Kerkblad Voetius 26-11-2020

Kerkblad Voetius 26-11-2020

Diensten zondag 29 november 2020, 1e Advent

10.00 uur ds. Andries Knevel, Baarn, Opendeurdienst

18.30 uur ds. J. van den Brink, Genderen

Rondom de eredienst

– Kinderoppasdienst: oppasmoeders/vaders zijn Mariëlle van Rijswijk, Mathilde Schüt en Ilona Groeneveld. Oppas jongeren zijn Anna Schouten, Lisa Wijgers en Jeanette Verduijn

– Kerkauto: wegens de huidige omstandigheden zal de kerkauto voorlopig (tot nader order) niet rijden.

– Collecten: 1. diaconie 2. kerk en eredienst en 3. De Burg

U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken.

Doopdiensten komende weken In verband met alle maatregelen zijn bijzondere diensten wat lastiger in te plannen. Zo ook een doopdienst. We willen de gezinnen de gelegenheid geven om ook familie uit te nodigen. Tegelijk willen we het ook iets van de gemeente laten zijn. Dat betekent dat we niet teveel dopelingen in één dienst willen dopen. Daarmee moeten we het even iets spreiden. Omdat ds. Mouw de eerste weken van januari studieverlof heeft willen we graag voor die tijd nog een aantal kinderen dopen. Daarmee zijn de diensten van 6/12 (morgen), 13/12 en 20/12 (avond) voor de doop gereserveerd. Daarom zal de mogelijkheid om voor die diensten te reserveren helaas beperkt zijn. We begrijpen dat dat niet fijn is, maar het is nu maar even wat het is. We bidden alle doopouders van harte een goede voorbereiding en diensten toe, ook al zijn de omstandigheden anders!

Doopdienst 6 december D.V. zondagmorgen 6 december zal er een doopdienst zijn. Manon Millenaar (dochter van Sjoerd en Angela, Molenhof 5 4261 XC) en Marly Meijer (dochter van Wesley en Marieke, Azaleastraat 12 4261 CV) zullen worden gedoopt. We bidden deze gezinnen een goede voorbereiding en een fijne dienst toe!

Vacatures kerkenraad In de vergadering van donderdag 19 november heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen opgesteld n.a.v. de door de gemeente ingediende namen:

In de vijf vacatures voor wijkouderling:
1e dubbeltal: Hans Burghout, Hoptuin 8 en Jonathan van den Ham, Spieringen 61
2e dubbeltal: Henk van den Broek, Anjelierstraat 25 en Wijnand van der Hoeven, Maasdijk 55
3e dubbeltal: Wilmer van Ginkel, Binnenwaard 22 en Martin Lam, Tempelierstraat 16
4e dubbeltal: Marnix Kraaij, Den Oudert 52a en Ruben Timmermans, Violierstraat 18
5e dubbeltal: Robert Nieuwenhuize, Witboomstraat 60 in Veen en Anton Ockers, De Vlijt 28

Helaas moeten wij u meedelen, dat broeder Martin Bax zijn ambt als wijkouderling, om persoonlijke reden, heeft neergelegd. We bidden om rust voor hem op deze beslissing. Deze vacature zal door de kerkenraad op een later moment worden meegenomen in een nieuwe verkiezingsronde.

In de twee vacatures voor diaken:

1e dubbeltal: Hilbert Spuijbroek, Vroonhoeve 29 en Jetse van Tilborg, De Kroon 3
2e dubbeltal: Jonathan Furster, Spieringen 36 en Gerben Kroon, Polstraat 74
De verkiezing van ambtsdragers wordt gehouden op D.V. dinsdag 1 december. Ook nu zal de verkiezing plaatsvinden via een stembusverkiezing. We vragen alle stemgerechtigde leden om tussen 19.30 – 20.30 uur, zo mogelijk, gespreid naar de kerk te komen met inachtneming van de RIVM richtlijnen (1,5 m afstand houden, etc.). U kunt ook iemand machtigen met het machtigingsformulier dat beschikbaar is op onze website (dit helpt het aantal mensen tegelijkertijd in de hal van de kerk laag te houden).

