Kerkdienst donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag

Kerkdienst donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag

Dienst donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag 

10.00 uur ds. A.J. Mouw. On-line dienst

Rondom de eredienst

– Collecten: 1. diaconie 2. kerk en eredienst en 3. De Burg 

Collecten Nu we als gemeente aangepaste diensten hebben vragen wij u de collectebijdrage per bank aan het college van Kerkrentmeesters over te maken op rekening NL38RABO 0373 3005 73. Uw bijdrage zal verdeeld worden onder de drie collectedoelen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Er is ook de mogelijkheid om een QR-code te scannen. Dat kan door op de site deze code aan te klikken of op het scherm de code te scannen met een telefoon. U kunt dan het bedrag per collecte kiezen. Daarna wordt u doorverwezen naar uw bank (iDeal).