lied ‘O kom, o kom Immanuël’

lied ‘O kom, o kom Immanuël’

In deze onzekere tijden komen tientallen verschillende kerken samen om het prachtige lied ‘O kom, o kom Immanuël’ te zingen. Kerken en christenen in al hun verscheidenheid willen een gezamenlijk statement maken rondom het gebed dat Jezus bad voor zijn volgelingen. Een gebed over verlangen naar eenheid in liefde en over elkaar vasthouden in het geloof. 

Dit lied is te zien in

– BEAM Kerkdienst https://www.npostart.nl/eo-beam-kerkd… 

– Nederland Zingt Dichtbij https://www.npostart.nl/nederland-zin… 

LIEDTEKST:

Zang:

O kom, o kom, Immanuël,

Verlos uw volk, uw Israël,

Herstel het van ellende weer,

Zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Voordracht:

Vader, het uur is gekomen.

Toon nu de grootheid van uw Zoon, 

dan zal de Zoon uw grootheid tonen.

Hij heeft van u de macht ontvangen, 

om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, 

en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

Brainpower

Vertel ons de waarheid…we zitten met vragen…Wat is het beeld? 

Waarom religie verdeelt 

als de verlosser ons heelt?

Wat is de deal?

Is Baphomet echt en wil Satan je ziel?

Ik vraag het de Heer

Laat het me weten

….het Beest gaat tekeer 

voordracht

Vader, Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. 

Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. 

Ik bid voor hen, voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn.

Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, 

zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

Brainpower:

Ik hoor teveel leugens

Maar zie geeneen feit 

De gemeenheid… waarvan je Brain splijt

En er is geen tijd

Waar is de eenheid – temidden van tweestrijd?

Zang:

O kom, Gij sleutel Davids, kom

En open ons het heiligdom;

Dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord! 

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël! 

Voordracht:

Vader, ik kom naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, 

opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.

(…)

Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.

Brainpower:

ik zie die gimmicks – 

Wat is er nep en wie is er echt?

Maar God checkt je spirit 

En die matcht dus niet met wat je zegt…

Bless

Zang:

O kom, die onze Heerser zijt, 

In wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai die spreekt met macht, 

Verbreek het duister van de nacht. 

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuel!

——–

Muzikaal concept en arrangement: Sjoek Nutma

Regie: Gerbert Floor

Aan dit lied werkten mee:

Berget Lewis, soliste

Brainpower, rapper

Vocal Collective o.l.v. Myrthe Ebbers

René de Reuver – Scriba Protestantse Kerk Nederland

Bisschop Anba Arseny – Koptische Orthodoxe Kerk

Moses Alagbe – Maranatha Community Transformation Center (MCTC)

Marleen Blootens – Dominee Protestantse Kerk Nederland

Tiemen Westerduin – #Nietalleen

Almatine Leene – Dominee Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Bisschop Harry Smeets – Rooms-Katholieke Kerk bisdom Roermond

Wilson Varela – Pastoor-deken Rooms-Katholieke Kerk

Denise Brand, piano

Jonas Pap, cello

Arend Jansen, gitaar

Mark Dekkers, basgitaar

Martin Zonnenberg, orgel

Frank van Essen, strijkers en slagwerk

Rieks van der Velde, arrangement en orkestratie

Frank van Essen, muziekproductie, studio & mixage en mastering

Sander van der Heide, mastering

Gerbert Floor, Bart van Aggele, Niels Roza, video-editing

Johan den Boef, productie

Isa Daniël, assistent-productie

Projectteam Lied van Eén;

Maurits van Stuijvenberg (PKN), Ed Smeets (RKK), Tiemen Westerduin (NA), Gerbert Floor (EO), Sjoek Nutma (EO)

Erwin Hoffmann, eindredactie

Met bijdrages van vele kerken.