Het formulier kunt u hier downloaden.

U kunt u melden in de hal van de kerk waar uw aanwezigheid wordt geregistreerd en u een stembiljet krijgt. Vervolgens kun u het stembiljet invullen met een zelf meegebrachte pen of potlood en het ingevulde stembiljet deponeren in de stembus. Daarna kunt u de hal verlaten door een van de aangegeven uitgangen. De uitslag van de verkiezing wordt bekend gemaakt in de afkondigingen van zondag 6 december en in Voetius.

Neemt u de broeders op dubbeltal en hun naasten mee in uw gebeden?

Uitzendingen via kerkdienstgemist Verdere informatie is te vinden onder ‘diensten’ en in de nieuwsbrief op de website.

– Inschrijven voor erediensten: Vanaf vrijdag 27 november mag er worden ingeschreven voor de eerste drie zondagen in december. Iedereen mag zich inschrijven voor één van de volgende diensten:Zondag 6 december: morgen en avond; de morgendienst is een doopdienst. Zondag 13 december: morgen en avond; de avonddienst is een doopdienst. Zondag 20 december: morgen en avond; de avonddienst is een doopdienst.

Omdat er voor de doopdiensten plaatsen worden gereserveerd voor de families,kan er voor de doopdiensten van 6 en 13 december (doop van 2 kinderen) voorlopig door maximaal 10 personen worden ingeschreven en voor de doopdienst van 20 september (doop van drie kinderen) voorlopig niet worden ingeschreven. Voor de overige drie diensten mogen maximaal 30 personen inschrijven. Reserveren kan via: https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/ Mocht internet voor u lastig zijn, bel dan met Johan van Rijswijk (06-23815314).

Oude kerk open Iedere donderdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bent u welkom in de oude kerk voor bezoek,gebed, een stilte moment en een bakje koffie of thee.

Actie ‘Wandelen voor Brazilië’ Remon, Mary en Solomon zijn onderweg naar Nederland. Als alles volgens plan verloopt arriveren ze zaterdag 28 november in Wijk en Aalburg. Tijdens de verlofperiode van Remon & Mary organiseert de TFC de actie ‘Wandelen voor Brazilië’. Deze actie is bedoeld om als HG Aalburg veel euro’s bij elkaar te wandelen voor een pick-up voor Casa Luzeiro. Remon zal tijdens de ochtenddienst op 13 dec. kort uitleggen waarom die pick-up nodig is.

De uitgangspunten voor de actie zijn: De actie duurt van 1 december 2020 t/m 15 januari 2021. (De verlofperiode van Remon & Mary); Je bepaalt zelf wanneer je gaat wandelen. Het kan bijv. in de kerstvakantie; Er zijn wandelroutes uitgezet van 5, 10 of 15 kilometer; Je laat je sponsoren of je doneert zelf € 1,- per kilometer; Je kunt de wandelroutes ook fietsen; Uiteraard mag je ook meerdere en verschillende routes wandelen of fietsen. Hoe werkt het: a) Je bestelt een wandelroute naar keuze en bij voorkeur via de mail; tfcremonvervoorn@hotmail.com. Telefonisch kan ook bij Jan Klop, tel: 0682640485 of 041669187. b) Je maakt afhankelijk van je wandelroute 5, 10 of 15 euro over naar de rekeningnr. NL06 RABO 0373 3016 34 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Aalburg inzake Thuisfront Remon & Mary Vervoorn. c) Je ontvangt de route + beschrijving in je mailbox of als je het wenst in de brievenbus. d) Je gaat lekker wandelen, alleen, met je gezin of met je maatje/vriend. e) Ben je klaar met je wandeling; stuur dan een selfie naar Remon & Mary. f) Start- en eindpunt is ‘De Burg’.

