Kerkdienst zondag 12 juli 2020 – 19:30 |Viering Heilig Avondmaal | Aanmelden

Kerkdienst zondag 12 juli 2020 – 19:30 |Viering Heilig Avondmaal | Aanmelden

Welkom

Fijn dat wij u weer mogen ontvangen. Vanwege de Corona maatregelen hanteren wij een strikte hygiëne en is het aantal bezoekers per kerkdienst beperkt tot 100 bezoekers (exclusief KinderBijbelClub , Kinderoppas).

Aanmelden

Geef eerst het aantal personen op waarmee je in de kerkzaal aanwezig wilt zijn en vervolgens klik je op de groene knop [Registreer] om u te registreren als bezoeker voor de kerkdienst . 

Mocht internet voor u lastig zijn of het lukt niet, bel dan even met Johan van Rijswijk (06-23815314). Het zal allemaal even wennen zijn, maar we hopen dat het allemaal goed verloopt. 

Opmerkingen of vragen over deze gang van zaken, laat het dan even weten bij iemand van de kerkenraad. Na de dienst van zondag 28 juni wordt de werkwijze nogmaals voor de camera toegelicht aan de gemeente.

Viering Heilig Avondmaal

Zoals eerder gecommuniceerd hopen we op D.V. 12 juli samen het Heilig Avondmaal te vieren. Zondagmorgen 5 juli bereiden we ons erop voor. Inhoudelijk in de dienst, en praktisch na de zegen. Dan willen we voor de camera kort uitleggen hoe alles concreet in het werk gaat. Heel in het kort hier vast wat hoofdlijnen. In beide diensten op 12 juli zal het Avondmaal worden gevierd (om 10.00 en 19.30 uur). In beide diensten is er gelegenheid om thuis mee te vieren. Zorg in dat geval zelf voor brood en wijn. Als u/jij moeite hebt met het thuis meevieren, schrijf u dan op tijd in voor een van deze diensten. In de kerkzaal zullen een aantal tafels verspreid over de ruimte bij rijen stoelen worden gezet. Deze tafels worden voorafgaand aan de dienst ‘gedekt’. Op het aangegeven moment kunt u omstebeurt opstaan, naar de tafel lopen en met brood en wijn teruggaan naar uw plek. Door de verschillende tafels is de afstand telkens maar kort en hoeft er zo weinig mogelijk te worden gelopen. Als iedereen die mee wil vieren brood en wijn heeft vieren we in één gezamenlijk moment dan het Avondmaal. Tijdens de dienst zal duidelijk worden aangegeven hoe het allemaal in z’n werk zal gaan. Ook al is de vorm anders dan gewend, we hopen en bidden dat ons gezamenlijke vieren, in de kerk en thuis, tot Zijn gedachtenis en onze eenheid en vreugde mag zijn.