LiveStream Kerkdienst 21 juni 2020

LiveStream Kerkdienst 21 juni 2020

 

Diensten zondag 21 juni 2020

10.00 uur ds. A.J. Mouw. On-line dienst

Rondom de eredienst

– Collecten: 1. Evangelisatiewerk 2. kerk en eredienst en 3. De Burg

U kunt uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code die wordt getoond tijdens het collectemoment of uw bedrag per bank overmaken naar het college van kerkrentmeesters. Uw bijdrage zal verdeeld worden over de drie genoemde doelen. Van harte bevelen wij de collecten bij u aan, de Heere zegene uw gaven.

– Bij de diensten: Zondag is het vaderdag. Net als rond moederdag heb ik een aantal berichtjes uitgezet – deze keer naar de vaders. Waar denk jij aan bij ‘vaderschap’ en de Geest? Ik doe dat niet omdat ik het commerciële van vaderdag wil promoten. Ik doe dat wel omdat ‘Jezus is Heere’ betekent dat mijn hele leven van Hem is. Door Zijn Heilige Geest heeft Hij overal invloed en recht. En dus zeker ook in mijn vaderschap. Dat is voor meer bedoeld dan het grootbrengen van je kinderen en ze ‘afleveren’ met huisje-boompje-beestje. We zoeken allemaal naar het goede voor onze kinderen. Maar wat is dat dan en hoe zijn we daarin zelf aanwezig? We staan met name stil bij Lukas 11: 11-13. Daar brengt Jezus Zelf vaderschap en de Heilige Geest bij elkaar. Aardse vaders, een Hemelse Vader en de Heilige Geest… We bidden om gezegende diensten.

Collecten Nu we als gemeente aangepaste diensten hebben vragen wij u de collectebijdrage per bank aan het college van Kerkrentmeesters over te maken op rekening NL38RABO 0373 3005 73. Uw bijdrage zal verdeeld worden onder de drie collectedoelen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Er is ook de mogelijkheid om een QR-code te scannen. Dat kan door op de site deze code aan te klikken of op het scherm de code te scannen met een telefoon. U kunt dan het bedrag per collecte kiezen. Daarna wordt u doorverwezen naar uw bank (iDeal). 

LiveStream YouTube met Q&A om na te praten over de dienst en afgelopen week

https://YouTube.com/hervormdaalburg

** We zijn aan het kijken naar verschillende manieren om verbinding te blijven zoeken met de gemeente. Dit proberen we dit keer te doen door na de dienst, via een YouTube livestream waarbij je via Q&A vragen kunt stellen of iets kan delen. Om te reageren op de Q&A heb je een Google account nodig. De Q&A vragen /antwoorden worden niet meer op YouTube getoond als de LiveStream is afgelopen.