De TFC hoopt dat we met elkaar in 6 weken 2500 km wandelen/fietsen. Wat zou het mooi zijn als we op DV 15 januari 2021 € 2.500, – kunnen meegeven aan Remon & Mary voor de pick-up. Doe mee! Wandel voor Brazilië! Supergezond, coronaproof en voor een goed doel. Met elkaar gaat het zeker lukken!

Hartelijke groet van TFC Remon & Mary

Tip: wilt u preek terugluisteren?

Sinds kort hebben we een podcast-kanaal op Spotify. Daar vindt u de Schriftlezing, het kindervoorbeeld en de preek achter elkaar geplakt, zonder liederen en gebeden. 1 tik op de knop en u heeft hem gedownload voor bijv. in de auto. Op YouTube vindt u de video-versie via ons gemeentekanaal. Komende weken vullen we Spotify en YouTube met actuele preken en preken uit de serie Heilige Geest.

Hier vindt u de plek op Spotify: Podcast Hervormd Aalburg https://open.spotify.com/show/2i5F4UxbO05ZTTH1V3vBeo?si=P1bfkuuxSzeQ2J_Vw9aL9Q of via Youtube

https://www.youtube.com/hervormdaalburg

Download nu onze nieuwe Kerkapp

Vanaf vandaag is onze Kerkapp te downloaden voor heel de gemeente. Met de app blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, kunt u gemakkelijk geven aan de verschillende collecte doelen, de agenda bekijken, berichten plaatsen of iemand opzoeken in de gemeentegids! Bezoek voor meer informatie: https://hervormdaalburg.nl/app/ en download de app hier

Rondom jeugdwerk Follow Me Het is misschien wel het bekendste en het meest centrale thema van hoe we ons geloof beleven: vergeving. Wat een ontzettend groot en bijzonder wonder is dat. Juist vergeving is een thema waardoor veel mensen die niets met kerk of God hadden tóch nieuwsgierig werden en werden geraakt. Vergeving is iets waar ieder mens op momenten in z’n leven naar verlangt. En wij mogen er zomaar over nadenken: prachtig! Welkom op 30/11 en 1/12.

Belijdeniscatechese Korte herinnering n.a.v. bericht vorige week: ik hoor het graag (ajmouw@gmail.com/0624555227) als je vragen hebt over het komende belijdenisseizoen. Prachtig om met anderen serieus na te denken over wat je nou eigenlijk gelooft en hoe geloven kan in deze tijd. Weet je welkom (begint januari).

Oud papier Op zaterdag 28 november zijn Kees Donkersloot, Martijn van Dijk, Piet den Dekker en Dennie Benschop aan de beurt om het oud papier op te halen. Verzamelen om 8.30 uur bij Jos van Wijk, De Peel 18 op het industrieterrein in Veen.

Verantwoording Per bank werd een bedrag van € 500,00 ontvangen – uit dankbaarheid -. Carla de Fijter ontving € 10,00 namens de HVD. Hartelijk dank voor deze bijdragen!                                                     De Kerkrentmeesters

Kopij Voetius  Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 30 november – 18.00 uur, per mail inleveren bij Ad de Bruin: ajdbruin@hotmail.com

Uit de pastorie Ik blijf het maar horen: hoe bijzonder het is als je meeleven vanuit de hele gemeente ontvangt als er iets in je gezin gebeurt. De vele kaarten die je krijgt als je een heftige tijd meemaakt. Natuurlijk weet ik ook van de andere kant: dat het soms stil kan worden als mensen je moeilijke situatie vergeten als dat langer duurt. Of dat sommigen ongelukkige woorden kiezen die je dan zogenaamd zouden moeten bemoedigen. Maar toch mogen we ook dit naar elkaar benoemen: hoe een kaartje met oprechte woorden zóveel goeds doet. Dat personeel in een ziekenhuis raar opkijkt van de vele kaarten die boven een bed verschijnen. Dat er thuis een mand staat bomvol kaarten, met namen die je als ontvanger soms niet eens kent. Het maakt me altijd blij als ik zulke dingen zie en hoor. Wat kan de gemeente, in al z’n gebrekkigheid, toch ook tot grote zegen zijn! Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw