wat je dwars zit, de sfeer met iemand daarna gecompliceerder wordt. In mijn ervaring is juist het tegendeel het geval. Níets zeggen maakt het gecompliceerd, want hangt er iets in de lucht waar een ander soms helemaal niet van weet. Zo kan het door de tijd heen groter worden en steeds meer tussen jou en anderen in komen te staan. En dat is zonde. Juist in de Christelijke gemeente mogen we eerlijk zijn naar elkaar. Samenspreken kan namelijk in een houding van liefde en nederigheid, en mag gevolgd worden door gezamenlijk gebed om vergeving. Zo’n gesprek kan zo goed doen, voor alle partijen. Als er dus dingen zijn die ik anders heb gezegd of gedaan dan had gemoeten, of die spelen tussen jou en anderen: laten we niet schromen om ze op tafel te leggen. In de verbondenheid van het Koninkrijk is dat helend en goed, ook al doet dat soms even zeer. Laat dingen niet groter worden dan ze hoeven zijn. Voorkom dat dingen in de weg komen te staan rond kerkdiensten, preken en contacten. Volmaakt worden we niet in deze wereld, maar gebrokenheid delen is een goede stap op weg. 

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw