Kerkblad Voetius 30-11-2023

Kerkblad Voetius 30-11-2023

Kopij Voetius 30 november 2023 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 3 december 2023 1e Advent 
10.00 uur ds. A.J. Mouw. Focusdienst

18.30 uur ds. A.J. Mouw. Voorbereiding HA

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Anton Hakkesteeg, telefoonnr. 691792
– Kinderoppasdienst: Annelieke Timmermans, Heidi Bouman, Marijke Brouwer, Sigrid Kroon, Lieke van Rijswijk en Bram Versluis
– Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en Eredienst en 3. Onderhoud gebouwen 
– Bij de diensten: We naderen de afsluiting van het Focustraject als zodanig. Wat we leerden en leren proberen we de komende tijd mee te nemen verder de gemeente in. Maar de thematische preken eromheen zijn bijna klaar. Komende zondagmorgen is er de een-na-laatste Focusdienst. We staan stil bij Jakobus 2:1-17. Wij koppelen getuigen vaak aan woorden. Maar juist ook gedrag kan zo tot zegen zijn. Tegelijk is dat ook spannend. Want als ons gedrag tegenvalt (en dat doet het nogal eens, voor onszelf of voor anderen), wat blijft er dan van getuigen over? We kijken in de spiegel van Jakobus. We willen daarbij niet vervallen tot activisme (dat wij met ons werk alles waar moeten maken). We willen het ook niet te makkelijk naast ons neerleggen. Bid om de Geest om daar samen zondag goed uit te komen! Zondagavond lezen we Openbaring 18. Ik schreef daar eerder al iets over. We staan deze Advent stil bij het verlies van Babylon en de winst van Jeruzalem. Waar het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen van God uit de hemel is Babylon al (vrijwel) de hele mensengeschiedenis op aarde. Het is in de Bijbel dé stad van het kwaad. Het is heel hoopvol dat God daar een einde aan zal maken. Maar het is ook confronterend. Want hoeveel Babylon zit er eigenlijk in ons? Het is een scherp hoofdstuk. Ik hoop dat het hoopvol wordt, op weg naar Jezus’ Wederkomst. We bidden om gezegende diensten.

Begroting 2024 In haar vergadering van 23 november jl. heeft de kerkenraad de begroting van het college van kerkrentmeesters en diaconie goedgekeurd. Conform de kerkorde liggen de begrotingen vanaf 4 december a.s. gedurende 10 dagen ter inzage. Wilt u de jaarrekening van de kerkrentmeesters inzien, neem dan vooraf telefonisch contact op met onze penningmeester Arno van Bergeijk, Maasdijk 179. Wilt u de begroting van de diaconie inzien neem dan vooraf even telefonisch contact op met Jetse van Tilborg, De Kroon 3. 
De kerkenraad

Rondom kring en vereniging   
Mannenvereniging Augustinus Maandagavond 4 december hopen we elkaar weer te ontmoeten om 19.30 uur in Rehoboth. We willen dan het 6e nachtgezicht van Zacharia behandelen; De vliegende boekrol, uit de Hervormde Vaan van december 2022. Alle mannen jong en oud weer van harte welkom!

Koffieochtend Woensdag 6 december denken we na over godsdienst in de eindstrijd. Hoofdstuk 20 van het boekje: ‘Het verlangen van God’, geschreven door Henk Binnendijk. Half 10 staan koffie en thee met wat lekkers klaar in de consistorie. Iedereen welkom!

70+Kring D.V. donderdag 7 december is er weer 70+. We kijken terug op de Focusdienst van zondag 3 december. 13.30 uur begin, uiterlijk 15.00 uur zijn we klaar. Welkom!

