Kerkblad Voetius 30-05-2024

Kerkblad Voetius 30-05-2024

Kopij Voetius datum 30 mei 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 2 juni 2024  

10.00 uur ds. J. Haeck, Zeist. Voorbereiding HA
18.30 uur ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Anton de Waal, telefoonnr. 06 22 07 70 12
– Kinderoppasdienst: Lisette Jaspers, Nadine van Hemert, Mieke Bosma, Nieske van Son, Emma Kraaij en Lieke van Ooijen
– Collecten: 1. De Hoop 2. Kerk en Eredienst en 3. Onderhoud gebouwen 
– Bij de diensten: Volgende week zondag wordt het Heilig Avondmaal bediend en gevierd. Vanwege de Muskathlon zal ik de voorbereidingsdienst niet zelf voorgaan. Ter voorbereiding vermeld ik hierbij vast al wel het Schriftgedeelte van de diensten DV volgende week. We lezen dan Genesis 33: een ontroerend en weerbarstig verhaal van verzoening. Verzoening is een centraal thema bij het Heilig Avondmaal. Verzoening met de Heere God, verzoening met elkaar. In Jakob en Esau komt dat ingrijpend samen. Esau laat ineens hele andere dingen zien dan we van hem verwacht hadden. Het brengt de beide broers tot een ontroerende verzoening. Tegelijk is de praktijk daarna dan ook weer wat weerbarstiger dan je zou denken. Er is dankbaarheid en een nieuw begin en tegelijk blijft er ook aarzeling en wantrouwen. Genoeg om met elkaar rond samen te komen. Een goede voorbereiding! We bidden om gezegende diensten.

Informatieavond en afscheidsavond Zet alvast in uw agenda. Op 19 juni om 20.00 uur is er een informatieavond waarin we u zullen inlichten over het beroepingswerk. 

Op zaterdagavond 29 juni zal er een afscheidsavond worden georganiseerd voor de gemeente om afscheid te kunnen nemen van fam. Mouw. Verdere details daarin volgen nog.

Rondom kring en vereniging   
VakantieBijbelWeek Het is nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek zijn alweer in volle gang. Dit jaar is het thema: WegWijs. In de herfstvakantie op maandag 21 en dinsdag 22 oktober zijn alle kinderen van de basisschool weer welkom in het Willem. Wilt u/jij de stuurgroep meenemen in uw/jouw gebed? Groeten de stuurgroep 

Bezinningsmoment Heilig Avondmaal
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op DV zondag 9 juni wordt er op donderdag 6 juni om 19:30 een bezinningsmoment gehouden in de kerk. Van harte welkom!

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Rommelmarkt Let op!! De inzameltijden zijn veranderd!! U kunt weer op de laatste zaterdag van de maand (a.s. zaterdag) van 09.00 tot 11.00 uur spullen brengen voor een volgende rommelmarkt. Er worden geen meubelen meer aangenomen. Heeft u nog spullen liggen, dan kunt u die op het genoemde tijdstip (en niet daarbuiten!) brengen naar de schuur, Polstraat 101A. (zie het bordje aan de straat). In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Klaas Verbeek, Polstraat 34b, tel.nr 06 22 65 64 54.

Verantwoording De afgelopen periode (administratie is niet mijn sterkste kant zullen we maar zeggen…) ontving ik (ds. Mouw) op huisbezoek 200, 50, 40, 25 (2x), 20 (7x) en 10 (2x) Euro voor de kerk. Dank voor deze vorm van meeleven!

– Verantwoording diaconie collecten maart/april: SDOK € 635,65, Evangelie-Moslims € 811,55, Sponsorkind (Woord en Daad) € 276,25, Muskathlon € 634,56, Woord en Daad € 667,64, Aleh Israël € 627,68, Evangelisatiecommissie € 566,21, Jeugdwerk € 554,88Ouderenwerk € 646,40, Diaconie (2x) € 1.297,69. Allen hartelijk bedankt voor uw gaven, namens de diaconie.

– Verjaardagfonds: Als kerkrentmeesters hebben wij namens het verjaardagfonds een gift van €1500,00 ontvangen als bijdrage voor de aanschaf van de vleugelpiano. Hartelijk dank voor jullie bijdrage en inzet. Namens het college van kerkrentmeesters, hartelijk dank!

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 3 juni – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie En dan ineens is het zover: de week van vertrek naar Uganda. Bijzonder om met een groep gemeenteleden zo’n ervaring te mogen opdoen. We zien uit naar wat we er zullen leren en ontvangen. Want dat is een belangrijke lijn in dit soort projecten. Heel gauw verval je in ‘wij gaan daar eens even goed werk verrichten’. Met die houding kom je in Gods Koninkrijk niet ver. Het zou mij niet verbazen als we daar meer ontvangen dan we er gaan brengen. Want al hebben ze daar ook veel niet of nauwelijks (rijkdom, scholing, voorzieningen), ze hebben er ook veel wel (een groeiende kerk). Hopelijk mogen de verhalen die we als groep mee terugnemen ook hier weer tot zegen zijn! Bidt u mee voor de achterblijvende gezinnen? Dank!

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Analytics

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics waarbinnen wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen.

Analytische cookies

Other