Oude Kerkstraat 19a, 4261BL, Wijk en Aalburg   0416-69 77 89

Kerkblad Voetius 30-07-2020

Diensten zondag 2 augustus 2020 

10.00 uur ds. H. Klink, Hoornaar

18:30 uur ds. W. Markus, Bergschenhoek

Rondom de eredienst

– Kinderoppasdienst: Michelle van der Velden, Karoline van Tilborg, Noa Nieuwkoop en Indy Vos

– Kerkauto: Harry Cornelissen, telefoonnr. 692983

– Collecten: 1. diaconie 2. kerk en eredienst en 3. onderhoud gebouwen 

Diensten zondag 9 augustus 2020 

10.00 uur ds. L.H. Voschezang, Bergambacht

18:30 uur ds. W.G. van den Top, Ede

Rondom de eredienst

– Kinderoppasdienst: Linda Bouman, Chantal van Holten, Naomi Furster en Anna van Vuuren

– Kerkauto: Heino Vos, telefoonnr. 697685

– Collecten: 1. diaconie 2. kerk en eredienst en 3. De Burg 

Diensten zondag 16 augustus 2020 

10.00 uur ds. M.J. Paul, Ede

18.30 uur ds. W.H.Th. Moehn, Hilversum

Rondom de eredienst

– Kinderoppasdienst: Gonnie van Hemert, Nicole Schilt, Hannah van Hoeven en Daniëlle van der Wiel

– Kerkauto: Henk van den Broek, telefoonnr. 693806

– Collecten: 1. Zendings en Evang. commissie 2. kerk en eredienst en 3. De Burg 

Mededelingen rondom corona-virus Uitzendingen in de komende vier weken (alle diensten via kerkdienstgemist)

zondag 2 augustus 2020 10:00 ds. Klink, 18:30 ds. Markus

zondag 9 augustus 2020 10:00 ds. Voschezang, 18:30 ds. van den Top

zondag 16 augustus 2020 10:00 ds. Paul, 18:30 ds. Moehn

zondag 23 augustus 2020 10:00 ds. Mouw, 18:30 ds. van den Bosch

– Collecte: U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken.

– Inschrijven voor erediensten: U kunt zich aanmelden voor de diensten van 2, 9, 16 en 23 augustus. In verband met de vakantieperiode gelden er minder beperkingen voor de aanmeldingen: – iedereen mag zich voor alle acht diensten aanmelden – de mogelijkheid om aan te melden blijft openstaan tot kort voor de dienst aanvangt – uiteraard zolang er plaats is. U kunt inschrijven voor de diensten via: https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/. Mocht internet voor u lastig zijn, bel dan – t/m 9 augustus met Nico van Bergeijk (06-51303684). – vanaf 10 augustus weer met Johan van Rijswijk (06-23815314). Bezoeken eredienst Maximaal aantal bezoekers per dienst is voor bovenstaande diensten uitgebreid van 100 naar 130. Voor de 30 extra plaatsen wordt zaal-3 ingericht. Personen die niet meetellen bij het maximum zijn degenen die een taak hebben in de dienst, de kinderen voor de Kinder Bijbel Club en de kinderen voor de crèche. In de hal van de kerk is een lijst aanwezig, waarop allen namen staan van degenen die voor de dienst gereserveerd hebben. Deze lijst wordt vier weken bewaard en daarna, om privacy redenen, vernietigd. 

– Kinder Bijbel Club: wordt gehouden op de jeugdzolder Kinderen kunnen via de zij-ingang aan de noordkant naar de zolder Bij deze zij-ingang worden de kinderen na de dienst ook weer opgehaald. Verzoek aan de ouders om niet mee naar binnen te gaan. 

– Crèche: wordt gehouden in de crèche en in zaal-1 Kinderen worden bij de zij-ingang aan de oostkant opgewacht door de leiding. Bij deze zij-ingang worden de kinderen na de dienst ook weer opgehaald. Ook hier het verzoek aan de ouders om niet mee naar binnen te gaan. De kerk ingaan kan via de west of noordingang van de hal. Er wordt bij binnenkomst gevraagd naar uw gezondheidstoestand. Verzoek om uw handen te desinfecteren voor u de kerkzaal in gaat. Houdt 1,5 meter afstand van andere bezoekers. De looproute en de plaats in de kerkzaal worden u aangewezen. Ook voor zaal-3 is de looproute via de kerkzaal.