Beweegopdracht Focus In de focusdienst van 3 december komt als beweegopdracht weer een wandeling aan bod, zoals we inmiddels al vaker hebben gedaan. Deze keer willen we dienend aanwezig zijn in gebed, een gebedswandeling dus. Wat is de bedoeling: Tijdens een gebedswandeling gaan 2 mensen met elkaar in hun eigen buurt op pad. Al wandelend en om zich heen kijkend, bidden ze voor wat ze zien, horen en opmerken en voor wat er in hun eigen buurt speelt. Hierbij mogen ze weten dat Jezus met hen samen oploopt. In Zijn voetspoor willen we zoeken naar wegen om dienstbaar te zijn. Hoe: U/jij kunt je opgeven om mee te doen via de link in kerkapp, telefonisch bij Christine de Snoo (06-18751534), of via de papieren lijst die in de hal van de kerk ligt. Opgeven kan t/m zondag 10 december. Na de inschrijving word je gekoppeld aan een ander (indien mogelijk een buurtgenoot), en krijg je gebedspunten aangereikt voor jouw buurt. Vervolgens kunnen jullie samen een geschikt moment kiezen om de wandeling daadwerkelijk te maken. Je kunt natuurlijk ook zelf afspreken met iemand die je al kent vanuit je gebedsgroep of anderszins (kan ook met iemand van buiten de kerk). In dat geval hoef je je niet op te geven. Wanneer: Het zou mooi zijn als u de gebedswandeling gemaakt heeft vóór de volgende focusdienst op 24 december.  

Rondom jeugdwerk 
Follow Me/tienercatechese Maandag 4/12 gaat het over een praktisch thema: het verbod op vloeken. Dinsdag 5/12 gaat om nader te bedenken redenen de catechese niet door. We halen die op een later moment in. We bidden om goede ontmoetingen.

Belijdeniscatechese Dinsdag 21 december komen we weer bij elkaar. We denken dan na over hoofdstuk 4 en 7 uit het boekje ‘Hou(d)vast’. Tot dan!

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Oliebollenactie voor de Muskathlon – 30 December 2023
Op 30 december 2023 organiseren de Muskathleten een oliebollenverkoop voor de kinderen in nood in Uganda en Indonesië. De oliebollen kunnen worden besteld voor 27 december en op 30 december tussen 09:00 – 12:00 worden opgehaald. 
Details over de locatie en het bestellen volgen binnenkort.
De opbrengst van deze actie gaat naar Compassion voor een betere toekomst van de kinderen! 

Rommelmarkt Let op!! De inzameltijden zijn veranderd! U kunt weer op de laatste zaterdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur spullen brengen voor een volgende rommelmarkt. Er worden geen meubelen meer aangenomen. Heeft u nog spullen liggen, dan kunt u die op het genoemde tijdstip (en niet daarbuiten!) brengen naar de schuur, Polstraat 101A. (zie het bordje aan de straat). In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Klaas Verbeek, Polstraat 34b, tel.nr 06 22 65 64 54.

Verantwoording Nia van Vuuren ontving op bezoek namens de HVD € 20,00 bestemd voor de kerk. Ouderling Taco van Vuuren ontving op bezoek € 15,00 voor de kerk. Hartelijk dank voor deze bijdragen. 
De kerkrentmeesters

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 4 december – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie De verkiezingen zijn achter de rug. Een regering wordt gevormd. Tegen dat licht vind ik de Bijbel een ontspannend en geruststellend Woord. Regeringen komen en gaan. Deze wereld en ook ons land is niet afhankelijk van wie er wel of niet regeert, van welke wetten wel of niet worden aangenomen. We mogen ons geroepen weten een hemelse Koning te dienen. Dan nemen we hier en nu zo eerlijk en oprecht mogelijk met wijsheid onze plek in. Dat is nog ingewikkeld genoeg en gaat ook nog vaak genoeg fout. We zoeken soms echt naar wat wijsheid is. Maar uiteindelijk weten we: niet de wijsheid van mensen maar de ‘vreze des Heeren’ is het beginsel van wijsheid. Deze wereld ligt in Zijn handen vast. Misschien mogen we juist ook met die ontspanning getuige zijn!

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw