Kerkblad Voetius 29-02-2024

Kerkblad Voetius 29-02-2024

Kopij Voetius 29 februari 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 3 maart 2024  
10.00 uur ds. A.J. Mouw. Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur ds. A.J. Mouw. Voortzetting viering HA, tevens dankzegging

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Wijnand van der Hoeven, telefoonnr. 06 51 99 33 43
– Kinderoppasdienst: Petra van der Wou, Miranda van Vuuren, Evelien van Wijk, Ruth Bouman, Liv Millenaar en Sanne Ockers
– Collecten: 1. Jeugdwerk 2. Kerk en Eredienst en 3. Onderhoud gebouwen. De Avondmaalscollecte is bestemd voor Open Doors
– Bij de diensten: Afgelopen zondag hadden we eigenlijk verder moeten gaan met de thematiek rond de kringen: het gebed (zoals we daar 21/1 mee begonnen). Ik ben het helemaal vergeten. Ik schreef de preek voordat ik naar Rwanda ging en heb me toen bijna automatisch op Simson gericht. Dat is jammer, omdat we u en jou als gemeente graag meenemen in het samen nadenken over en oefenen in gebed. Op biddag pakken we dat weer op. Komende zondag vieren we Heilig Avondmaal. In deze lijdenstijd leggen we Simson even weg (het slotstuk van zijn verhaal in Richteren 16 pakken we later weer op). We lezen in beide diensten Markus 10:32-45. Over de Heere Jezus Die voor de derde keer Zijn lijden aankondigt en die er gelijk op volgende brute vraag van discipelen om de ereplaats. Als wij Avondmaal vieren, vieren we het wonder dat zondige mensen zoals wij een ereplaats ontvangen: in de ontmoeting met God. Maar hoe ontvangen we die plek en wat doet dat met ons? We bidden om gezegende diensten.

Verkiezing ambtsdrager Dankbaar delen wij u mee dat Johan van Rijswijk zijn verkiezing voor wijkouderling heeft aangenomen. We bidden voor hem en zijn gezin.

Rondom kring en vereniging   

Mannenvereniging Augustinus Maandagavond 4 maart hopen we verder te gaan in het spoor van Efeze, met als onderwerp; Schatrijk wandelen, Uit de MANkracht van Mei/Juni 2023. Alle mannen, jong en oud weer van harte welkom. We starten om 19.30 uur in Rehoboth.

70+ Voor wie het nog leest voor het zover is: donderdag 29 februari is er 70+. Omdat ik nagelaten heb te preken over het gebedsthema (zie boven) concentreren we ons op het gedeelte voor komende zondag: Markus 10:32-45. Welkom!

Oude kerk wintermaanden gesloten We hebben besloten om in de wintermaanden het Oude Kerkje dicht te laten. Na biddag (15 maart) zal het kerkje weer elke donderdagmiddag open zijn.

De Parel-avond voor bijzondere mensen. Vrijdagavond 8 maart is het zover: lees onder Regioberichten verder. Ook helpende handen zijn nog welkom!

Koffieochtend Woensdag 6 maart is hoofdstuk 2 van het boekje: ‘Bidden kun je leren’ aan de beurt. Half 10 staan koffie en thee met wat lekkers klaar in de consistoriekamer. Om 10 uur beginnen we. Iedereen welkom!

Rondom jeugdwerk

Follow Me/ouderavond We zijn na de vakantie weer begonnen aan de laatste bijeenkomsten tot aan Pasen. Fijn als we het seizoen met elkaars aanwezigheid kunnen afsluiten. Eind maart ronden we af. Maandag 4 en dinsdag 5 maart denken we na over de Geest. Welkom! 

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius (let op! die is i.v.m. Biddag voor twee weken) kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 4 maart – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Na een indrukwekkende week kijk ik dankbaar terug op wat ik mocht meemaken. In Rwanda ben ik een week ondergedompeld in een stukje van Gods wereldwijde werk. Zo mooi als je door iemand die 8000 kilometer verder leeft in heel andere omstandigheden wordt bemoedigd in je geloof! Wij kunnen soms zo navelstaren op onze context en onze zorgen. Het is dan zo hoopvol om Gods hand te zien op zoveel meer manieren en plekken dan de onze alleen. Het helpt mij persoonlijk om gelovig te blijven daar waar God ons roept. Samen met broeders en zusters ver weg en dichtbij staan we komende weken stil bij Zijn lijden, Zijn opstanding en verwachten we Zijn wederkomst. De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan…

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw

REGIOBERICHT
De Parel-avond voor bijzondere mensen 
Vrijdagavond 8 maart is het zover! De avond speciaal voor jullie in de Nieuwe Kerk in Aalburg (Oude Kerkstraat 19a). Natuurlijk beginnen we met wat lekkers en zingen we weer samen. Er zijn weer leuke spelletjes te doen en natuurlijk iets te knutselen. Nemen jullie je vrienden en vriendinnen mee? We beginnen om 19.00 uur (de deur gaat eerder open) en we stoppen om 21.00 uur.

Opgeven om te helpen bij Liesbeth Kraaij; 0681829082 of liesbethkraaij@gmail.com