Bij vertrek graag dezelfde route teruglopen en tevens dezelfde uitgang kiezen, ook nu met behoud van 1,5 meter afstand. 

– Oude kerk open: Iedere donderdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bent u welkom in de oude kerk voor bezoek, gebed, een stilte moment en een bakje koffie of thee.

Mededelingen pastoraat tijdens de vakantieperiode Tijdens de vakantieperiode (nu t/m 16 augustus) kunt u voor dringende pastorale zaken allereerst contact opnemen met pastoraal medewerker Engel Leune (06-83534361). Ook de ouderlingen Arry Kraaij (691694) en Nico van Bergeijk (06-51303684) zijn beschikbaar voor dringende zaken. Uw verzoek om voorbede kunt u ook bij deze ouderlingen aanmelden.

Startweekend winterseizoen Ook dit jaar openen we als gemeente het winterseizoen met een startweekend. Door alle corona-maatregelen ziet dit er wat anders uit dan andere jaren. Onder voorbehoud van droog weer starten we op D.V. zondag 27 september met een ‘gemeentepicknick’. We doen dit buiten, zodat we de 1,5 meter afstandsregel goed kunnen houden. U wordt van harte uitgenodigd om vanaf 08.30 uur uw picknick op te halen voor het aantal opgegeven personen, waarna we dit van 08.45 uur – 09.45 uur samen nuttigen. Om 10.00 uur begint de kerkdienst, die u thuis of (indien u zich hebt opgegeven) in de kerk kunt bijwonen. Na de ochtenddienst is er het ‘vertrouwde’ koffiedrinken met en bij elkaar. U kunt aangeven of u bij een gemeentelid koffie wilt gaan drinken of dat u iemand wilt ontvangen. Op zondagochtend hoort u bij wie u uitgenodigd bent of wie er bij u op bezoek komt. We verwachten dat u ook thuis de RIVM-regels in acht neemt. Binnenkort wordt er op de website een formulier geplaatst waarmee u zich voor het startweekend kunt opgeven. Mocht u geen mogelijkheid hebben om u online op te geven, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Lisette Wijgers 06-12847521 of Margje Korevaar 06-81413056. We zien er naar uit elkaar te ontmoeten en zo het nieuwe seizoen te starten!.

Rommelmarkt Vanaf heden is het tot nader order niet meer mogelijk spullen in te leveren voor een volgende rommelmarkt. De gemeente Altena heeft voor dit jaar ivm Corona virus geen vergunning kunnen verlenen. 

Verantwoording  Ds. Mouw ontving op bezoek € 50,00 voor de diaconie en € 100,00 voor de kerk. Carla de Fijter ontving namens de HVD € 10,00 voor de kerk. Engel Leune, onze pastoraal werker ontving 1 x € 10,00 en 1x € 20,00 voor de kerk. Daarnaast ontving hij voor € 122,00 aan collecte munten, deze zijn voor 50% voor de kerk en voor 50% bestemd voor de diaconie. Hartelijk dank voor al deze bijdragen.                                                                De Kerkrentmeesters

De busjes van het verjaardagsfonds hebben over het 1e kwartaal 2020 een bedrag van € 492,12 opgebracht. Via de bank ontvingen wij in het 2e kwartaal 2020 het mooie bedrag van € 655,00. Alle gevers en collectanten hartelijk dank hiervoor!

Kopij Voetius  Let op! Deze Voetius is ook weer voor drie weken. Berichten voor de volgende Voetius (die van 20 augustus) kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 17 augustus – 18.00 uur, per mail inleveren bij Ad de Bruin: ajdbruin@hotmail.com

Uit de pastorie Van vrijdag 24 juli tot en met maandag 17 augustus heb ik vakantie. In die periode ben ik niet beschikbaar voor het pastoraat. Onze kerkelijk werker Engel Leune neemt mij in deze periode waar. Zijn telefoonnummer is 06 83534361.                                   Ds. (Bert-Jan) Mouw

Categories: Laatste nieuws, Voetius